Rus

Flytte Oslos narko- og prostitusjonsmiljø ut til bydelene?

Flytte Oslos narko- og prostitusjonsmiljø ut til bydelene?

Å tro at narko- og prostitusjonsmiljø kommer til å forsvinne fra sentrum fordi politikerne ikke ønsker dem der, er lite sannsynlig, skriver Maritastiftelsens Leiv O. Holstad.

"De siste par årene har en del politikere og byråkrater begynt å snakke om å flytte rus- og prostitusjonsmiljøene ut fra Oslo Sentrum til bydelene. Hovedargumentet til at Velferdsetaten rådet Høyre (i Oslo Byråd) til å nulle ut støtten til Maritakafeen i 2013 og 2014, var de mente at vi bidrar til å trekke prostituerte og rusavhengige til sentrum. FrP, KrF og Venstre sørget heldigvis for at dette ikke ble en virkelighet.

Oslo har til sammen 15 bydeler. Hva synes de som bor der om ideen? Er det virkelig en god idé å flytte disse miljøene til bydelene og er det gjennomførbart?

Da vi etablerte Maritakafeen i Dronningens gate i 1996, var flere av naboene skeptiske fordi de trodde at dette ville øke antallet narkomane i gata. De oppdaget ganske snart at det motsatte var tilfelle. I stedet for å henge ute på gata, trakk mange av de rusavhengige inn på kafeen. De siste årene har vi fått et større beløp i julegave fra eieren av bygården der kafeen holder til. De har sine kontorer i samme bygning og mener at vi er med å bidra positivt til miljøet. En kafé like i nærheten gir oss det som blir til overs av mat når de stenger for dagen av samme årsak. Vi er med på å bidra til at disse miljøene blir mindre synlige – det motsatte av hva enkelte politikere har trodd. Vi forebygger også vold og overdoser, og så har vi faktisk bidratt til at miljøet har krympet, fordi en del av de som tidligere vanket der, fikk hjelp til å komme seg ut av sin rusavhengighet gjennom Maritakafeen.

Vi er ikke uvillige til å flytte på oss, men å tro at disse miljøene kommer til å forsvinne fra sentrum fordi politikerne ikke ønsker dem der, er lite sannsynlig," sier Maritastiftelsens Leiv O. Holstad.