Rus

Halvering av utelivsvolden i Oslo

Halvering av utelivsvolden i Oslo

Dette viser tall byråd Geir Lippestad har sendt fram til bystyret:

"Jeg viser til komiteens behandling av alkoholpolitisk handlingsplan og i den forbindelse ønsker jeg å tydeliggjøre tallene fra Skadelegevakten.

Skadelegevakten har registrert følgende interessante tall om vold på skjenkesteder, som viser hvor vellykket alkoholpolitikken har vært i forrige periode. Tallene var stabile på ca 660 skadede fra 1994-2012. Nedgangen skjedde i tidsrommet 2012-2014 – da registrerte Skadelegevakten en betydelig nedgang i vold på skjenkesteder.

1994: 666

2012: 663

2013: 440

2014: 350

Dette samsvarer med startperioden til SALUTT-prosjektet og et forbedret samarbeid med politiet.

Bedre rapporter fra politiet førte også til at flere «støysteder» ble stengt. Reduksjonen her er betydelig og større enn for antall voldsofre totalt.

Antall dørvakter registrert som gjerningsperson viser en enda større reduksjon:

1994: 104

2012:   92

2013:   25

2014:   13

Tallene for 2013 og 2014 er ikke kvalitetssikret i samme grad som tallene for 1994 og 2012 (to voldsrapporter), men Skadelegevakten har alltid mye fokus på skaderegistrering og dette sikrer

gjennomgående god kvalitet."

Det var i 2012 Oslopolitiet satte inn det som er omtalt som "en knallhard offensiv for å få ned voldstilfellene på byen."

I 2014 ble det rapportert at "volden i Oslo sentrum går ned etter at useriøse utesteder er blitt stengt, viser tall fra politiet." Fem verstingsteder hadde 412 straffesaker knyttet til seg det siste året før de ble lagt ned. Tall fra Sentrum politistasjon viser en tendens til nedgang i antallet anmeldelser etter vold i Oslos uteliv. Mens det i 2012 ble anmeldt 796 tilfeller av fysisk vold, sank antallet til 736 i 2013.

Dette er god informasjon. Er det noe med statistikken som ikke gir det fulle bildet? Hvordan bedømmer fagfolk og innbyggerne ellers dette?

 

Kommentarer   

0 #1 Lucie Lucie Lucielucie 01-04-2016 05:46
Får meg til å tenke på den endringen hos unge i dag... folk er mer opptatt av trening og helse og kutter ned på alkohol fordi det stjeler mye av gevinsten... kanskje det er noe i det
0 #2 Arild Tofting 01-04-2016 05:47
Jeg tror også det har sammenheng med at ungdommer drikker mindre i dag. Nå er det selvsagt ikke all vold som skyldes ungdommer, men når vold med ungdom involvert går ned, så synes det på statistikken. Og hvorfor drikker ungdom mindre? Her synes det å være enighet om at det til en viss grad i hvertfall skyldes påvirkning fra muslimsk ungdom.
0 #3 Robin H. Drager 01-04-2016 10:21
Lenken til Byrådens notat til bystyret krever innlogging.

Er det mulig å få tilgang til rapporten som menigmann?
0 #4 Alf-Erik Øritsland 01-04-2016 10:31
Jeg har vært mye i Oslo sentrum de seneste årene og synes selv å ha merket at det er betydelig tryggere enn før.
0 #5 Jan Atle Ramsli 01-04-2016 10:33
Tja. Kanskje nordmenn sakte, men sikkert integreres i en mer sivilisert, utenlandsk drikkekultur, Å himmel, nå slo det ned i meg: det er vel ikke snik-islamiseri ngen som har forårsaket det?
0 #6 Ivar J 01-04-2016 12:14
Nå virker linken, uten innlogging
0 #7 Bente Roli 01-04-2016 15:26
Det tror jeg er riktig.Kriminal itet og vold synker. Har ikke vært så få drap i Norge på 44 år. Da jeg begynte som advokat for nesten 30 år siden ble det begått 45 drap. I 2015 var antallet drap 22.

Legg til kommentar