Rus

Rusavhengige bør ikke bosettes i samlokaliserte boliger

Rusavhengige bør ikke bosettes i samlokaliserte boliger

Spredt bosetting av rusavhengige er bedre enn samlokaliserte boliger, både for den enkelte beboer og for nærmiljøet.

"Målet er at personer som er rusavhengige som alle andre skal bo trygt og godt i en egnet bolig. Boligen er en viktig ramme for et sosialt liv. Den gir tilhørighet og er en viktig forutsetning for å kunne ta vare på egen helse, danne familie, delta i arbeidslivet eller ta utdanning. Spørsmålet er hva som fungerer best for den enkelte som bosettes og miljøet rundt.

Rusavhengige personer som bosettes i ordinære boliger og miljøer, og som får tjenester i hjemmet, oppnår mer stabilitet og bedre helse enn de som blir samlokaliserte. Om personer med rusutfordringer bosettes i ordinære bomiljø vil det bli mindre samlet aktivitet i rusmiljøet, og mindre belastning for naboer. NIMBY-problematikken (not in my backyard) oppstår når det bygges samlokaliserte løsninger, sjelden når en person bosettes i et ordinært bomiljø», skriver Husbanken-direktør Bård Øistensen blant annet.

Klokt sagt!

Kommentarer   

0 #1 Rose Gube 01-07-2015 06:14
Skjønner ikke at det må handle om "enten - eller". Alt etter som hvilket funksjonsnivå mennesker er på (rusavhengige, psykisk syke, fysisk funksjonshemmed e), alt etter som hvilken boevne folk har, så trenger vi vel ulike bomiljøer med forskjellige grader av bistand i hjemmet og hjelp til å bo? Jeg stusser over dette: "Rusavhengige personer som bosettes i ordinære boliger og miljøer, og som får tjenester i hjemmet, oppnår mer stabilitet og bedre helse enn de som blir samlokaliserte. Om personer med rusutfordringer bosettes i ordinære bomiljø vil det bli mindre samlet aktivitet i rusmiljøet, og mindre belastning for naboer". Det høres ut som om forutsetningene her er, at bare de som bor i "ordinær bolig på et ordinært boligfelt" får oppfølging i hjemmet, mens de i "samlokaliserte boliger" er overlatt til seg sjøl. Trenger vi ikke mange forskjellige bomiljøer alt etter som hvordan folk har det - og hvordan de mestrer det å bo?Jeg mener det viktigste er at alle får personlig oppfølging hele tida og hele veien så vi sikrer at folk bor godt og "mestrer å bo". Det er viktigere enn å skaffe folk bolig "en gang for alle", er det ikke det da?
0 #2 Stig Høisæther 01-07-2015 06:44
Det ble forsøkt her i Bergen kommune to ganger, ble mislykket. Men de må få boliger som andre også rusavhengige.
0 #3 Stig Høisæther 01-07-2015 13:03
Høyre og Frp har trodd på denne løsningen mange ganger, ikke med faste vakter eller tett oppfølging har dette fungerte. Det blir bare som å kopiere hospitser med flere enheter. At dette kom nå fra Husbankens leder var veldig sent,men godt at han fant ut dette. Uttrykksikonet smile Flere enkelt boliger har stått på vårt program i mange år. Botrening er vitalt for flere før de får bolig i ulike strøk, gater og forhold til å skape et godt naboskap. Uttrykksikonet smile
0 #4 Bente Bakken Rasmussen 12-07-2015 16:02
Det er jeg helt enig i.Mange bokollektiver /samlokaliserin g blir formidlingssent raler av dop, dessuten hvordan skal en rehabilitert rusmisbruker som blir plassert i en kommunal bolig hvor det fra før finnes flere av hans eller hennes kamerater , få noen sjans til å videreføre sitt rusfrie liv?

Legg til kommentar