Rus

Stenger helvetes forgård

Stenger helvetes forgård

Når Ila hybelhus stenges, skal beboerne omplasseres. Til det bedre ifølge Oslo kommune. Til netter på gata, ifølge rusmiljøet. Les avisa Natt & Dags reportasje.

"Ivar Johansen, politiker for SV i bystyret, har engasjert seg særlig mye i rusavhengiges situasjon i Oslo, blant annet gjennom sin blogg, hvor han følger nedlegginsprosessen. Han mener politikerne bevisst flytter de ubehagelige beslutningene nedover i systemet, slik at de må tas administrativt.

- På den måten kan politikerne vri seg unna og si at det ikke var de som fattet vedtakene.

Formelt er det Velferdsetaten og ikke bystyret som har bestemt at Ila skal stenges. Men det er like fullt en konsekvens av de økonomiske rammene som bystyret har tildelt, mener Johansen.

- Det ideelle ville vært å erstatte Ila med to til tre mindre botilbud, med god fagbemanning, Men etaten har ikke budsjett til det. De skal spare penger, og har fått budsjettkutt gjennom mange år."

"- Har du følt at Ila har vært et hjem? spør Aftenposten en rusavhengig. Han åpner døren og rister på hodet.- Nei, aldri et hjem. Men Ila har vært her i nødens stund. Som da jeg fikk dobbeltsidig lungebetennelse og bodde på gata mens jeg gikk på heroin."

Les artikkelen i Natt & Dag nedenfor.