Rus

Prindsen mottakssenter: Fungerer det optimalt for Oslos rusavhengige?

Prindsen mottakssenter: Fungerer det optimalt for Oslos rusavhengige?

Nå foreligger en internevaluering, men hva mener rusavhengige selv og hjelpeapparatet forøvrig?

Prindsen mottakssenter ble åpnet i april 2012. Hensikten var å samorganisere og samlokalisere lavterskel- og akutte tjenester for rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i Oslo sentrum. I Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet utgjør Prindsen mottakssenteret hovedinnsatsområde: «Mottakssenteret skal være bærebjelken i koordineringen av det arbeidet som kommunen skal gjøre».

Koordinering og samarbeid mellom ansvarlige tjenesteutøvere i sentrum, ble trukket frem som en viktig komponent for å bidra til forbedringer i livssituasjonen til personer som oppholder seg i rusmiljøene i Oslo sentrum.

Ved opprettelsen ble det besluttet at det skulle gjennomføres en gjennomgang av Prindsen mottakssenter en tid etter opprettelsen.Nå foreligger denne, som en internevaluering. Men jeg er særlig opptatt av hva de rusavhengige selv og samarbeidspartnerne mener. Innspill er velkomne, i kommentarfeltet nedenfor eller direkte til meg.

Kommentarer   

+1 #1 stein-roald rognmo 27-03-2015 09:53
vanskelig for meg å vurdere dette.
vi Kirkens bymisjon BYBO driver varig bolig for svært krevende D/D-brukere.

Vi mener fortsatt at den store utfordringen i Oslo for denne gruppen er stabilisering i fast bolig, og at det er mulig med rett og tilpasset oppfølging.

Vi har pr. d.d 70 boliger i drift til dette formålet. Kostnaden for kommunen til dette er heller ikke store.

Vi ser at ikke minst personer med utagerende adferd får et bedre liv når de erfarer ikke å miste boligen/plassen pga oppførsel.

Så vi slår et slag for "hjem-tanken" hver gang vi har anledning. Et sted å høre til, et sted å bli forstått!
0 #2 Hans H. Enbekk 29-03-2015 13:36
Som jevnlig bruker av prindsen må jeg si at jeg synses det er et veldig bra sted. De som jobber i luka og feltplein er utrolig ålreite og imøtekommende -og det å få skyss hjem av snille og gode folk etter sårstell er utrolig bra service!
0 #3 Mor 31-03-2015 20:17
Jeg lurer på en ting. Jeg vet at det finnes leiligheter/hyb ler på Prinsen som ikke er en del av mottaksenteret. Synes det er rart at personer som ikke er en del av noe rusmiljø blir tilbudt bolig her? Hvordan ser du på dette?

De minste hyblene som er beregnet til "varig" bolig er svært små og burde kun vært benyttet til kortidsovernatt ing. Synes du skal be om å få se de minste hyblene som er ment som "varig" overnatting for pesoner som er alvorlig psykisk syk.

Jeg har sett på den minste og må innrømme jeg ble ganske sjokkert over hva personer kan bli tilbudt.

Legg til kommentar