Rus

Helseministeren: Nei til Oslos søknad om heroinassistert behandling

Helseministeren: Nei til Oslos søknad om heroinassistert behandling

Oslo bystyre vedtok at «Bystyret ber byrådet søke regjeringen om et prøveprosjekt for heroinassistert behandling for de tyngste brukerne.»

Men i brev til Oslo kommune som Helse- og omsorgsdepartementet sender på vegne av helseministeren gis det blankt avslag på søknaden:

«Slik det fremkommer i punkt c i oppsummeringen fra Forskningsrådet ovenfor "….synes som effektene av heroinassistert behandling er svakest for den delen av målgruppen som har størst behov for et alternativ tilbud til substitusjonsbehandling...". Departementet vurderer derfor at det vil være andre tiltak som vil være mer hensiktsmessige for å kunne gi den aktuelle pasientgruppen mer treffsikre tilbud.»

«På grunnlag av de forhold som er beskrevet i dette brevet, vil Oslo kommune sin søknad om et prøveprosjekt for heroinassistert behandling ikke bli imøtekommet.»

Personlig stemte jeg for at Oslo kommune skulle sende en slik søknad, ut fra ønsket om differensierte behandlingstilbud, men vet jo at det er forskjellig holdning til dette i rusfeltet.

Kommentarer   

-2 #1 Fred G. Bergersen 22-04-2016 10:41
Og for en gangs skyld er jeg helt enig med Helseministeren . Rus omsorgen har gjennom decennier vært preget av to skritt frem og et tilbake. Man kan ikke leve med heroin. Man dør av det. På tide å følge opp gamle intensjoner om kvalitet i behandling med gjensidige forpliktende krav mellom behandlere og brukere. Et "heroinprosjekt " vil ganske sikkert ikke bli reversert. Bare følges opp av et nytt prosjekt/stoff vi ikke kjenner som tydelig Oslo-problem nå.
+1 #2 Signe Wiik 22-04-2016 15:17
Så innmari trist å ha en helseminister som er så fastlåst at han ikke vil prøve alt for å redde liv. Det vitner om hovmod og en manglende vilje til å innrømme at det kan ha vært feil å si nei.
+1 #3 Vibeke Demir 24-04-2016 12:48
Synd. Vi i Basel har gode erfaringer med heroinassistert behandling. Som sosialarbeider i narkorikamiljøe t er jeg glad for at vi har dette tilbudet, og jeg ser at det hjelper mange til bedre helse og høyere livskvalitet.
-1 #4 Carl Eliassen 24-04-2016 12:52
Han er vel så pinglete at han ikke tør å si ja til tilbudet om å tilbringe en dag sammen med Sverre Eika på 24/7. Han vil få et nærmere innblikk i dagliglivet til de som lever på gata og er heroinavhengig
0 #5 Harald Larsen 24-04-2016 12:53
Hvorfor plage stakkars mennesker som er helt nedkjørt enda mer? Heroinbasert behandling hadde fjernet stresset som alle rusavhengige har erfart. Det ville igjen gitt de tid til også få et normalisert liv. Trodde helseministeren hadde som mål, det å redde liv som prioritert nr.1.

Legg til kommentar