Rus

Rett til vern mot vold. Uansett.

Rett til vern mot vold. Uansett.

Det kan ikke være et krav om rusfrihet for å få et vern mot vold, skriver Mina Gerhardsen.  

"Kvinner i det tunge rusmiljøet i Oslo – og i rusmiljøer andres steder i landet - lever med ekstremt mye vold. Det er en normal del av hverdagen og livet. De ber ikke lett om hjelp, forventningen er at du skal tåle mye. Men når de ber om hjelp er det ikke sikkert at de får det. Krisesenterloven fra 2010 gir alle rett til gratis, lavterskel akutthjelp for å vernes mot vold. Men kvinner som ruser seg sliter med komme inn på vanlige krisesenter. Nasjonale undersøkelser viser at dette er den gruppene som i størst grad opplever å bli avvist på krisesentrene.  

Det er forståelig. Et krisesenter huser traumatiserte kvinner, og mange har med seg barn. Mange av disse har også blitt utsatt for vold av en ruset partner. Det vil være en dårlig løsning for alle parter om rusede kvinner skal være samme sted som disse. Derfor må det lages andre løsninger. Det kan ikke være et krav om rusfrihet for å få et vern mot vold.  

Thereses hus er det nærmeste vi kommer et krisesentertilbud til denne gruppen i Oslo. Det er et lavterskel botilbud for kvinner som lever med rus og vold. Før kunne kvinnene komme på døra. Nå må de ha vedtak fra Nav eller legevakta. For mange blir denne terskelen for høy, og de ansatte er bekymret for at disse kvinnene ikke lenger kommer. Etter loven skal et krisesenter være gratis. Er du voldsutsatt og rusfri i Oslo, så gjelder det. Da har du gratis tilbud på krisesenter. Er du voldsutsatt og har et rusproblem i tillegg, må du betale ved det eneste tilbudet som finnes.  

Kvinner som lever med rus og vold skal ha samme rett til vern mot vold som alle andre, skriver Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, som gjesteblogger.  

Les hele hennes artikkel under "les mer."

 

Rett til vern mot vold. Uansett.  

Av Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - rusfeltets samarbeidsorgan  

Kvinner i det tunge rusmiljøet i Oslo – og i rusmiljøer andres steder i landet - lever med ekstremt mye vold. Det er en normal del av hverdagen og livet. De ber ikke lett om hjelp, forventningen er at du skal tåle mye. Men når de ber om hjelp er det ikke sikkert at de får det. Krisesenterloven fra 2010 gir alle rett til gratis, lavterskel akutthjelp for å vernes mot vold. Men kvinner som ruser seg sliter med komme inn på vanlige krisesenter. Nasjonale undersøkelser viser at dette er den gruppene som i størst grad opplever å bli avvist på krisesentrene.  

Det er forståelig. Et krisesenter huser traumatiserte kvinner, og mange har med seg barn. Mange av disse har også blitt utsatt for vold av en ruset partner. Det vil være en dårlig løsning for alle parter om rusede kvinner skal være samme sted som disse. Derfor må det lages andre løsninger. Det kan ikke være et krav om rusfrihet for å få et vern mot vold.  

På Oslo krisesenter forteller de om 200-250 nye registrerte hver måned. Men det kommer bare én i måneden som har rusproblemer. Har hun en rolig atferd kan hun få komme inn og få en seng for natten. Når vi vet hvor grov og omfattende vold kvinner i rusmiljøene og prostituerte kvinner opplever, burde det vært mange fler som kom.  

Thereses hus er det nærmeste vi kommer et krisesentertilbud til denne gruppen i Oslo. Det er et lavterskel botilbud for kvinner som lever med rus og vold. Før kunne kvinnene komme på døra. Nå må de ha vedtak fra Nav eller legevakta. For mange blir denne terskelen for høy, og de ansatte er bekymret for at disse kvinnene ikke lenger kommer.  

