Rus

Flytte Oslos narko- og prostitusjonsmiljø ut til bydelene?

Flytte Oslos narko- og prostitusjonsmiljø ut til bydelene?

Å tro at narko- og prostitusjonsmiljø kommer til å forsvinne fra sentrum fordi politikerne ikke ønsker dem der, er lite sannsynlig, skriver Maritastiftelsens Leiv O. Holstad.

"De siste par årene har en del politikere og byråkrater begynt å snakke om å flytte rus- og prostitusjonsmiljøene ut fra Oslo Sentrum til bydelene. Hovedargumentet til at Velferdsetaten rådet Høyre (i Oslo Byråd) til å nulle ut støtten til Maritakafeen i 2013 og 2014, var de mente at vi bidrar til å trekke prostituerte og rusavhengige til sentrum. FrP, KrF og Venstre sørget heldigvis for at dette ikke ble en virkelighet.

Oslo har til sammen 15 bydeler. Hva synes de som bor der om ideen? Er det virkelig en god idé å flytte disse miljøene til bydelene og er det gjennomførbart?

Da vi etablerte Maritakafeen i Dronningens gate i 1996, var flere av naboene skeptiske fordi de trodde at dette ville øke antallet narkomane i gata. De oppdaget ganske snart at det motsatte var tilfelle. I stedet for å henge ute på gata, trakk mange av de rusavhengige inn på kafeen. De siste årene har vi fått et større beløp i julegave fra eieren av bygården der kafeen holder til. De har sine kontorer i samme bygning og mener at vi er med å bidra positivt til miljøet. En kafé like i nærheten gir oss det som blir til overs av mat når de stenger for dagen av samme årsak. Vi er med på å bidra til at disse miljøene blir mindre synlige – det motsatte av hva enkelte politikere har trodd. Vi forebygger også vold og overdoser, og så har vi faktisk bidratt til at miljøet har krympet, fordi en del av de som tidligere vanket der, fikk hjelp til å komme seg ut av sin rusavhengighet gjennom Maritakafeen.

Vi er ikke uvillige til å flytte på oss, men å tro at disse miljøene kommer til å forsvinne fra sentrum fordi politikerne ikke ønsker dem der, er lite sannsynlig," sier Maritastiftelsens Leiv O. Holstad.

Kommentarer   

+1 #1 ragnar næss 22-03-2015 06:04
deter jo ingen kommentarer mht prostitusjonsmi ljøet. tanken om å flytte et miljø er jo for øvrog helt meningsløs så lenge folk har lov til å oppholde seg der de vil
+1 #2 Bodil Bjørberg 22-03-2015 09:37
Å, hvorfor har mange politikere så liten (eller ingen) bakkekontakt! Dette henger ikke på greip. Hvis narkotika- og prostitusjonsmi ljet flytter til Ullern eller Smestad, ville det bli ramaskrik. Det finnes ingen lettvinte løsninger på dette. Tenk på at rusmiljet i Oslo som har brukt 50 år på å bli flyttet fra Slottsparken til Grønland!
+2 #3 Olaf Fjærestad 22-03-2015 09:42
Dette "eksprimentet" er jo nettopp foretatt i Bergen og Nygårdsparken. Om du spør de rus-avhengige , med svært dårlig resultat. Ikke har de noe sted å gjøre av seg , og oppholder de seg hvor mat-utdeling og andre sosiale aktiviteter foregår , blir de ilagt skyhøye bøter. Resultat ; I bydelene er set i ferd med å dannes mindre rus-grupper , slik at ikke bare beboerne rundt Nygårdsparken har problemet lenger , nå får alle det samme problemet. Før man har et skikkelig apparat og opplegg tlïl brukerne , er det å flytte rundt på dem , idiotisk. I Bergen, var et skikkelig apparat lovet å stå klar-en blank løgn. De eneste som var klar til , og gjorde jobben sin , var politiet , og det med nidkjærhet. Slutt å behandle denne gruppen som annenrangs borgere. Ta dem inn i varmen. NÅ merker vi allerede konsekvensene av Blå/brun regjering. Et menneskesyn vi ikke har sett siden krigens dager er i ferd med , ikke bare aksepteres , men til tider legges til rette for dette. En stor skam. Slutt å stigmatisere rus.-misbrukere . Ta dem med i samfunnet , og gi dem hjelp for den sykdommen de har.
0 #4 Øyvind Hansen 22-03-2015 09:47
Dersom smitteteorien har noen som helst betydning for utbredelse av narkotika vil resultatet bli at man sprer smittekildene og dermed smitten til bydelene. Salg av narkotika og sex er alltid et forhold mellom tilbud og etterspørsel. I noen områder av byen foregår omsetningen åpenlyst uten at politiet griper nevneverdig inn. Dette er aktive smittekilder. Ved å spre disse tilbyderne til bydelene øker man antall smittekilder. Et forbud er holdnings-skape nde, gjør omsetning risikofylt og har dermed begrensende effekt. Men det blir jo bare en papirbestemmels e når loven ikke håndheves. Tilbyderne opererer tilnærmet uforstyrra for eksempel langs Akersælva. Vil det også bli realiteten på de nye utsalgs-stedene ? Vil omsetningen foregå åpenlyst nærmere potensielle kunder (våre mange sårbare ungdommer)?
0 #5 Truls W Gedde-Dahl 22-03-2015 10:11
De det gjelder er - bortsett fra en eller annen slags rus assosiasjon - svært forskjellige, I Øksnes-prosjekt et viste det seg at når de fikk velge fritt valgte de svært ulike steder å bo på. Når de fikk reell medbestemmelse fikk bl.a. lensmannen mindre å gjøre! Noen resultater er referert i "Fellesskap for utvikling. PLA - medvirkning i praksis" fra Kommuneforlaget .
0 #6 harald lange 25-03-2015 11:55
det er knapt noe det er og har vært større enighet om i norsk politikk og samfunnsliv enn at disse folka skal hundses, tynes, forfølges og nektes generelle velferdsrettigh eter til de slutter å være som de er. denne politikken har et navn, "repressiv toleranse", og det handler om å ta livet av folk uten at det ser ut som de blir drept. det er i de fleste tilfeller en langvarig, seig og smertefull prosess. siden 1987 har denne politikken vært et uttrykk for en solid flertallsvilje i såvel oslo bystyre som i nasjonalforsaml ingen. politikken er basert på et tenkt behov for en synlig underklasse som lever et elendig liv og dør i offentlighet. det skal visst virke styrkende på flertallets samfunns- og arbeidsmoral.På grunnplanet, blant de berørte og deres pårørende, venner og sosiale nett, har det i mange år bredt seg en sterk overbevisning om at dette er en veldig dårlig tilnærming til problemene som ligger implisitt. Denne overbevisningen har foreløpig ikke gjort noe særlig gjennombrudd i politiske kretser, men det begynner å gry en mistanke om at noe er feil også der.

Legg til kommentar