Rus

EUs narkotikaovervåkingssenter: Oslo mangler en helhetlig narkotikastrategi

EUs narkotikaovervåkingssenter: Oslo mangler en helhetlig narkotikastrategi

Oslo er en av de få europeiske hovedsteder som mangler en gjennomarbeidet narkotikastrategi.

Oslo ligger på overdosetoppen og er kjent for sin åpne russcene. Likevel er ikke byen å finne på listen over europeiske hovedsteder med en gjennomarbeidet narkotikastrategi. I en ny rapport har EUs narkotikaovervåkingssenter (EMCDDA) identifisert ti hovedsteder i Europa som har en aktiv og altomfattende plan for å bekjempe narkotika. På listen finnes våre naboer Stockholm, København og Helsinki, samt hovedstedene Berlin, Lisboa, Madrid, Praha, Wien, Warszawa og Bucuresti – men ikke Oslo.

I den ferske EMCDDA-rapporten kommer det også frem at Oslo er blant åtte europeiske hovedsteder med en såkalt åpen russcene. Før holdt rusmisbrukerne til ved Oslo Sentralstasjon, men etter politiaksjoner -særlig i 2011 - har synlig narkotikabruk flyttet seg til områder ved Akerselva og på Grünerløkka, samt Vaterland og Grønland, skriver EU-overvåkningssenteret. Tilsynelatende ute av syne og ute av sinn ved Oslo S, men ikke i bomiljøene i Gamle Oslo og Grünerløkka.

Tore G. Bareksten, selv ansatt ved en skole for ungdom med et problematisk rusmisbruk, understreker: "Så lenge New Public Management/målstyring gjelder er det farlig å be om en samlet plan for narkotikabehandling i Oslo. Vi risikerer at noen byråkrater pønsker ut en standardbehandling og som alle skal følge slik at de siste rester av variert tilbud forsvinner. En samlet plan for narkotika i Oslo vil bare være nyttig for rusmisbrukere hvis de som lager planen bytter ut målstyring med et humanistisk menneskesyn og innser at mennesker ikke er biler eller spikre."  Les hans kommentar under "les mer."

 Tore G. Bareksten skriver:

Jeg jobber på et av de få stedene som fremdeles har rusfrihet som mål og ikke nøyer seg med den skaderedusering som for tiden er det politisk korrekte. Oslo har mange ulike tilbud, men det er dessverre helt tilfeldig hvem som tilbys hva. Mitt arbeidsted kan få mange rekrutter fra et NAV-kontor, psykiatrisk institusjon eller DPS hvor en NAV-behandler, lege, psykolog har hatt gode erfaringer med å sende oss klienter. Men slutter denne behandleren, kan det gå flere år før samme institusjon sender oss nye folk. Det virker som om ansatte på rusfelktet i Oslo ofte mangler rutiner for å formidle informasjon fra folk som pensjoneres/slutter til nyansatte.

Det hender jeg møter folk som har jobbet med rus i Oslo i 5-10 år som får sjokk når de oppdager at vi har jobbet med dobbeltdiagnoser i snart 50 år. Denne manglende oversikten gjør dessverre at mange rusmisbrukere påføres nye nederlag ved at de blir sendt til et behandlingssted som ikke passer dem. Dette er også et sløseri med offentlige ressurser.

Problemet er n ok at politikere preget av målstyringens uvitenhet gjerne vil finne en behandling som skal virke på alle rusmisbrukere. Målstyringsideologien oppsto jo i amerkanske spiker og bilfabrikker hvor målet var å finne den optimale rutine som ga helt likt resultat billigst mulig. Dessverre er mennesker mer varierte enn biler og spikre. Rusmisbruk ofte har komplekse disponerende og utløsende årsaksvariabler slik at man trenger en rekke ulike tilbud og ansatte som ikke bare har total oversikt over alt som finnes av tilbud, men også kunnskaper om mennesker gode nok til å sende rett person til rett sted.

Hvis kommunen hadde en slik total oversikt over ulike behandlingsinstitusjoner som alle ansatte på DPS, NAV-kontor og Sykehus måtte lære utenat, ville flere få tilbud med den kapasiteten vi alt har i stedet for at noen skal gjennom flere tilbud før de finner det rette og andre ikke får noe som helst.

Men så lenge New Public Management/målstyring gjelder er det farlig å be om en samlet plan for narkotikabehandling i Oslo. Vi risikerer at noen byråkrater pønsker ut en standardbehandling og som alle skal følge slik at de siste rester av variert tilbud forsvinner. En samlet plan for narkotika i Oslo vil bare være nyttig for rusmisbrukerte hvis de som lager planen bytter ut målstyring med et humanistisk menneskesyn og innser at mennesker ikke er biler eller spikre.