Rus

Ingen ledige akuttplasser i Oslo for rusavhengige

Ingen ledige akuttplasser i Oslo for rusavhengige

Men bystyret fikk beskrevet en helt annen virkelighet.

Ila hybelhus for rusavhengige stengte dørene i mai. Dette skjedde med forsikringer fra byråd, kommune og etat om at det til enhver tid er ca. 40 ledige plasser fordelt på ulike institusjoner, og at brukere ikke kom til å få et dårligere tilbud.

Men per dags dato er det ingen ledige akuttplasser i Oslo. Slik har det vært siden fredag. På Dalsbergstien har de begynt å legge ut madrasser på gulvet for å ta imot brukere. Med tanke på at det fremdeles er en god stund til vinteren er her burde dette være grunn til bekymring.

Er bystyret blitt lurt? Jeg tar saken opp med byrådet, som må uttale seg overfor bystyret.

Kommentarer   

#1 Lotten Christiansen 29-09-2015 09:29
Har du fått noe svar fra byrådet?
+1 #2 Ivar J 29-09-2015 09:42
Lotten: Nei, spm ble sendt fram i går.
#3 Ivar J 29-09-2015 11:52
Og verre kan det bli, 1.7. 2016 legger Frelsesarmeen ned Fagerborg med 20 akuttplasser. Årsaken er at kommunen ikke vil kjøpe disse plassene og har derfor ikke lagt de ut i forbindelse med konkurransutset tingen som når pågår. Fagerborg kjører pr i dag med overbelegg
#4 Ruben 29-09-2015 14:35
Hei! Det er ledige akuttplasser både i Dalsbergstien og på Skippergata. Madrassene har visst alltid vært der, men har ikke blitt brukt sier dem. Ikke sånn og forstå at ikke kapasitet må tas opp, men heldigvis ikke akutt (ennå).
#5 Omar Frilund 29-09-2015 16:51
Dette viser at politikere ikke er i stand til å håndtere rusomsorg og bostedsløse samtidig. Etter min mening har de ikke peiling på noen av delene og har en lang vei å gå. Ila skulle aldri vært nedlagt. De stenger og lukker uten noen alternative tilbud. Og da oppstår det situasjoner som på Dalsbergstien hospits, som er helt uverdig! Hvordan skal det gå til vinteren når det er sånn nå?!!
#6 Ole 01-10-2015 08:40
I går kom melding om midlertidig inntaksstopp v/ husene DH, Marcus Thranes hus og andre institusjoner som huser begge kjønn. Kvinnelige brukere skal heretter henvises Østensjøveien hus og andre rene kvinnetiltak. Dette da det ikke foreligger nok kapasitet til å ta imot begge kjønn.
#7 Petter 01-10-2015 08:43
Til Ruben: Madrass i Dalsbergstien er lagt ut etter behov, og nettopp når det - som nå - er overbelegg. Normalen er selvsagt at folk skal få en ordinær seng å sove i, og ikke på gulvmadrass.
#8 ole Jørgen Lygren 03-10-2015 04:49
I Bergen har det i fjor vinter hvert en rekke mennesker som har rekt gatelangs nattestid gått lange avstander i håp om å få en av akuttsengene , Strax har fire og Bjørnsonsgate og Bakkegsten har henholdsvis to og fire så kan man jo skjønne hvor ille det er.

You have no rights to post comments