Rus

Rusavhengighet: Normaliser sykdommen

Rusavhengighet: Normaliser sykdommen

Målet må være å normalisere sykdomsbildet til en rusmisbruker, og det burde gjøres gjennom fastlegen, skriver Trond Henriksen.

"Jeg forstår ikke den store interessen for heroinprosjektet. Har egentlig lite sans for alle disse rusmedisinske prosjektene i statens regi. Selv om tanken kanskje er god, så er den gjennomsyra med rigide regler og lite verdighet. Vi bruker en kvart milliard bare på urinprøver av brukerne i LAR. Det utgjør omtrent 200 behandlingsplasser som vi bare ”pisser” bort…!

Målet må være å normalisere sykdomsbildet til en rusmisbruker, og det burde gjøres gjennom fastlegen. I dag styrer LAR over legestanden, som kun har ansvaret for at en eller to typer medisin skal gjelde i rusbehandlingen. Leger blir fastlåst til formelen fra LAR og får ikke behandlet pasienter mot andre diagnoser som krever medisinering med benzodiazepiner eller annet som kommer i konflikt med retningslinjene til LAR. Det er så strengt at flere leger har mistet sin lisens for å ha ”tråkka” LAR på beina.

Jeg har trua på at fastlegen kan finne den rette medisin til pasienten. Kanskje vil lettere medisin i kombinasjon ha bedre effekt enn metadon…? Kanskje vil langtidsvirkende morfin og et bredere spekter metadonpreparater i rusbehandlingen være bedre enn påfyll av heroin flere ganger om dagen…? At man må gå inn på et overvåket ”heroin-senter” for å ta sin medisin er særdeles stigmatiserende! Hvorfor kan ikke fatslegen gi en resept med den samme medisin? Som du kan ta hjemme, like regulert som diabetes eller annen livsnødvendig medisin…? Hvorfor er din sykdom så utrolig mistenkeliggjort?

Vi kan tjene stort på å normalisere sykdommen til en rusavhengig. Bruk pengene fra ressurskrevende tiltak på behandlingsplasser, tilbakeføring til kommunene og styrke legestandens kompetanse på rusfeltet," skriver Trond Henriksen. Han ønsker en normalisering. Hvilke medisiner som brukes burde være fastlegen sitt valg, så lenge de er godkjent. Og Trond ser at det også kan inkludere heroin-prosjekt.

Kommentarer   

+1 #1 Signe Wiik 03-04-2017 05:01
Skjønner ikke at ikke fastlegene, for eksempel via sin fagforening gjør mer for å slippe å være legesekretærer for LAR. Men mange av dem som har turt å ta egne avgjørelser har blitt fratatt forskrivningsre tten. Og det er jo levebrødet deres. De sitter i en tøff skvis, og det er nesten bare de eldste, som nærmer seg pensjon, som våger å gjøre det de mener er riktig.
+1 #2 Kirsten Frigstad 03-04-2017 07:40
Det er sjeldent jeg leser et innlegg som jeg kan støtte fullt ut! Jeg er helt enig med deg, Trond Henriksen.
+1 #3 Heidi Hagen 03-04-2017 09:05
Trond, som vanlig kloke ord fra deg.
Jeg er så enig i at det burde være fastlege og pasient i samarbeid, som finner ut av hva som er best behandling.
Jeg synes også det er trist at Diacetylmorfin debatten, er blitt en egen debatt. Det burde gått under flere medisiner, uten at man skal lage komiteer, prøveprosjekt, osv osv...
#4 Morten Søreng 03-04-2017 09:56
At en lege som ikke kjenner personen annet enn ut i fra hva han leser av innsøkningspapi rer, avgjør om han/hun skal få eller ikke må kjennes veldig provoserende ut for en fastlege. Tross alt er denne LAR-legen ikke mer kompetent til dette.
#5 Ola Norman Hansen 04-04-2017 11:25
Bra skrevet Trond og fullstendig enig med deg.
Fikk høre fra Lar her om dagen at Lar skal la legene skrive ut til pasienten A/b, for da har man kun en å forholde seg til, isteden for at man skal legge ut historien sin flere ganger, noe jeg og sikkert flere tusen til har.

Keep up the good worck Trond
#6 Grete Johansen 04-04-2017 19:20
Godt skrevet, men dessverre så er de fleste fastleger langtfra motivert nok, eller har tilstrekkelig kunnskap til å behandle denne pasientgruppen. Og det vil være tilfeldig hvordan pasienten blir møtt. Vi har god erfaring med samarbeidet mellom Lar og fastlege, med jevnlige møter og der alle parter blir hørt. Man kunne ønsket en oversikt over hvilke fastleger som har motivasjon til å hjelpe.
#7 Bente Eck 10-04-2017 16:14
Enig i mye av det Trond Henriksen skriver her - bortsett fra det som gjeder medisinering med heroin.
Dette er etter min og manges mening avgjørende for at en liten gruppe kan få et bra liv og ikke minst - overleve.
Jeg er overbevist om at noen kan komme over på annen medisinering om de først blir stabile på legal heroin, men la nå de lengstkomne og mest slitne brukerne få det de selv mener kan berge dem.
#8 Grethe Fagerlie Paulsen 10-04-2017 16:42
Så enig Bente Eck!Dette bør være for de som lever på gata og som alle har gitt opp.Jeg å trur at for noen kan dette være første skritt på veien til å få de vekk fra gata og kanskje over på metadon etter hvert

You have no rights to post comments