Rus

Brukerne med tydelig beskjed: Rusavhengige trenger boliger, framfor flere institusjonsplasser

Brukerne med tydelig beskjed: Rusavhengige trenger boliger, framfor flere institusjonsplasser

Tydelig beskjed til Oslo bystyre, som behandler saken i dag.

«Brukerrådet i Velferdsetaten er glad for politikernes engasjement for Oslos rusavhengige. Men vi er redd for at en prioritering av institusjonsplasser vil ødelegge for det totale og langsiktige rusarbeidet i Oslo.

Oslo bystyre skal behandle et forslag om å anskaffe flere institusjonsplasser innen gruppen rehabiliteringstjenester. Hensikten er god, men det er rusfaglig ingen god prioritering. Her er det allerede god kapasitet og ledige plasser. Det er etter brukerrådets syn andre områder som er viktigere å prioritere.

Vi ønsker å rette deres oppmerksomhet mot at institusjonsplasser ikke er det eneste svaret på å få rusavhengige tilbake i samfunnet. Bystyret har bevilget betydelige midler til anskaffelse av boliger til vanskeligstilte. Opptrappingsplanen for rusfeltet peker på økt satsing på rusarbeid i kommunene med egen bolig som en av bærebjelkene. For å lykkes i å avinstitusjonalisere rusomsorgen må tilbudet av boliger økes, særlig boliger med oppfølging. Målet er å normalisere tilværelsen for en gruppe Osloborgere, som i dag ikke får ta del i samfunnet på lik linje med alle oss andre.

Nøkkelen for mange av de rusavhengige er nøkkelen til egen bolig. Bydelene, Opptrappingsplan og Institusjonsplan er samstemt. Flere skal tilbys egen bolig og tett oppfølging. Ikke flere institusjonsplasser,» skriver de blant annet i en henvendelse til bystyret," skriver Brukerrådet blant annet.

Les hele uttalelsen på linken.

Kommentarer   

+4 #1 Tulla Samuelsen 06-04-2016 13:42
Her i Skien har alle som har fått bolig,klart seg mye bedre enn før...klart bolig er viktig for ett godt liv og mange av disse har prøvd nok av ubrukelig behandling og må leve på medisiner,men å leve på gata med medisiner er jo iallefall dømt til å ende galt...lurer på hvem andre pasientgrupper som blir behandlet så dårlig som denne gruppen jeg...skammelig .
+2 #2 Tore G. Bareksten 06-04-2016 13:45
La oss håpe de får noen boliger på vestkanten også. foreløbig så ligger jo de fleste i øst. De sosioetniske ghettoene i vest trenger litt mer fargerikt fellesskap.
+2 #3 Britt Eva Nordstrand 07-04-2016 13:16
Uten den ene funker ikke den andre, sånn er det. Vi må ha et helhetlig tilbud. Selv fikk jeg tilbud om å bo på en camping med masse rus etter nesten ett års rusbehandling, og hadde jeg ikke hatt kjempeflaks og hatt en bekjent jeg kunne leie hos så ville den behandlingen gått rett i vasken, og det verste er at det er dette tilbudet de aller fleste får. Det hjelper lite med masse motivasjon hvis du blir plassert midt i reiret rett etter endt behandling, det er nesten umulig å holde seg på matta når en blir tvunget til å forholde seg til miljøet mot sin vilje.

Legg til kommentar