Rus

Rusmiljøet i sentrum: Økende

Rusmiljøet i sentrum: Økende

Velferdsetaten oppsummerer trender og utviklingstrekk for de såkalte åpne rusmiljøene i Oslo sentrum:

- Rusmiljøet har flyttet seg til Oslo øst: Brugata/Storgata og Vaterland

- Antall som oppholder seg i rusmiljøet er økende (Oslo øst), men fortsatt lavere enn ved oppstart av Sentrumssamarbeidet

- Blir Vaterland og de unge i dette området mer utsatt gjennom at det tunge rusmiljøet har forflyttet seg til Brugata/Storgata?

- Flere med alvorlig psykiske lidelser synlige i bybildet – er det en trend?

- Flere utenlandske med få rettigheter i Norge som har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse

- Flere selgere med rombakgrunn i Brugata og omegn

- Få som bryter bortvisningsvedtak

Les pdf-ene. Hva er andres erfaringer og synspunkter?

Kommentarer   

#1 Bente Skrefsrud 18-03-2017 06:10
hvor mange av disse mangler bolig tro???? bare en tanke, for det virker som om de er overlatt til seg selv de tyngste brukerne,..... og bolig må komme før alt annet! oslo er lite gode på akkurat dette, de burde ta lærdom av bl.a Asker , boligsosialt arbeid tar for lang tid når det man først skal ha på plass er såklat infrastruktur, på norsk= veier til boligene de skal bygge,.... var med på Boso`s boligsosiale samling i oslo for noen år siden som brukerrepresent ant for Linken og i samarbeid med Kongsvingers representant i BOSO, ble skremt jeg faktisk av alt utenomsnakket som forelå der,.... lite konkrete planer ,.. bortsett fra infrastrukturen da, og en heller uviss tidsplan for selve byggingen og bosettingen av rusavhenige,... . jeg mener; hvorfor er det så mye lettere å skaffe boliger til de som kommer til landet som flyktninger? joda, annnet budsjett, jadda, hallo,..... folk er folk vel????
+4 #2 Ole Jørgen Scheie Lygren 18-03-2017 07:42
Økende ja ,det viser jo at til tross for lar så er dagens utvalg for lite og med for mye bivirkninger ,personer som mer enn andre hadde trengt en kropp som føltes vell får istedet rasemisk metadon som minsker mulighetene til fysisk aktivitet og jobb ,pluss at vi gir ikke folk mulighet til trygge boliger og gjeldssanering ,da er det så mye skam og ubehag at motivasjonen nok forsvinner .trist og tenke på alle skjebnene.
#3 Solveig Helgesen 18-03-2017 07:48
Etter alle disse årene har vi ennå ikke klart å få til en politikk mot narkotika, selv det tragisk nok tar mange liv og i tillegg lager marked for kriminalitet. Skammelig. Vi er jo også høyt på listen når det gjelder overdosedødsfal l. Dette er et problem som rammer alle samfunnslag. Mye kriminalitet skyldes også omsetning av narkotika. I tillegg kommer tyveri for å skaffe seg midler til kjøp.
+1 #4 Bjørn Arild Ovesen 18-03-2017 07:52
Vel, de bør behandles som pasienter. Norge bør ha råd til å gi dem alle individuelle treffsikre behandlingstilb ud. Å straffe dem er direkte feilbehandling. Politi bør kun registrere dem og samarbeide med kvalifisert behandlingstera pi-senter. Deretter kan politi heller straffe de finanselitene i finansmiljø og i egne rekker for å få stoppet salg av narkotika, eksempelvis slike som Cappelen og Jensen i tillegg til miljøene lengre oppe som forer dette profittable miljøet med de store pengene..
+1 #5 Gjertrud Tveitevåg 19-03-2017 16:38
Jeg ser nesten hver dag på disse slitne personene som oppholder seg i Storgata/Brugat a, her er det mye kjøp og salg. Helt tydelig at mange er syke og trenger hjelp. Men jeg forstår ikke hvor de samles akkurat her på de trange fortauene. At slike ansamlinger kan skape frykt hos barn,hos beboerne i området og i Omsorgsboligene som ligger her er heller ikke så greit.
Kommunen må skaffe hjelp, boliger, helsetjenester og behandling.

You have no rights to post comments