Rus

Rekrutteringen til rusmiljøet fortsetter?

Rekrutteringen til rusmiljøet fortsetter?

Det er en nedgang i både debutalder og bruk av rusmidler blant ungdom, sa rapporten «Ung i Oslo». Ny undersøkelse nyanserer dette bildet.

Prindsen mottakssenter er et lavterskel, skadereduserende tiltak i Oslo sentrum, i hovedsak for rusavhengige. De har gjennomført en brukerundersøkelse hvor 344 av helseavdelingens brukere har svart. Hele 50 personer rapporterer at de er 25 år eller yngre. Prindsen sier i sin rapport:

"Den yngste aldersgruppen utpeker seg i forhold til mange faktorer i undersøkelsen:

- Bosituasjon: En stor andel i den yngste aldersgruppe rapporterer å bo sammen med andre eller å være uten et sted å bo.

- Rusmidler: 40 personer i den yngste aldersgruppen sier de har injisert heroin, 24 personer sier de har røykt heroin, 33 personer bruker amfetamin/met amfetamin og 27 personer sier de har brukt hasj/cannabis det siste halve året. Flere har LAR-medisinering. Dette er overraskende funn med tanke på at rapporten «Ung i Oslo» beskriver en nedgang i både debutalder og bruk av rusmidler blant ungdom.

- Overdoser: en overraskende høy andel, nesten halvparten, rapporterer å ha hatt flere overdoser det siste halve året."

Dette er en viktig rapport, og Prindsens mottakssenter har også forslag til tiltak.

Dette er Prindsens egen framstilling i rapporten:

«Det er bekymringsfullt at det finns så mange unge under 25 år i vårt tallmateriale. 50 personer rapporterer at de er 25 år eller yngre. 33 personer har valgt å ikke svare på spørsmål om alder. En hypotese kan være at er fordi de er under 18 år eller yngre. Våre tiltak er rettet mot de som er 18 år eller eldre, og dersom vi oppdager personer som er yngre plikter vi å melde til barnevernsvakta.

Den yngste aldersgruppen utpeker seg i forhold til mange faktorer i undersøkelsen:

- Bosituasjon: En stor andel i den yngste aldersgruppe rapporterer å bo sammen med andre eller å være uten et sted å bo.

- Rusmidler: 40 personer i den yngste aldersgruppen sier de har injisert heroin, 24 personer sier de har røykt heroin, 33 personer bruker amfetamin/met amfetamin og 27 personer sier de har brukt hasj/cannabis det siste halve året. Flere har LAR-medisinering. Dette er overraskende funn med tanke på at rapporten «Ung i Oslo» beskriver en nedgang i både debutalder og bruk av rusmidler blant ungdom.

- Overdoser: en overraskende høy andel, nesten halvparten, rapporterer å ha hatt flere overdoser det siste halve året.

Dette tyder på at de unge som har besvart undersøkelsen allerede er kommet langt inn i en ruskarriere.»

Prindsen ser at disse tiltak kan være viktig i forhold til disse ungdommene

" - Det er behov for tidlig forebyggende innsats før ungdommen havner i Oslo sentrum

- Prindsen mottakssenter i samarbeid med andre instanser i Velferdsetaten er nødt til å se på hvordan vi bedre kan ivareta den yngste brukergruppen. Funnene tyder på at det behov for tidligere innsats på flere områder som bolig, økonomi, ukritisk rusbruk og overdoseforebygging.

- Det er behov for et større fokus på at mange svært belastede unge brukere benytter seg av lavterskeltilbudene i Oslo sentrum.

- Det er behov for å sikre at de unge brukerne blir, eller er koblet til hjelpeapparatet.

- Det er behov for koordinert og målrettet tidlig innsats mot de unge brukerne i Oslo sentrum.»

Kommentarer   

+1 #1 Hilgunn 25-08-2016 12:28
Jeg tror ikke du kan bruke Prindsen sin undersøkelse til å slå tvil om resultatene i "Ung i Oslo". Undersøkelsene treffer sannsynligvis ulike grupper, og selv om andelen unge med rusproblemer går ned betyr det ikke at de ikke finnes. De finnes kanskje nettopp på Prindsen.

Legg til kommentar