Rus

Oslo: Ny uro om tannhelsetilbudet til rusavhengige

Ny uro om tannhelsetilbudet til rusavhengige

Byrådens garanti hadde kun gyldighet i 3 måneder.

Rusavhengige som i desember ringte lavterskel-tannhelsetilbudet for rusavhengige ble møtt med følgende telefonsvarer: "Det er usikkert om lavterskel tannhelse skal fortsette. Vi tar ikke inn nye pasienter på nåværende tidspunkt. Det bes om at nye pasienter tar kontakt på nyåret." Jeg tok forholdet opp med byrådet.

Ved notat til bystyret av 9. januar svarer byråden: "Denne telefonbeskjeden ble lagt inn ved en feiltakelse. Samme dag spørsmålet fra Ivar Johansen (SV) gjorde meg oppmerksom på telefonbeskjeden, ble denne endret. Jeg er takknemlig for at representanten Ivar Johansen med sitt spørsmål bidro til å minimalisere den eventuelle uroen som oppsto som følge av denne misforståelsen."  Og han understreket: "Tjenesten skal fortsette som før."

Men byrådens forsikring om at "tjenesten skal fortsette som før" hadde ikke lang gyldighetsdato. I referat fra siste Sentrumsmøtet (politi, firvillige og kommunale aktører som jobber med utsatte grupper i Oslo sentrum) leser jeg at Velferdsetatens representanter opplyste: "Tannhelsetilbudet vil framover bare være åpent på fredager, grunnet budsjett."

Og da må jeg IGJEN ta spørsmålet opp med byråden.