Rus

Jaginga av rusavhengige i Oslo sentrum

Jaginga av rusavhengige i Oslo sentrum

 Byrådet har stilt noen betimelige spørsmål til Velferdsetaten på hvordan rusavhengige håndteres i Oslo sentrum:

«Det har vært en uttalt målsetting over mange år om at åpne russcener i Oslo sentrum skal brytes opp og nye russcener ikke skal etableres. For innbyggerne framstår dette som at man over tid bare flytter miljøene rundt: Slottsparken – Egertorget – Plata og til nå: Brugata/Storgata og videre mot Akerselva /Urtegata. Det er ønskelig med en vurdering av hvorvidt denne strategien har fungert etter hensikten.

En konsekvens av at rusmiljøet flytter østover er at det gradvis trekker inn i bomiljøer i Gamle Oslo og Grünerløkka, ref. Stedsanalysen Grønland (oktober 2017). Det bes om en vurdering av

a) den økte belastning dette påfører bomiljøet i området, og

b) hvorvidt dette bidrar til økt salg/tilgjengelighet for dem som bor der – og dermed økt rekruttering.

En av Politiets strategier innenfor satsingen mot de åpne rusmiljøene har vært i større grad å benytte bortvisning som en alternativ reaksjon til for eksempel anmeldelse. Imidlertid kommer det jevnlig tilbakemeldinger om at bortvisning overfor miljøene framstår som jaging, og mange mener at dette skaper ubehag og økt belastning på en gruppe som fra før av har mer enn nok av problemer. Det innvendes at

a) Bortvisning skjer av helt uskyldige, men som kanskje «ser» litt rufsete ut, folk som politiet kjenner som tidligere rusavhengige osv, og som bare tilfeldigvis er i et område.

b) Bortvisning kan skje muntlig, uten at vedkommende får beslutningen og dermed heller ikke blir registrert.

c) Bortvisning skjer av rusavhengige på vei til/fra offentlige eller private hjelpetilbud.

d) Bortvisning av grupper av mennesker fra et offentlig område kan komme i konflikt med grunnleggende menneskerettigheter.

I forrige Statusrapport om Sentrumsarbeidet fra 2013 ble det innhentet tall fra Politiet knyttet til bortvisninger. Det bes om at det på nytt innhentes et tallmateriale på omfanget av bortvisning fra rusmiljøene, fordelt på områder der det er mulig, og en vurdering av - avveid mot belastningen dette innebærer for utsatte grupper - om man oppnår ønsket resultat med bortvisningene. Det bes også om vurdering av hvordan tilbakemeldinger om opplevd ubegrunnet jaging kan videreformidles til politiet på en ubyråkratisk måte.»

Les Velferdsetatens svar som er utformet etter innhenting av informasjon og synspunkter fra ideelle hjelpetiltak, kommunale og statlige aktører i Oslo sentrum. Hvordan opplever andre aktører, og ikke minst de rusavhengige selv, situasjonen?

Kommentarer   

#1 stein-roald rognmo 14-12-2017 11:12
fint at dette tas opp til vurdering ivar.
vi som jobber med at alle kan ha et hjem, mener varig bolig er et av virkemidlene i arbeidet med å redusere den ambulerende klumpinga på gateplan. fortsatt er tilbudet om bolig til denne gruppen langt mindre enn antall hospitsplasser!
-1 #2 Manne Gerell 14-12-2017 12:42
Öppna drogscener är en stor (ännu större) fråga i Sverige också, men här mycket på grund av att det upplevs som att öppen försäljning numera spritt sig till en mängd platser. Enligt en ny kartläggning (ännu ej publicerad) identifierar polisen 43 drogscener i "region stockholm" (Stockholms län plus gotland) och 10 i Malmö kommun. Polisen har testat nya metoder för att hantera dessa, som också handlar om att jaga bort folk - fast här anses det kanske snarast vara försäljare som ska jagas bort. Se exv här kring en metod som testats för att få bort öppen försäljning i trappuppgång, och som nu sprids i Sverige:
lokaltidningen.se/.../...

Vår motsvarighet till det som diskuteras här ("plattan" i stockholm, sergels torg) har vi dessutom en doktorand som arbetar med, hon har genomfört ett randomiserat experiment för att se om motiverande samtal har någon effekt, men det verkar det inte ha (ej publicerat än heller).

You have no rights to post comments