Rus

Usikkerhet om tannhelsetilbudet til byens rusavhengige

Usikkerhet om tannhelsetilbudet til byens rusavhengige

Beboere ved bo- og helsetiltak for rusmisbrukere får mulighet til akutt tannbehandling på lavterskel tannhelsetilbud i Schweigaardsgate 6, 3 etg, i Galleri Oslo ved bussterminalen. Dette er et særs viktig tilbud som har eksistert i 9 år.

Nå skapes det usikkerhet og utrygghet blant byens rusavhengige.

Innringere har i en tid blitt møtt med en telefonsvarer hvor det blir gitt følgende beskjed:

"Det er usikkert om lavterskel tannhelse skal fortsette. Vi tar ikke inn nye pasienter på nåværende tidspunkt. Det bes om at nye pasienter tar kontakt på nyåret." Og gjennom det antydes det at da er tilbudets videre eksistens avklart.

Det er uheldig at man skaper usikkerhet for en gruppe hjelpetrengende som fra før av sannelig har nok å stri med, og ikke bør bli presentert for en usikkerhet på hvorvidt de framover har et tannhelsetilbud.

Jeg har derfor bedt byrådet overfor bystyret besvare følgende spørsmål:

Er det nødvendig å spre uro hos brukergruppene før en vet om, eller hva, en eventuell endring innebærer?

Hva skjer og når?

Legg til kommentar