Rus

Sosialbyråden: Halvering av det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum

Sosialbyråden: Halvering av det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum

Jeg må si jeg ikke skjønner dette skrytet.

"– Heldigvis går det i riktig retning. Ser vi på det store bildet, så er omfanget av det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum i ferd med å bli betydelig redusert. Uteseksjonen, som er den tjenesten som er mest til stede ute på gaten, foretar årlige tellinger. Tallene fra 2011 til 2014 viser en halvering av det åpne rusmiljøet i sentrum, sier byråd Øystein Eriksen Søreide (H) til TV2.

Samtidig forstår han at folk opplever det som ubehagelig både å se åpenlys bruk av narkotika og å finne sprøytespisser og annet avfall ved turstier.

– Vi er langt fra i mål. Men politiet er aktive i Brugata, det er kameraer på plass, og fra kommunens side sørger vi for desentraliserte lavterskeltilbud til denne gruppen. En av utfordringene er at de trekker til sentrum, sier byråden."

At man har halvert "det åpne rusmiljøet i sentrum" forteller jo kun en ting: Politiet har fått jaget bort flere rusavhengige fra sentrumsgatene, men har de samme rusavhengige fått en bedre hverdag? Er det flere av dem som har fått behandling? Er det flere av dem som har fått et egnet botilbud? Er det flere som får sosialfaglig og medisinsk oppfølging?

Vet byråden hvor han har jaget dem? Kan det være at de egentlig ikke er jaget lenger enn til bomiljøer i de sentrumsnære bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka, og at deres hverdag er nøyaktig like traurig som før? Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Ola Kvisgaard, sier de rusavhengige i Oslo sentrum er blitt "mindre synlig." Men det hjelper ikke de rusavhengige at det er en målsetting at de skal bli mindre synlige. Da blir det fort ute av syne, ute av sinn.