Rus

Velferdsetaten: Bystyrets budsjett for 2015 legger opp til en reduksjon på 60 døgnplasser i våre rusinstitusjoner.

Velferdsetaten stadfester: Bystyrets budsjett for 2015 legger opp til en reduksjon på 60 døgnplasser i våre rusinstitusjoner.

Velferdsetaten konstaterer på sin nettsider at "bystyrets budsjett for 2015 legger opp til en reduksjon på 60 døgnplasser i våre rusinstitusjoner." "Bystyret" betyr i denne sammenheng det borgerlige bystyreflertallet, som altså med åpne øyne nedlegger Ila hybelhus uten reelle alternativer. Som Fagforbundet Helse, sosial og velferd, Oslo presiserer: "I realiteten betyr dette en nedleggelse av akuttplassene, med unntak av de plassene som er tiltenkt akutt på Fredensborg bosenter. Marcus Thranes og Dalsbergstien får ingen nye plasser, så i realiteten er dette en reduksjon av plasser."

Etaten sier at "det har hele veien vært klart at brukerne av Ila hybelhus skal få et tilbud, men plassene på Ila skal ikke erstattes av en tilsvarende stor institusjon." Selvsagt ikke. Ingen har ønsket et slik stor rustiltak, men derimot har det vært faglig anbefalt en 2-3 mindre tiltak. Og det har vært planlagt for at Ila skulle erstattes av et sentrumsnært akutt-tilbud i Oslo sentrum. Bystyreflertallets budsjettkutt gjør at disse plassene er droppet.

Man nå pakkes nedbygging inn i utsagn om at "til enhver tid har Velferdsetaten fra 40 til 60 plasser som er ubenyttet ulike steder i institusjonsapparatet." Da presiserer Fagforbundet: "Når det gjelder ledige plasser i institusjonsapparatet, er dette etter vårt syn, litt lek med tall. Man må jo samtidig se på hvem som til enhver tid står i kø for institusjonsplass. Og med ulikt behov hos brukerne, er det jo ikke likegyldig hvor man får plass, men at man får plass i tråd med sine behov. Det hjelper lite en rusavhengig at det er ledig plass i skadereduksjonstiltaka, dersom det er rehabilitering som er behovet." Hjelpetiltakene til de rusavhengige kuttes igjen, i strid med alle de vakre løftene fra byrådet.

Kommentarer   

+1 #1 Kari Lossius 20-12-2014 14:44
Dette er et svik - rett og slett
+1 #2 Annette Svae 20-12-2014 14:46
De bør vel gjøre det lovlig å sove på fortau igjen i Oslo sånn som de holder på.
0 #3 Thomas Kjøsnes 20-12-2014 14:47
Det er dessverre en ganske alvorlig naivitet blant mange på rusfeltet. Både RIO, Føniks og flere andre gir inntrykk av å ikke forstå at stigmatiseringe n og dehumaniseringe n er den viktigste årsaken til at man møter stengte dører og budsjettkutt. De ser ikke at når man stempler noe som kriminelt eller umoralsk, vil maktbruk - ikke omsorg - være det som forbindes med handlekraft. Det er mange som har hjertet på rett sted, og de gjør som best de kan for å varme de som er frosset ut, men de står i en kald vinter som aldri vil ende så lenge forbudet består.
0 #4 Stig Jan Høisæther 20-12-2014 14:49
Politikere og da særlig på høyre siden er rare, de tror at deres politikk er så enkel at det er bare å kutte, for de mener at de er best på rus og fattigdom. Færre rus misbrukere fordi de legger opp ti at det skal ikke lønne se å gå på rus. Gi de mindre og færre plasser til avrusing, vil skremme de som ikke er hektet.
+1 #5 Bente Eck 20-12-2014 14:50
Jeg føler avmakt atter en gang over å se hvor store løftebrudd rusavhengige (og alle grupper som sliter) blir utsatt for.
0 #6 Tom Just Olsen 20-12-2014 14:51
Så unødvendig. I en av de byene i Europa (Øh, verden?) med flest milliardærer...
+2 #7 Thore Saugerud 20-12-2014 14:53
Det er egentlig bare et spm jeg forventer svar på siden jeg jobber i første linje. HVOR SKAL DE BO? Mange har mistet bolig, pga naboklager, osv. Mange har så store problemer med å bo i det vanlige bolig markede, at de faller ut med en gang. Se på hva bydelsdirektøre n i Alna sa om Arveset gård. At de som bodde de, fungerte for dårlig. Likevel har bydelene ikke plassert de med de største problemene der. Kan vi få adressene til bydelsflertalle t, slik at vi kan plassere brukerene i naboleiligheten . Kanskje man da vil se at man trenger tilrettelagt tilbud til denne gruppa. Ja Ila var slitent, men man kunne ha startet nye tilbud så man opprettholdt samme antall brukere.
0 #8 Eirinn Glattre 21-12-2014 16:18
Det er godt at Ila blir nedlagt. Alt for mange brukere har beskrevet denne store insitusjonen som en belastning og lite egnet til å rehabilitere dem for en annen boform. Det er ikke alle som kan bo i ordinære boliger, men vår oppgave som samfunn er å finne bedre og mer egnede boliger for denne brukergruppa.
+2 #9 Ivar J 21-12-2014 16:20
Eirinn: Det er ingen strid om hvorvidt Ila bør nedlegges, men det forutsettes jo at det - FØR nedleggelse - etableres alternative botilbud.

Legg til kommentar