Rus

Rus-skadereduksjon: Oslo må få røykerom

Rus-skadereduksjon: Oslo må få røykerom

Tydelig vedtak i Oslo bystyre denne uka om et særs viktig skadereduserende tiltak for byens rusavhengige:

"Oslo kommune søker Helse – og omsorgsdepartementet om tillatelse til å etablere en forsøksordning med røyking av heroin i eget røykerom i Storgata 36.

Oslo kommune søker Helse - og omsorgsdepartementet om tillatelse til å etablere en forsøksordning med å tillate injisering av andre narkotiske stoffer enn heroin i sprøyterommet i Storgata 36."

Vedtaket om røykerom har meget sterk faglig støtte fra russektorens fagmiljøer og helsesektoren. Helsedirektoraret sier f.eks. at forslaget er «egnet til å gi økt verdighet til brukergruppen, og til å redusere smitte, infeksjoner og andre helseproblemer. Forslaget kan bidra til å redusere antall overdoser og hindre overdosedødsfall. Det kan også føre til økte muligheter for samtaler, veiledning og kontakt mellom hjelpeapparatet og personer med tung heroinavhengighet.»

Høyres helseminister har på tross av alle faglige anbefalinger avslått Oslo kommunes søknad. Det er imidlertid håp for framtida. Forleden gikk et flertall i Høyres programkomite inn for det forslaget Høyre i dag stemmer imot. Ja, de går lenger: de ønsker også forsøk med heroinassistert behandling.  Rusavhengige dør av overdose hver eneste uke. De har ikke tid til å vente på at det blir enda en ny runde med høring og ord, eller vente på Høyres landsmøte. De trenger handling nå, skrev jeg blant annet i en artikkel på Dagbladet.no i går.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 7. okt. 2016

Ivar Johansen, SV

 

Sak Søknad om forsøksordning – Røyking av heroin i eget røykerom og injisering av andre narkotiske stoffer enn heroin på sprøyterommet

Ordfører

Rusfeltet er fulle av dilemmaer og motsigelser. Det er som Dagbladets historie: De har vært mot statskirken, men for kvinnelige prester.

Oslo kommune deler ut rundt 1,4 million rene sprøyter hvert år, mens politiet beslaglegger slikt brukerutstyr.

Under ledelse av en Høyrebyråd er det også i regi av Velferdsetaten arrangert kurs for å lære rusavhengige i Oslo å røyke heroin, som et tiltak for å redusere sprøytebruk og overdosedødsfall.

Under ledelse av en Høyrebyråd ble det bygget et eget røykerom i Storgata, mens Høyre her i bystyret ikke ønsker rommet skal tas i bruk. Det er som i barneregla «For i Bakvendtland, der kan alt gå an.» Vi bruker selvsagt ikke penger på å etablere kommunale tjenestetilbud, for så å låse døra.

Jeg har respekt for det verdisyn som ligger til grunn for at folk blant annet her i bystyret er uenige i saker som dette, og det er en uenighet som går på tvers av partigrenser. Men, ordfører, det er ingen prinsipiell etisk forskjell på om det på kommunens bruker-rom for rusavhengige tas heroin ved sprøyte eller ved å røyke den.

H, R og Kr.f. ønsker saken sendt tilbake til byrådet fordi «saken ikke har vært ute på høring hos relevante instanser," og når det forslaget faller: stemme i mot hele saken.

Med basis i Oslos søknad om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom sendte Helse- og omsorgsdepartementet i 2013 ut på en svært bred høring et forslag om endring av lov og forskrift for å kunne imøtekomme Oslos daværende søknad.

De to brede sammenslutningene innenfor rusfeltet Actis og Fagrådet, som i sum organiserer alt som kan krype og gå av feltets fagmiljøer, bruker- og pårørendemiljøer, anbefalte klart en lovendring for å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom.

Helsesektorens aktører sa et klart ja i høringsrunden, enten det var Legeforeningen, Oslo Universitetssykehus eller Helsedirektoratet. Særlig Helsedirektoratet gjorde et grundig arbeid som involverte svært brede fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Helsedirektoratet sier bl.a.:

Forslaget er «egnet til å gi økt verdighet til brukergruppen, og til å redusere smitte, infeksjoner og andre helseproblemer. Forslaget kan bidra til å redusere antall overdoser og hindre overdosedødsfall. Det kan også føre til økte muligheter for samtaler, veiledning og kontakt mellom hjelpeapparatet og personer med tung heroinavhengighet.»

Høringsrunden som derfor partier i helse- og sosialkomiteen ber om er jo hva gjelder røyking av heroin i eget røykerom allerede gjennomført.

Det er imidlertid håp for framtida. Forleden gikk et flertall i Høyres programkomite inn for det forslaget Høyre i dag stemmer imot. Ja, de går lenger: de ønsker også forsøk med heroinassistert behandling.  Rusavhengige dør av overdose hver eneste uke. De har ikke tid til å vente på at det blir enda en ny runde med høring og ord, eller vente på Høyres landsmøte. De trenger handling nå.

Kommentarer   

0 #1 Tor-Arne Mathiassen 10-09-2016 08:21
Du reiser gyldige poeng her. Det er for ille at det ryker såpass mange liv som kunne vært spart. Og her må virkelig nulltoleranse moralistene i ACTIS også gå i seg selv og tenke over hva det vil si og faktisk drive rusbehandling. Og politikerne burde gå i skammekroken bokstavelig talt.
For den måten de tyngste brukerne behandles på er helt fullstendig uakseptabel.. De er mennesker. Og burde behandles og møtes med den respekten ethvert annet menneske får. Men istedet blir de hundset og jagd rundt i byen som løsbikkjer. SOm i og for seg har et bedre liv enn mange rusmisbrukere. Noe er fundamentalt galt med samfunnet når dyrs velferd er viktigere for politikerne enn sine medmennesker..
Takk for en god artikkel.
0 #2 Ben-Ottar Andre Johansen 10-09-2016 16:24
Subsidiering av mafia(forbudspo litikken) syns jeg er veldig rart fortsetter, og dette prosjektet har vært veldig vellykket i Nederland og Danmark om jeg husker riktig
0 #3 Ole Jørgen Scheie Lygren 12-09-2016 06:30
Skal Switch kampanjen som gikk i skiftet August/Septembe r ha noen effekt så må man jo også legge til rette for trygge steder og røyke ,høsten i Bergen feks tilsier ikke att noen tørr å legge dyrt ervervet Heroin på folien ,mens Vestavinden sender gamle Erik rundt ørene på deg ,nei så står brukeren der ,han som ønsker å slutte med de helseskadelige injeksjoner ,da kroppen er full av byller og årene vekke ,uten en trygg havn og således uten lindring for abstinenser ,nei da blir det tilbake til sprøyterommet .
0 #4 Jon Olsen 14-09-2016 09:57
Takk for rapport. Godt du aldri gir deg ;) stå på

Legg til kommentar