Rus

Bystyret: Prøveprosjekt med heroinassistert behandling av rusavhengige

Bystyret: Prøveprosjekt med heroinassistert behandling av rusavhengige

Oslo bystyre vedtok i går at Oslo kommune søker regjeringen om å få gjennomføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling, slik utvalget Thorvald Stoltenberg i sin tid ledet anbefalte. Høyres helseminister har tidligere sagt han vil avslå slike søknader.

Rusavhengige er først og fremst syke mennesker, som trenger behandling, ikke straff. Derfor er det god grunn til å være kritisk til jagingen og bøteleggingen av narkomane i Oslo sentrum. Og derfor må ingen virkemidler som kan gi rusavhengige et bedre og verdig liv være uprøvd. Sprøyteutdeling flyttet noen grenser og Metadonutdeling LAR-behandling gjorde det.

Sveits, Nederland og Danmark er blant de land som har innført heroinassistert behandling for tunge rusavhengige, og evalueringene viser en betydelig reduksjon i overdosedødsfallene. Kriminaliteten og nyrekrutteringen går også ned. Og kanskje viktigst: Livskvaliteten til de rusavhengige går opp.

I en situasjon hvor hundrevis av rusavhengige dør hvert år er det nødvendig at vi er mer pragmatiske, og åpner for alternativer. Greit nok at overordnet mål for norsk ruspolitikk er rusfrihet, men vi må samtidig i større grad enn i dag vektlegge skadereduksjon og alternative tiltak.

Et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling er utmerket.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 3. mars 2016

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Flatabø, Ophaug og Ferskaug (V) Prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Oslo

Ordfører

I det rødgrønne byrådets plattform heter det:

«Byrådet vil at kommunen skal søke om å bli forsøkskommune for heroinassistert behandling.»

Og

«Byrådet vil utvide ordningen med sprøyterom og søke staten om å drive en forsøksordning med røykerom for heroin.»

Det er aldeles utmerket å se at med byrådsskifte i Oslo kan Venstre være med å skape flertall i Oslo for disse to sakene. For vi vet jo at Venstres gamle blå byrådskamerater motsatte seg begge disse to sakene.

Og dessverre, vi har en regjering og en helseminister som vil stoppe begge initiativene. Den regjering Venstre heier på sørger trolig for at den søknaden bystyret i dag vedtar å sende får en blank avvisning av Høyres helseminister.

Det er god grunn til å være ydmyk og åpen for betydelig differensiering innenfor rusfeltet. I løpet av et år, 2014, mistet hele 266 personer livet på grunn av overdose. Både heroinassistert behandling og adgang til å røyke heroin på kommunens røykerom ville reddet livet til mange av disse.

Ja, jeg ser at helseministeren selv sier at det er et mål å få flere heroinavhengige til å røyke heroin framfor å bruke sprøyter. «Vi vet at det kan spare liv,» sier helseminister Høie. Men den eneste logiske konsekvens av dette er jo nettopp å utvide sprøyterommet.

Rusavhengige er først og fremst syke mennesker, som trenger behandling, ikke straff. Derfor er det god grunn til å være kritisk til jagingen og bøteleggingen av narkomane i Oslo sentrum. Og derfor må ingen virkemidler som kan gi rusavhengige et bedre og verdig liv være uprøvd. Sprøyteutdeling flyttet noen grenser og Metadonutdeling LAR-behandling gjorde det.

Sveits, Nederland og Danmark er blant de land som har innført heroinassistert behandling for tunge rusavhengige, og evalueringene viser en betydelig reduksjon i overdosedødsfallene. Kriminaliteten og nyrekrutteringen går også ned. Og kanskje viktigst: Livskvaliteten til de rusavhengige går opp.

I en situasjon hvor hundrevis av rusavhengige dør hvert år er det nødvendig at vi er mer pragmatiske, og åpner for alternativer. Greit nok at overordnet mål for norsk ruspolitikk er rusfrihet, men vi må samtidig i større grad enn i dag vektlegge skadereduksjon og alternative tiltak.

Fra SVs side mener vi derfor et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling er utmerket.

Kommentarer   

+1 #1 Mads Hjelmen 03-03-2016 17:45
Metadon ble også i sin tid refferert til som suksess i andre land og var bare ment til noen få pasienter. Går dette som med LAR så er det ikke mange år før mange tusen mennesker går på heroin assistert "behandling" synes virkelig det burde kjempes mer for medisinfri behandling. Om du er 50 år og har ruset deg i over 30 år så er det mange eksempler på at det går an, viss de får tilbud om medisinfri behandling!
0 #2 Morten Muggerud 04-03-2016 06:29
Men uten Rødts støtte... :/ Jeg skjønner etterhvert jeg er nærmere SV i tankegang.

