Rus

Når nettene blir lange, og kulda setter inn –

Når nettene blir lange, og kulda setter inn –

Når nettene blir lange, og kulda setter inn – da fjerner Velferdsetaten nattevakten sin.

«I budsjettet for 2016 i Velferdsetaten er det igjen kutt. Som året før.

Neste år står Haugenstua treningsleiligheter for tur. Det økonomiske kuttet skal hentes ut ved at alle nattevaktene mister jobben. I tillegg til flere ansatte. Det skal ikke være personal tilstede på natta. I stedet skal en vekter ta turen innom for å sjekke at det er ro på huset. I forholdet mellom vektere og rusmisbrukere kan det lett trøble seg til. Vektere har ofte som oppgave å jage og bortvise rusmisbrukere fra ulike steder. Dette er et slag mot det sosialfaglige arbeidet. En falitterklæring. Vakthold vil aldri kunne erstatte sosialfaglig arbeid.

Budsjettbehandling er så mye mer enn økonomi. Det er mennesker det handler om. I dette tilfelle, mennesker med rusavhengighet. Med et særlig behov for forutsigbarhet og trygghet. Behov for trygghet for å kunne finne troen på at endring er mulig. Behov for trygghet i møte med andre mennesker. Behov for trygghet for å kunne sove godt om natta. Vissheten om at noen er tilstede, om du skulle trenge det, skaper trygghet,» skriver Stine Westrum, hovedtillitsvalgt for ansatte i Velferdsetaten. Les hele hennes tekst nedenfor.

Vi klarte ikke i løpet av noen uker å snu alle budsjettkutt fra B-gjengen, og dette er av de kutt jeg gjerne skulle unngått. Jeg vil fortsatt framover her på bloggen gi ordet til talspersoner for byens hjelpetrengende, som en konstant påminnelse om at vi har en jobb å gjøre. Fakta tåler selvsagt dagens lys. Det er nettopp i dialogen og samarbeide med byens innbyggere vi får til gode resultater. Vi trenger de utålmodige stemmer som påpeker felter der tilbudet er utilstrekkelig. Jeg skal gjøre mitt for å skape forbedringene vi sårt trenger.

 

Når nettene blir lange, og kulda setter inn –

da fjerner Velferdsetaten nattevakten sin.

Av Stine Westrum, hovedtillitsvalgt for ansatte i Velferdsetaten

I Oslo kommunes budsjett kuttes det. Det kuttes i velferdstjenester. Det kuttes i tjenester til de sårbare og utstøtte. Det kuttes i bemanningen i rusinstitusjonene.

I budsjettet for 2016 i Velferdsetaten er det igjen kutt. Som året før. Og året før der igjen. Og så videre. Kutt i flere år, betyr at bemanningen må reduseres. At tilbudet må reduseres. At flere brukere skal få hjelp av færre ansatte.

Neste år står Haugenstua treningsleiligheter for tur. Det økonomiske kuttet skal hentes ut ved at alle nattevaktene mister jobben. I tillegg til flere ansatte. Det skal ikke være personal tilstede på natta. I stedet skal en vekter ta turen innom for å sjekke at det er ro på huset. I forholdet mellom vektere og rusmisbrukere kan det lett trøble seg til. Vektere har ofte som oppgave å jage og bortvise rusmisbrukere fra ulike steder. Dette er et slag mot det sosialfaglige arbeidet. En falitterklæring. Vakthold vil aldri kunne erstatte sosialfaglig arbeid.

Hvordan skal mennesker med rusavhengighet finne ro på en institusjon, der ingen er tilstede på natta? Hvordan skal man jobbe med endringsprosesser, uten å få nødvendig bistand av kompetent personale?

Budsjettbehandling er så mye mer enn økonomi. Det er mennesker det handler om. I dette tilfelle, mennesker med rusavhengighet. Med et særlig behov for forutsigbarhet og trygghet. Behov for trygghet for å kunne finne troen på at endring er mulig. Behov for trygghet i møte med andre mennesker. Behov for trygghet for å kunne sove godt om natta. Vissheten om at noen er tilstede, om du skulle trenge det, skaper trygghet. 

Jeg tror ikke folk jobber bedre av at kollegaer mister jobben. Jeg tror ikke brukere får bedre hjelp, ved at det er færre på jobb. Tvert om, tror jeg ansatte blir slitne av å løpe raskere. Jeg tror tilbudet blir dårligere.

La dette være det siste året det kuttes i budsjettene som rammer de som har behov for mer. La dette være slutten på kutt i velferdstjenestene i Oslo kommune. Vi vil se at opptrapping på rus og psykiatri, som politikerne ofte snakker om, viser seg i konkrete løft.

