Rus

Kutt i hjelpetiltak for rusavhengige: "Å opprettholde" betyr kutt

I nytale-ordbrukens verden er det slik at når byrådet sier at akutt-tilbudet for rusavhengige blir opprettholdt mener de egentlig at plasser skal nedlegges. Det er realitetsinnholdet i det svar byrådet har sendt fram til bystyret på spørsmål fra meg.

Byrådet mener at "et har over lang tid vært ledige akuttplasser for rusmiddelmisbrukere i Velferdsetaten" slik at det er behov for færre akuttplasser og samtidig sier byrådet at "det har det siste året vært et betydelig antall ledige plasser også i andre deler av Velferdsetatens institusjonsapparat."

Om jeg hadde vært byråd for rusfeltet ville jeg vært alvorlig bekymret dersom hjelpeapparatet ikke lenger etterspør bo- og omsorgstilbudet, i en situasjon hvor blant annet enkelte byområder i sentrum preges av hjelpetrengende rusavhengige. Jeg er enig i at "bydelene gjør en meget god jobb når det gjelder å bosette rusmisbrukere som kan bo i ordinære boliger med ulik grad av oppfølging, og også bygger opp samlokaliserte boliger for denne gruppen." Men jeg ser at her tøyes strikken for langt, og hvor man i samlokaliserte løsninger plasserer rusavhengige som har et vesentlig høyere bistandsbehov enn det som stilles opp ned.

Behovet for lavterskel-akuttilbud er slett ikke blitt mindre. Men budsjett-kutt både i bydelene og Velferdsetaten genererer krav til aktivitetsreduksjon. Bystyreflertallet har tildelt Velferdsetaten et budsjett somn forutsetter at det i 2015 skal være 60 færre institusjonsplasser. Det er de mest hjelpetrengende som skal betale regninga.

Kommentarer   

0 #1 Eilev Groven Myhren 26-02-2015 07:45
Teknisk sett har dei rett, sidan insinueringa er at dei trass i alt ikkje legg det heilt ned.
+3 #2 Olaf Fjærestad 26-02-2015 07:47
De kan si det som de vil , resultatet er det samme. Vi nederst på "stigen" , synker ennå lenger ned.
+2 #3 Grete Johansen 26-02-2015 09:30
En opiatavhengig ung gutt gikk nylig ut i avisen og takket moren for at han fortsatt er i live. "Uten deg mamma hadde jeg ikke levd. Jeg forstår ikke samfunnet".
Og det har han jammen rett i. Andre land har brukersteder der de kan samle alle tilbud under ett tak. Inkludert leger og sosionomer. I Norge råder det fult kaos og det er vanskelig selv for pårørende å finne frem i en byråkratiske jungelen som utgjør norsk rusomsorg.
Hvis det er ledig kapasitet i akuttplasser så er det bare fordi de ikke har greid å nå frem til de som skriker etter hjelp. Og da må de gjøre noe med det i stedet for å legge ned plasser.
Det er jo fullstendig vanvidd
+3 #4 Olaf Fjærestad 26-02-2015 11:41
Nå er jeg såpass gammel , at jeg hadde mitt første institusjonsopp hold for over 30 år siden. Den gang , som nå , fantes det store hull i systemet , men ; det var i alle fall plasser , slik at man kom fort til behandling, etter av-rusing.Har opp gjennom årene sett den ene kvalitets-behan dlingshjemmet etter det andre bygges ned. I dag , hvor nøden er større enn noen gang , finnes det antagelig under halvpartyen av de plassene som fantes for 30 år siden. Vil ikke skylde på noen spesiell regjering , de har like lite manneskeverd-sy n , enten de er rød/grønn , eller blå/brun. Har overlevd selv på metadon i snart 20 år , men føler virkelig med dem som i dag står uten noe tilbud. Disse må fanges opp , så snart de er motivert , for en som er på kjøret , kan MYE forandres på bare en uke. Tidligere ble et lands kcvalitet å bo i , mælt ut fra hvordan vi behandler de svakeste i samfunnet. Om så var virkeligheten i dag , hadde Norge kommet langt ned på listen over hvor det var best å bo. I tillegg bekymrer det meg , den nedlatende holdning de svake grupper i dag behandles mad. Alt fra politikere til menigmann , stigmatiserer rus-avhengige mer enn noen gang. Er sikker på at dette slår kraftig ut på selvmord-statis tikken. Hvor ble det av " det gode samfunnet ". ?

Legg til kommentar