Etter loven skal et krisesenter være gratis. Er du voldsutsatt og rusfri i Oslo, så gjelder det. Da har du gratis tilbud på krisesenter. Er du voldsutsatt og har et rusproblem i tillegg, må du betale ved det eneste tilbudet som finnes. Egenandelen for Thereses hus er på 4525 kroner i måneden, delt opp i beløp per dag. Vanligvis vil Nav dekke regningen, men det krever en prosess. Kvinner som har rømt fordi de frykter for livet bør få bruke tiden sin på andre ting enn å organisere støtte fra Nav.  

Thereses hus tar godt vare på kvinnene. Der møter de dyktige og engasjerte ansatte i gode omgivelser som gir et pusterom i vonde og krevende liv. Men de skulle gjerne gjort mer enn de får til i dag. Å kunne gi et bedre helsetilbud står på ønskelisten. Sykepleiere på hjul og legevakta bidrar, men for disse kvinnene ville det vært stor hjelp om for eksempel Feltpleien kunne komme innom til fast tid et par ganger i uka for å hjelpe med skader og sår – helsehjelp fra noen som kjenner til miljøet og som møter kvinnene uten fordommer.  

Kvinnene ved Thereses hus lever med tung rus og omfattende voldsbruk.  Å komme videre i livet er krevende, og de trenger ofte mer oppfølging enn andre. Mange har vært innom Thereses hus flere ganger og har bygd opp et godt forhold og tillit over tid. De ansatte opplever et ønske fra mange om å holde mer kontakt etterpå og som for eksempel kan følge på møter med andre. Dette krever mer  personalressurser enn de har i dag.

Dette er en sak RIO - rusmisbrukernes interesseorganisasjon og Actis - rusfeltets samarbeidsorgan jobber med både lokalt og nasjonalt nå. Kvinner som lever med rus og vold skal ha samme rett til vern mot vold som alle andre. I Oslo har vi tunge rusmiljøer med mye vold. Dette må møtes med mer informasjon ut til miljøet om at hjelp finnes – og den hjelpen må være der, være gratis og være god. 

Kommentarer   

+2 #1 Inger-Lise W Larsen 11-04-2017 06:53
Alle har rett til et liv uten vold og hjelp til å komme seg ut av voldelige forhold. Samarbeidet mellom Mina Gerhardsson, Actis, Byrådsavdelinge n og Oslo Krisesenter er igang for å etablere et krisesenter også for denne gruppa i Oslo.
#2 Inger-lise W. Larsen 11-04-2017 07:01
Samarbeidet mellom Mina Gerhardsson, Actis, Byrådsavdelinge n og Oslo Krisesenter er igang for å etablere et krisesenter også for denne gruppa i Oslo. Alle har rett til et liv uten vold, og hjelp til å komme seg ut av voldelige forhold!
+1 #3 Lise Semmerud 11-04-2017 12:33
Veldig bra skrevet Mina. Viktig sak
+1 #4 Torstein Torbjørnsen 11-04-2017 17:50
Bra at du er talsmann for denne gruppen Mina. Meningsløst at denne gruppen ikke har samme vern mot vold som andre. Lykke til med engasjementet.
#5 Kristin Johanse 14-04-2017 05:46
I Kriatiansad har krisesenteret opprettet plasser for kvinner i aktiv rus. Viktig tiltak
#6 Grete Johansen 23-06-2017 07:14
Alle har rett til vern mot vold. Senest sist søndag ringte vi alarmsentralen for å hjelpe en familie som måtte rømme huset pga et psykotisk og svært agressivt familiemedlem. Det var snakk om drapstrusler mot yngre søsken og ødeleggelser....
Politiet brukte 5 timer på å komme i følge med legevaktlege... denne konkluderte med at vedkommende ikke var syk nok for innleggelse og de dro igjen.... etterlot familien i en langt farligere situasjon. Kvinnen på alramsentralen viste ingen tegn på forståelse da de ringte på nytt noen timer senere. Hun nektet å sende hjelp.
Familien med yngre søsken var utestengt fra egen bolig i mange døgn......
Slik er hverdagen for pårørende i Akershus i dag. Enten de har et rusproblem eller "bare" er foreldre

You have no rights to post comments