Jeg tror på offentlige tjenester med god kvalitet, som har økonomisk handlingsrom. Og som omstiller seg av faglige hensyn, snarere enn økonomiske.

Kommentarer   

+1 #11 Unni Signy Løkken 04-01-2016 07:31
Dette ligner noe som faktisk skjedde i Nazi-Tyskland etter at myndighetene gjorde en midlertidig kuvending med sitt drapsprogram for psykiatri og rus i 1941 for å stagge et gryende folkeopprør da myndighetene måtte ta i betraktning at en rusmisbruker/ps ykiatripasient har pårørende, slekt, venner, evt kollegaer og perifere som kunne gjøre 100 personer rundt den ene! Dermed spredte det seg et gryende raseri i befolkningen over drepingen som ikke kunne hemmeligholdes med konsekvens at Hitler selv utstedte stoppordre for authanasieprogr ammet så luften gikk ut av opprøret!
Og nå kommer det interessante for vårt tema, kutt i personell til rusinstitusjone r i 2016, og totalt uanende følger nå våre politikere med sin kuttpolitikk en fortsettelse av Hitlergjengen sin politikk fra 1941 til 1943, nemlig de Phlëgerlose Abteilungen! Avdelinger der brukere står for egen pleie uten ansatte grunnet økonomiske besparelser! I Tyskland utviklet dette seg til ghettoer og de svakeste døde, men noe kan sammenlingnes med norske forhold i dag selv om faktorer som at beboere i tyske "brukerstyrte" institusjoner dengang måtte gjøre tvangsarbeid for regimet og derfor ikke adekvat kan sammenlignes med dagens forhold! Brukerstyringen ble brutalt stoppet i 1943 og dette mye på grunn av at belegget sloss på institusjonen og tagg i gatene i pene tyske nabolag og da bestemte myndighetene den endelige løsningen for disse i 1943!
Så tilbake til oss!
Kuttene i rusomsorg i dag begynner å ligne deler av dette tyske eksperimentet: Sett sammen folk med rus og gjerne psykiatri, og andre som sliter tungt! Ha så lite personale så også disse blir utslitt! Da er du nær den pleierløse institusjon!
Og det skumle er at visse samvittighetsfu lle venner av meg snakker seriøst om å få til døgntilbud der brukere skal lære personalansvar som erfaringskonsul enter. Har disse ikke adekvat faglig utdanning som sykepleiere, psykologer eller annet vitalt. Og har erfaringskonsul enter adekvat utdanning som trengs, ser jeg ikke noe galt i at sånne til adekvat lønn brukes i stedet for andre! Dette vil ikke sparekåte politikere da disse tenker økonomi og prøver seg med ufaglærte til underlønn som f.eks vektere, men pillen sukres for organisasjonene ! Og en ansamling av utslåtte i hus som blir sosialgjettoer med utrygghet og politibesøk når folk klikker, ligner faretruende på det tyske eksperiment fra 1941 - 1943 så våre politikere med sin kuttpolitikk trenger en historietime!
Trøsten er at vi lever i et demokrati hvor myndighetene aldri vil finne på å drepe folk for å løse samfunnsproblem er, men det tragiske er at brukere av underbemannete institusjoner kan drepe hverandre i rus når vekteren ikke er til stede, noe som og skjedde i det tyske eksperiment! Så igjen politikere:Lær av historien. Se individet!
0 #12 Anne Rønnaug Teigen 06-01-2016 07:55
Jeg kjenner til disse problemene,og har selv hatt en narkoman sønn her i Oslo i flere tiår. Jeg tror organisering og administrasjon av midlene ikke er bra nok, og det er mange som jobber i dette systemet også,som bare har det som en jobb til selv å tjene penger. Det er noen ildsjeler og utstrakte hender her og der,men alt for få. Jeg har sett nok både fra utsiden, men også fra innsiden.
0 #13 Isak 08-01-2016 06:49
Det var ikke nattevakt eller vektere på haugenstua når jeg bodde der.
Det er uansett et pretensiøst prosjekt der initiativets kjerne ikke følges opp.
Jeg tror at man er tjent med og ettergå dette bostedet.
+1 #14 Sten Magne Berglund 08-01-2016 23:45
Nå er det Blå Kors Rehabiliterings senter Østråt som blir kuttet. 28 beboere mister sitt rehabiliterings tilbud, og får det avbrutt. 20 ansatte mister sin jobb etter å ha drevet virksomheten i 35 år basert på avtale med Oslo kommune.
0 #15 Benjamin E. Larsen 09-01-2016 10:12
Kjære Sten Magne. Du som er ansatt i Blå Kors veit ganske sikkert en god del om dette fra før: Når Oslo kommunes avtale med Blå Kors om bruk av rehabiliterings tilbudet på Østråt blir avslutta, er det resultatet av en anbudsprosess som blei igangsatt i fjor vår. Det er altså det forrige byrådet som har lagt premissene, og som har hatt mulighet til å definere hvordan anskaffelsen skulle foregå.

