Rus

Akuttovernatting: Byrådet vil sikre at folk ikke blir avvist

Akuttovernatting: Byrådet vil sikre at folk ikke blir avvist

På henvendelse fra meg har byrådet sendt fram til bystyret en gjennomgang av situasjonen.

Byrådet skriver blant annet: "Når det gjelder den første gruppa, «Bostedsløse med Oslo-tilhørighet som har behov for akuttovernatting (en seng for natta og enkelt sanitærtilbud) på helt kort og noe lenger tid. Som ofte snakker vi her særlig om personer med rusproblemer og psykiske lidelser», så har de rettigheter etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Det vil i hovedsak være kommunale tiltak under Velferdsetaten og ideelle aktører som tilbyr akuttovernatting til denne gruppa. Hvis pågangen blir større enn antall disponible rom, vil beredskapsplasser bli tatt i bruk, sånn at ingen blir avvist. I tillegg betaler NAV sosial for plasser i private døgnovernattingssteder for denne gruppen. Oslo kommune har kvalitetsavtale / rammeavtale med fire ideelt drevne døgnovernattingssteder.

Jeg merker meg at det er kommet oppslag i media om at folk er blitt avvist, og vil gjennomgå praksis for å forsikre meg om at mottaksordningene fungerer godt for folk som oppsøker disse tilbudene." Jeg tror dette særlig er en utfordring vedrørende tilreisende EU-borgere.

Les byrådens svar. Dem som har informasjon eller personlige erfaringer som skulle tyde på at det her fortsatt er problemer oppfordres til å ta kontakt med meg.

Kommentarer   

+3 #1 Even Skyrud 23-01-2016 08:33
Problemet oppstår, som alltid, i møtet med de tilreisende som ikke ønsker å forlate Oslo. Hovedregelen her, møtet med sosial legevakt, uteseksjonen eller politiet, er at man skal få hjelp til å reise hjem. Ønsker man ikke dette, får man sjelden mer en en natt på akuttovernattin g. Det er disse menneskene som sover i parkeringshus og på gata, sammen med omreisende og strandede fra øst- og sør-Europa. Kirkens bymisjons Natthjemmet er et tilbud hvor det ikke tas hensyn til denne praksisen. Men det er et rent kvinnetilbud. Det byen trenger er et Natthjem for gutta.
0 #2 Thore Saugerud 23-01-2016 09:01
Det er også en del brukere som utvises fra sted til sted, pga vold/trusler osv. Der er det venaskelig å få tak i steder som tar i mot dem.
0 #3 Jan Erik Tørres 23-01-2016 09:26
Helt enig med Even !
+1 #4 Kristina Hestvik 23-01-2016 12:53
For en utrolig god nythet! Jeg er ikke sikker på hva du tenker på med folks erfaringer, men jeg har måttet være med på å avvise mennesker på akuttovernattin g på grunn av sprengt kapasitet i flere minusgrader. Det gjør oppriktig vondt, og man vil ikke tro det før man ser det selv!
Det har vært litt diskusjoner rundt tilreisende grupper som rumenere og andre som oppholder seg mer eller mindre midlertidig i Norge. Diskusjonene har gått på at "kapasiteten blir sprengt" og at narkomane og andre fastboende får et dårligere tilbud eller kanskje ikke et tilbud i det hele tatt. Jeg forstår ikke noen sider ved det problemet. For akuttovernattin g slik det er i dag, er gjerne en feltseng, en dyne, et lite håndkle og en dusj hver 5. dag. Det er et tilbud på et så lavt nivå, at det bør være mulig å tilby som et minimumstilbud til alle som har behov for det - og det bør selvsagt være et ansvar som ligger hos det offentlige.

Kortere sagt; At dette endelig blir tatt tak av Bystyret gleder meg stort - det skulle da bare mangle!
+1 #5 Inger Marie Kyle Frogner 23-01-2016 14:58
Bra at noe blir gjort .
Når det gjelder Nav og krav om sosiale stønader er det viktig å huske på at gruppen rusmusbrukere og tunge psykiske lidelser ikke vil favner i vesentlig grad av nav . For det første fordi de er rusa og bruker energien på å oppdrive neste "dose " de er syke , for det andre fordi gruppen psykisk syke ofte er for forvirra nedbrutte og fortvila til å forholde seg til et system som nav som tar knekken på de fleste syke med sitt byråkrati , skjemaer og hva var dt siste nå .. omskriving av diagnoser satt av fastlege og pasient ?
De ungdommene jeg kjenner til som har sovet på gata er flotte ungdommer på mange vis . Når de er i behandling blir det fortalt mange historier . Ett er sikkert : Det bor mange på gata innimellom og skjema veldet til.nav er ikke funksjonelt , for noen tror jeg .
0 #6 Nikolai Dragnes 23-01-2016 19:05
Merker meg at det sies tilbudet skal sees på, men følger det med midler? Og merker meg også at kommunen fortsatt omtaler mennesker uten norsk statsborgere som ikke-mennesker. Hunder blir jo behandlet bedre, dvs. får både husly og mat. Er vel heller ikke vanskelig å forestille seg at å tilby en feltseng, toalett + en matpakke som tross alt er donert gratis faktisk blir billigere og mer hensiktsmessig for kommunen enn å bruke midler på at Rusken og politiet skal kjøre rundt hele tiden. Oslo Kommune bedriver her en helt umenneskelig linje - og en må spørre seg om hva slags ansatte i kommunen som faktisk står for slike menneskesyn.
0 #7 Bente Japos 09-02-2016 06:52
I Bergen har de Strax huset. Det er et lavterskeltilbu d og lavt er det. Men de har 6 sengeplasser. Man må møte opp på kvelden på et visst klokkeslett. Først til mølla og resten må klare seg selv. Jeg har ingenting til overs for hvordan bergenspolitike rne behandler de svakeste innbyggerne. Det gjelder alt fra Nav til den såkalte rusomsorgen. Det er til å bli kvalm av

Legg til kommentar