Rus

Prindsen mottakssenter: Fungerer det optimalt for Oslos rusavhengige?

Prindsen mottakssenter: Fungerer det optimalt for Oslos rusavhengige?

Nå foreligger en internevaluering, men hva mener rusavhengige selv og hjelpeapparatet forøvrig?

Prindsen mottakssenter ble åpnet i april 2012. Hensikten var å samorganisere og samlokalisere lavterskel- og akutte tjenester for rusmiddelmisbrukere som oppholder seg i Oslo sentrum. I Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet utgjør Prindsen mottakssenteret hovedinnsatsområde: «Mottakssenteret skal være bærebjelken i koordineringen av det arbeidet som kommunen skal gjøre».

Koordinering og samarbeid mellom ansvarlige tjenesteutøvere i sentrum, ble trukket frem som en viktig komponent for å bidra til forbedringer i livssituasjonen til personer som oppholder seg i rusmiljøene i Oslo sentrum.

Ved opprettelsen ble det besluttet at det skulle gjennomføres en gjennomgang av Prindsen mottakssenter en tid etter opprettelsen.Nå foreligger denne, som en internevaluering. Men jeg er særlig opptatt av hva de rusavhengige selv og samarbeidspartnerne mener. Innspill er velkomne, i kommentarfeltet nedenfor eller direkte til meg.