Rus

Ambulant rus-team reddet

Amulant rus-team reddet

Kamp nytter: Ambulant rus-team blir allikevel ikke nedlagt.

Internt i Velferdsetaten kom i går denne meldingen:

"Endring i plan for ny organisering

Av: John Ingar Danielsen, avdelingsdirektør

Som dere kanskje er kjent med, har organiseringen av Prindsen fått oppmerksomhet både i opinion og blant politikere. I forrige uke var våre ambulante tjenester gjenstand for spørsmål under bystyrets spørretime. Likeledes ble dette tema under gårdagens møte i Helse- og sosialkomiteen.

Bystyrets flertall har valgt å ta Fagforbundets synspunkt til etterretning når det gjelder Velferdsetatens forslag om ikke å videreføre Prindsens ambulante tjenester.

I praksis betyr det at vi nå vil foreslå en organisering som inkluderer disse tjenestene.

Innen førstkommende fredag vil referat fra drøftingsmøte av 30. april bli lagt ut sammen med en revidert tidsplan."

Kanskje først og fremst viser dette at kombinasjonen av parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid, samt offentlighet, kan gi gode resultater. Fagfolkene har jobbet på sine arenaer, og vi andre har - tverrpolitisk - satt saken på dagsorden i bystyret.

Kommentarer   

+2 #1 Thom Rune Storsveen 07-05-2015 08:49
Heldigvis, nå begynte jeg virkelig å lure på hva de driver med inne i Oslo. Dette er den mest livreddende instansen som stiller opp hele tiden. Selvfølgelig gjør ambulanseperson ell det samme, men det blir litt ekstra når du vet flere av de driver frivillig. Da er du engasjert i det du driver med hvertfall og ser det definitivt ikke som en jobb.

Ønsker dere lykke til videre, stå på, dere aner ikke hvor mye dere blir satt pris på
+1 #2 Jorunn Gulbrandsen 07-05-2015 09:12
Det nytter å ikke gi seg...bra jobba!
+1 #3 Chris 07-05-2015 09:30
Politikk nytter.
0 #4 Ingebjørg 07-05-2015 10:06
Hvorfor er det ikke et ambulerende rustet på Gjøvik?
0 #5 Else Kari Skjæveland 07-05-2015 14:04
Får håpe det ikke går utover X games og alle millionene de fikk nå da. Gud forby om dette skulle komme i veien liksom! Og ja, jeg er meget ironisk!
+1 #6 Randi Ervik 07-05-2015 15:11
Takk til Ivar Johansen, som gjorde oppmerksom på Velferdsetatens rapport, som dannet grunnlag for forslag om nedlegging, og de tlllitsvalgtes grundige kritikk av rapporten. Kamp og offentlighet nytter!
0 #7 Sissel sypriansen 07-05-2015 15:46
skulle bare mangle at denne tjenesten ikke skulle opprettholdes.. . de blåblå hevder jo at de skal satse på bla.a. rustilbud... og da gjelder det vel også i kommunene... godt jobba...
+1 #8 Stein Kanabisen 08-05-2015 09:14
Han derre Alexander har redda meg mange ganger på sotahjørnet, hva skulle vi gjort uten disse folka?
0 #9 Signe Wiik 09-05-2015 06:34
Takk til alle de som kjempet for å bevare Ambulant rus-team,- inkludert Ivar Johansen som ikke lar dem dø i synden.
0 #10 Isak André Wøien 09-05-2015 06:36
Tusen millioner takk til deg, Ivar! Idag er liv blitt reddet!

Legg til kommentar