Rus

Livredderne

Livredderne

Narkomane «Jonny» sier han ville vært seks fot under hvis det ikke hadde vært for sosionom Catrine Sundal Jacobsen i Uteseksjonen i Oslo kommune.

Uteseksjonen er et lavterskeltilbud, og de ansatte har taushetsplikt. De bygger en gjensidig respekt med mål om at brukerne kan endre situasjonen sin. Deansatte følger brukerne til møter med Nav eller barnevern, de besøker i fengsel og hjelper til med å finne fram i hjelpeapparatet.

I årets fire første måneder var 1075 brukere i kontakt med Uteseksjonen. Av dem var 231 nye. 51 personer fikk hjelp med hjemreise. Få av de rusavhengige erunder 25 år.

Tidsskriftet Fontene har vært på patrulje med Uteseksjonen: "De er sjelden redde på patrulje. Ordren er at de skal trekke seg ut av situasjonen når deres tilstedeværelse ikke er ønsket. De har gode rutiner for debriefing på huset. Ansatte som utsettes for fysisk eller psykisk vold, blir sendt til Alternativ til Vold.

Kontakten med Uteseksjonen er frivillig, men de ansatte har meldeplikt hvis de har alvorlig bekymring for mindreårige, gravide med rusmisbruk, eller hvis liv oghelse står på spill. Det er ikke mye som ryster Catrine og Anders. Men når Catrine ser foreldre som har med seg ungene når de kjøper dop blir hun på grensen til sint.– Da kontakter jeg Barnevernsvakta, de tar hånd om barnet.

I årets fire første måneder fikk 71 brukere hjelp med hasjavvenning i prosjektet «Ut av tåka». Catrine mener det er en grunn til at hasj er ulovlig og at det er problematisk å avkriminalisere bruken av rus. – Hvis vi ser det som sykdom, tar vi mye ansvar vekk fra brukerne," sier Uteseksjonen-sosionomen til Fontene, og har altså tydelige meninger også i denne debatten hvor uenighetene er store.

Les reportasjonen i Fontene.

Kommentarer   

0 #1 Wenche Thommessen ENGH 20-09-2016 06:49
Veldig bra at vi har alle de dyktige folkene i Uteseksjonen, men jeg dveler litt med hva som sies om hasj og om diagnostisering av rusmisbrukere. Har hørt mange, også innen rusfeltet, mene at avkriminaliseri ng av hasj kunne løse mange problemer. Og mange rusbrukeres psykiske problemer må også tas på alvor. Der er praksis forskjellig. Og menneskene er forskjellige i rusmiljøene også.
0 #2 Bjørn Dahl 21-09-2016 07:38
Hun mener vel at man må være "rusfri", for å kunne mene noe om problemet også, slik en kollega av henne sa. Jeg blir matt av denne symbiosen. Kanskje man også burde være uavhengig for å kunne mene noe. Da mener jeg selvfølgelig uavhengig av jobben.
0 #3 gudrun Wiik Larsen 21-09-2016 17:12
Diagnostisering av rusmiddelmisbru k innenfor helsetjenesten er allerede et faktum, enten man liker det eller ikke. Det er ikke selve bruken i seg eller brukeren i seg selv som blir diagnostisert/ eller er en sykdom. Men når bruken/ misbruket blir et problem som må behandler/ få hjelp for.Diganoseinn delingen /klassifisering en er grovt fortalt avhengighetssyn drom eller skadelig bruk. Da i forhold til det stoffet/substan sen som man er avhengig/ eller har mistet kontrollen på. I dette tilfellet Cannabis.Men gjelder i like stor grad, alkohol og andre medikamenter. Mitt inntrykk e at denne klassifiseringe n ikke er med på å ta ansvaret vekk fra den det gjelder. Derimot gis den pasientrettighe ter på lik (nesten) linje som andre sykdomstilstand er.

Legg til kommentar