Var SVer i flere år faktisk. Snudde mot Rødt i 2009, en runde innom MDG i 2012. Nå er jeg for første gang på 21 år litt i tvil om hvor jeg går ved neste valg. Hvis SV tør å markere en annerledes linje enn de andre på venstresiden er jeg tilbake
+1 #3 Signe Wiik 04-03-2016 06:31
Jeg gjorde en vri sist valg , men er skuffet.....så jeg vender nok også tilbake til SV som tross alt står nærmest mine synspunkter. Tror mange dropper å stemme på dem fordi det er et lite parti, og de tenker det er bortkastet. Men hvis vi er mange nok som stemmer på dem.....Sender en takk til Karin Andersen SV som tok opp saken min med helsekommiteen og ministeren, ikke bare en men to ganger, til vi fikk et ordentlig svar. Sånne representanter vokser ikke på trær....
0 #4 Knut Boe Kielland 04-03-2016 07:46
Jeg følger med interesse bloggen din, og det er mye viktig du tar opp. Imidlertid er spørsmålet om heroin-behandli ng blitt en politisk sak hvor man – slik jeg ser det – ikke fullt ut ser konsekvensene, ikke minst med hensyn til den omfattende ressursbruken et slikt opplegg forutsetter. Bakgrunnen er en prisverdig politisk vilje til å gjøre noe for en vanskeligstilt gruppe, men jeg tror dette blir feil og med en rekke uheldig konsekvenser.

Jeg var med i et utvalg/»konsens uspanel» som gikk gjennom forskningen og øvrige sider av dette for noen år siden, i etterkant av Stoltenberg-utv algets forslag og en såkalt konsensuskonfer anse. Vår konklusjon var enstemmig at dette vil være lite hensiktsmessig av ulike årsaker.

Her er linken til presentasjonen av rapporten. Jeg vil anbefale at ikke bare konklusjonene, men også premissene leses!

forskningsradet.no/.../...

Actis gjorde en kort gjennomgang av dette for vel et år siden, også der er beskrevet de usikre resultatene. Kostnadene er meget store, og mest sannsynlig ville mye vært oppnådd hvis tilsvarende midler var blitt benyttet som tilskudd til dagens behandling med metadon/bupreno rfin. På noe sikt er det ikke umulig at depot-behandlin g med rene «antagonister» (motstoffer) vil bli et godt alternativ for mange.

actis.no/.../...

Jeg tror nok at vi vet nokså mye om dette ut fra de utenlandske undersøkelsen. Gevinsten er marginal, kostnadene store og konsekvensene av å gå i gang nokså uforutsigelige. Relativt få vil klare å gjennomføre et opplegg hvor man skal møte opp to ganger daglig til avtalte tider. Det vil spesielt ikke nå de dårligst fungerende. Og for noen vil det være til hinder for aktiviteter fordi man skal passe på sine avtalte oppmøter.

Heroinbasert behandling ville dreie seg om en form for spesialisthelse tjeneste, det vil si en del av LAR. Et forsøksprosjekt ville bli lokalisert i Oslo og kanskje i noen flere av våre store byer. Opioidavhengige er spredt utover hele landet, også i mange små byer og på landsbygda.

Dersom heroinbehandlin g ble etablert i Oslo, ville sannsynligvis mange andre rundt omkring i landet - både i byer og på landsbygda - ønske å få det samme tilbudet. Kostnadene ved å gi denne form for behandling er høye når den gis i store byer. Skulle dette administreres utover resten av landet, ville det legge beslag på svært store ressurser.

Men politisk vil vi her i landet ha vansker med å forsvare at bosted skal være avgjørende for hvilken behandling man skal få. Det er vanskelig å finne andre eksempler på at man setter i gang behandling for en kronisk lidelse vel vitende om at denne behandlingen må begrenses til storbyer; jeg finner faktisk ikke noen eksempler på det.

På bakgrunn av at vi kjenner hovedtrekkene av hvordan dette vil virke fra de utenlandske prosjektene, er det ikke behov for å sette i gang et forsøksprosjekt i Norge. Og hvis vi skulle vurdere å gjøre det, bør vi på forhånd tenke nøye igjennom hvorvidt vi er villige til å gi dette tilbudet til andre opioidavhengige rundt om i landet. En slik gjennomtenkning bør gjøres før man setter i gang.

Man må diskutere dette i lys av hvilke oppfølgingstilt ak man ikke kan sette i gang på grunn av de store ressursene som blir bundet til å administrere heroin.

Det er ikke så ofte det skjer, men denne gang må jeg dessverre helt klart gi støtte til Høyre-politiker en Høie selv om jeg ellers er godt forankret i SV!
0 #5 Inger Lisbeth Lie 09-03-2016 20:01
Uforståelig at politikerne i Oslo ønsker å bruke flere millioner på et prosjekt som kun vil favne noen få heroinbrukere og som ikke er spes. vellykket i feks København.
Når det er kjent at behovet for ettervern med tetter oppfølging og boliger er avgjørende for å lykkes i behandling av denne gruppen. Heroinbasert behandling i København er eksempel på at prosjektet ikke her vært til hjelp for de fleste av deltakerne i prosjektet. Se innlegget over av K.B.Kjelland

Legg til kommentar