Rus

Rusavhengiges tannhelsetilbud opprettholdes

http://www.ivarjohansen.no/temaer/rus/5073-tannhelse19122014.html

Rusavhengige som i desember ringte lavterskel-tannhelsetilbudet for rusavhengige ble møtt med følgende telefonsvarer: "Det er usikkert om lavterskel tannhelse skal fortsette. Vi tar ikke inn nye pasienter på nåværende tidspunkt. Det bes om at nye pasienter tar kontakt på nyåret."

Ruavhengige som kontaktet meg var bekymret for en mulig nedleggelse. Jeg tok forholdet opp med byrådet: Er det nødvendig å spre uro hos brukergruppene før en vet om, eller hva, en eventuell endring innebærer? Hva skjer og når?

Ved notat til bystyret svarer byråden: "Denne telefonbeskjeden ble lagt inn ved en feiltakelse. Samme dag spørsmålet fra Ivar Johansen (SV) gjorde meg oppmerksom på telefonbeskjeden, ble denne endret. Jeg er takknemlig for at representanten Ivar Johansen med sitt spørsmål bidro til å minimalisere den eventuelle uroen som oppsto som følge av denne misforståelsen."  Og han understreker: "Tjenesten skal fortsette som før."

Men som brev fra Velferdsetatens ledelse i sakens anledning viser er det nok ingen røyk uten ild, for som de skriver: "Beskjeden på telefonsvareren har sannsynligvis sitt utspring i et krevende budsjett for 2015."

Da er denne saken løst, men med uendelighet av historie på dette spør jeg meg jo: Hvorfor skal byens mest sårbare og hjelpetrengende stadig måtte leve i utrygghet om morgendagen? Hvorfor skal de som sannelig har mer enn nok å streve med i hverdagen få tilleggsbelastningen ved hver budsjettbehandling: Ryker hjelpetilbudet mitt neste år?

Legg til kommentar