Rus

Bystyret: Prøveprosjekt med heroinassistert behandling av rusavhengige

Bystyret: Prøveprosjekt med heroinassistert behandling av rusavhengige

Oslo bystyre vedtok i går at Oslo kommune søker regjeringen om å få gjennomføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling, slik utvalget Thorvald Stoltenberg i sin tid ledet anbefalte. Høyres helseminister har tidligere sagt han vil avslå slike søknader.

Rusavhengige er først og fremst syke mennesker, som trenger behandling, ikke straff. Derfor er det god grunn til å være kritisk til jagingen og bøteleggingen av narkomane i Oslo sentrum. Og derfor må ingen virkemidler som kan gi rusavhengige et bedre og verdig liv være uprøvd. Sprøyteutdeling flyttet noen grenser og Metadonutdeling LAR-behandling gjorde det.

Sveits, Nederland og Danmark er blant de land som har innført heroinassistert behandling for tunge rusavhengige, og evalueringene viser en betydelig reduksjon i overdosedødsfallene. Kriminaliteten og nyrekrutteringen går også ned. Og kanskje viktigst: Livskvaliteten til de rusavhengige går opp.

I en situasjon hvor hundrevis av rusavhengige dør hvert år er det nødvendig at vi er mer pragmatiske, og åpner for alternativer. Greit nok at overordnet mål for norsk ruspolitikk er rusfrihet, men vi må samtidig i større grad enn i dag vektlegge skadereduksjon og alternative tiltak.

Et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling er utmerket.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 3. mars 2016

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Flatabø, Ophaug og Ferskaug (V) Prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Oslo

Ordfører

I det rødgrønne byrådets plattform heter det:

«Byrådet vil at kommunen skal søke om å bli forsøkskommune for heroinassistert behandling.»

Og

«Byrådet vil utvide ordningen med sprøyterom og søke staten om å drive en forsøksordning med røykerom for heroin.»

Det er aldeles utmerket å se at med byrådsskifte i Oslo kan Venstre være med å skape flertall i Oslo for disse to sakene. For vi vet jo at Venstres gamle blå byrådskamerater motsatte seg begge disse to sakene.

Og dessverre, vi har en regjering og en helseminister som vil stoppe begge initiativene. Den regjering Venstre heier på sørger trolig for at den søknaden bystyret i dag vedtar å sende får en blank avvisning av Høyres helseminister.

Det er god grunn til å være ydmyk og åpen for betydelig differensiering innenfor rusfeltet. I løpet av et år, 2014, mistet hele 266 personer livet på grunn av overdose. Både heroinassistert behandling og adgang til å røyke heroin på kommunens røykerom ville reddet livet til mange av disse.

Ja, jeg ser at helseministeren selv sier at det er et mål å få flere heroinavhengige til å røyke heroin framfor å bruke sprøyter. «Vi vet at det kan spare liv,» sier helseminister Høie. Men den eneste logiske konsekvens av dette er jo nettopp å utvide sprøyterommet.

Rusavhengige er først og fremst syke mennesker, som trenger behandling, ikke straff. Derfor er det god grunn til å være kritisk til jagingen og bøteleggingen av narkomane i Oslo sentrum. Og derfor må ingen virkemidler som kan gi rusavhengige et bedre og verdig liv være uprøvd. Sprøyteutdeling flyttet noen grenser og Metadonutdeling LAR-behandling gjorde det.

Sveits, Nederland og Danmark er blant de land som har innført heroinassistert behandling for tunge rusavhengige, og evalueringene viser en betydelig reduksjon i overdosedødsfallene. Kriminaliteten og nyrekrutteringen går også ned. Og kanskje viktigst: Livskvaliteten til de rusavhengige går opp.

I en situasjon hvor hundrevis av rusavhengige dør hvert år er det nødvendig at vi er mer pragmatiske, og åpner for alternativer. Greit nok at overordnet mål for norsk ruspolitikk er rusfrihet, men vi må samtidig i større grad enn i dag vektlegge skadereduksjon og alternative tiltak.

Fra SVs side mener vi derfor et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling er utmerket.