Rus

Rus-byen Oslo: Arild Knutsen utfordrer

Rus-byen Oslo: Arild Knutsen utfordrer

Arild Knutsen legger ikke noe i mellom når han utfordrer meg som Oslo-politiker om situasjonen for rusavhengige i Oslo:

De største utfordringene for Oslo er det høye overdoseantallet, den store rusansamlingen, masse sprøyteavfall, og veldig mange som lever under uverdige forhold.

De siste årene har vært preget av politiaksjonen, bortflytting av hjelpetiltak og innsnevring av hjelpetiltak fordi dem ikke går for langt i å hjelpe.

Situasjonen er akkurat som den har vært i alle år: Høy rekruttering og veldig mange som bruker lavterskeltiltakene. Vanskeligstilte må trekke lodd om de får komme til akutt-tiltakene, sier han blant annet, og spør: Hva har du tenkt å gjøre det med?

Hør hans beskrivelse om situasjonen og hvilke utfordringer han gir. Og mitt svar på dem.

Kommentarer   

+1 #1 Tom Just 13-08-2015 09:25
Veldig bra, Ivar Johansen! Enig i hvert ord. Mens Oslo Handelstand har 'fått slippe' å ha de rusavhengige utenfor butikkene i sentrum har de nå blitt flyttet ut i bomiljøene.

Et (eller flere) innendørs oppholds-arenae r for de rusavhengige høres veldig bra ut.
+2 #2 Marit Hemmeling 13-08-2015 10:30
Ja dette møter jeg med stor sans for. Praktisk hjelp, er hjelp som kan hjelpe dem fram til et verdig liv og ikke minst at de kan få et verdig liv hvor de slipper sjikane fra omverdenen.
+1 #3 Morten 13-08-2015 11:51
Veldig godt og hhøre hva du svarte og presenterte av tanker. Søkte i Sv sitt prinsipp program 2015-2019 på ordet "rus" Ingen treff!
Søkte så på ordet "narkotika" og "narkotikaomset tning" kom opp sammen med kampen mot prostitusjon.

I arbeidsprograme t 2013 til 2017 står bl.a.
Hovedmålet må være forebygging, gjennom en restriktiv rusmiddelpolitikk,...

At bruken av fengselsstraff og bøter mot rusavhengige for besittelse av brukerdoser avskaffes, og erstattes med andre reaksjonsformer.

Venstre har i mine øyne en bedre og ikke fullt så selvmotsigende arbeidsplan:

Endre norsk narkotikalovgiv ning etter modell fra reformene i Portugal, der justispolitiske virkemidler benyttes mot selgere, ikke brukere, og der misbruk møtes med tilbud om behandling.
+2 #4 Grete Johansen 13-08-2015 14:48
Flott innlegg! Å jage stoffavhengige fjerner ikke det åpne rusmiljøet det bidrar bare til å øke problemet. Ved å frata en heroinbruker dosen tvinger de denne til å begå kriminalitet for å rekke å skaffe nok penger til friskmelding før abstinensene blir uutholdelige. En heroinbruker slutter ikke å bruke heroin selvom politiet jager de fra sted til sted, tvert imot gjør det dem sykere, mer stresset, den psykiske belastningen øker suget og politiaksjonene bidrar til å gjøre miljøet og gata farligere - både for brukere og for den generelle befolkningen. Vi må få en slutt på dette og tiltakene du Ivar nevner er en god begynnelse. Norge trenger absolutt et innendørs værested slik de allerede har i de fleste europeiske byer.
-2 #5 Per Bronson 13-08-2015 14:50
Det brukes alt for mye økonomiske ressurser på lappverk. Sprøyterom, andre preventive og sosiale virkemidler. En hær av offentlig ansatte miljøarbeidere og andre. De jages innenfor byområder, hvilket jeg mener blir helt galt. Bruk alle disse ressurser riktig, få lagt ned sprøyterom, passiv behandling og andre tiltak som vil miste sin verdi, hvis vi overfører rusmisbrukeren i drift til aktive og komplette tilbud som er ikke eksisterende i dag, med kapasitet til alle, motiverte og "umotiverte". Det er innholdet i et prosjekt, eller konsept som er avgjørende for resultatene, så også konsekvent og individuell grensesetting. Arbeid for NAV støtte, en time eller 8 per dag og bli med på alle andre varierte fasiliteter. Arbeidsevne må testes og tverrfaglig team må være tilgjengelig!
+3 #6 Erling Møgster 14-08-2015 06:09
Det er jo helt utrolig at de fremdeles tyr til metoder som er brukt siden tidlig 70 tall. Det eneste det har ført til er et tøffere og hardere miljø men allikevel er det samme rutine. Vil jager dem, de kan ikke stå der de står nå. Det samme har pågått I snart 50 år. Det kan umulig ha blitt konkludert med at det var vellykket så dette fortsetter vi med så hvorfor det blir gjort er ikke godt å si for det fungerer ikke. .jeg blir fortvila når jeg leser diskusjoner I Aftenposten ,nå står det en del utenfor Gunerius og det diskuteres I øst og vest hva man skal gjøre og da var det en uke siden de ble jagd sist. .Da er det folk som presterer å si kan man ikke bare jage dem da, hva er det vi har politi til eller bur dem inne osv. Det er helt utrolig hva folk får seg til å si når det gjelder så å si den eneste gruppen som er lov å trakassere og nesten skrive hva som helst om uten at noen reagerer. Mange nordmenn har et skremmende primitivt syn på mennesker som er blitt avhengig av et narkotisk stoff
#7 Inge-Jarl Clausen 14-08-2015 06:37
Forfølgelse av rus fører til sterk utvikling av fattigdom,, kriminaliet, elendighet og død.
+2 #8 Andreas Eriksen 14-08-2015 11:30
Kjempebra Arild. Bra at noen tør å stå frem i kampen for oss som er kommet galt ut.
+1 #9 Signe Wiik 14-08-2015 11:32
Få gjør så mye, hver på sine måter , for å sette lys på problemene som rusbrukere i Oslo sliter med. Jeg personlig tror at Ivar Johansen vil gjøre det han kan for å følge opp disse sakene..
#10 Frode A Stang 14-08-2015 11:34
Veldig mye bra fra dere begge

You have no rights to post comments