Før jeg skriver mer om det, vil jeg understreke at kommunen, ved Velferdsetaten, allerede har tatt kontakt med Østråt for å sikre en prosess fram mot 1. juli der alle beboerne får ivaretatt sine behov og blir gitt et individuelt tilpassa tilbud framover. Dersom det er slik at det er noen som mot formodning ikke har fått det da, vil de selvfølgelig ikke bli tvunget ut på dagen. Når det gjelder påstanden om kutt, er det galt, det totale budsjettet for innkjøp av botilbud til folk med rusavhengighet blir ikke endra. Av i alt 102 millioner som brukes til kjøp av denne tjenesten blir 5 millioner årlig flytta til andre tilbud enn rusfri rehabilitering. De 102 millionene omfatter på sin side bare 30 % av de botilbudene som kommunen disponerer, det meste drives av kommunen sjøl.

Tilbake til prosess: Da vi tiltrådte, var denne prosessen noe av det første vi så over, for å se på mulighetene til å endre føringene. Det var to grunner til at vi valgte å ikke gjøre det: For det første var prosessen kommet såpass langt, at det å skrote prosessen ville ført til en stor risiko for at vi ikke ville ha plasser til innbyggere som trenger det fra 1. juli. Den risikoen kunne vi ikke ta. For det andre vil ei skroting ført til at kommunen kunne bli ilagt straffereaksjon er fra myndighetene, fordi det å iverksette slike anbudsprosesser innebærer en stor forpliktelse fra kommunens side. Lovverket gir sterk beskyttelse til deltakerne i anbudskonkurran ser. Det kan man like eller ikke like, men som kommune må vi forholde oss til det lovverket.

Når anbudskonkurran sen så blei gjennomført var ikke Blå Kors tilbud i kategorien rusfri rehabilitering, det som blir gitt på Østråt, konkurransedykt ig når kvalitet og pris blei vurdert opp mot de andre tilbyderne. Det betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten på Østråt er dårlig, og kommunen samarbeider godt med Blå Kors om en rekke andre gode tilbud, noe vi også vil fortsette å gjøre. Likevel blir det som et resultat av denne vurderinga anskaffe flere plasser hos andre aktører enn det kommunen kjøper i dag. Dette kompenserer langt på vei for bortfallet av plasser ved Østråt.

Det er altså ikke slik at den nye byregjeringa har kunnet gjennomføre den prosessen på den måten vi helst skulle ønske. Vi mener at den brå overgangen mellom tilbud som anbudsprosesser fører til er en vesentlig svakhet ved slike prosesser, og skulle ønske vi i større grad kunne drive anskaffelser og kvalitetsutvikl ing gjennom langsiktige samarbeid som ikke førte til denne typen usikkerhet for innbyggere og ansatte. I denne saken har vi ikke hatt mulighet til det.
0 #16 Ola Skjæret 13-01-2016 09:51
Hei Benjamin!
Jeg ser du skriver at dere ikke kunne skrote anbudsprosessen . Det kan jeg forstå, da dere kom inn da denne prosessen allerede var godt i gang. Så er det vel ingen som har bedt dere om å gjøre det? Selv om jeg som Tillitsvalgt for de ansatte på Østråt ved flere anledninger har hatt gode samtaler med mine kolleger. Og der det har blitt nevnt mere enn en gang at om bare de rødgrønne kommer til makta, så kan vi kanskje slippe dette anbuds......
Du får jo godt frem hvor lite av de totale satsninger på rusfeltet, disse kjøpene av eksterne rehabiliterings plasser er for kommunen. Og hvor lite dreiningen fra rehabilitering til skadereduksjon utgjør. Det dreier seg jo bare om 5 millioner.
Det er også et bortfall av 16 rehabiliterings plasser. I mine øyne er det mye!

Når jeg sitter sammen med beboerne på Østråt og ser på tv at du forteller at Velferdsetaten skal komme til Østråt og snakke med hver enkelt. Ja så er kanskje det en trøst (vel og merke hvis de tar tiden til å snakke med hver enkelt). Slik at våre beboere kan få et fullgodt tilbud etter at de må flytte fra Østråt seinest 1. juli. Men dette er også et bortfall av fremtidige 16 rehabiliterings plasser for rusmisbrukere. I mine øyne er det alvorlig! Og tragisk at det fra denne politiske konstellasjonen tas slike avgjørelser.

Hilsen Ola Skjæret
Tillitsvalgt Østråt

Legg til kommentar