Rus

Rusmiddelforgiftning i Oslo: Levekårsforskjeller viktig

Rusmiddelforgiftning i Oslo: Levekårsforskjeller viktig

Denne artikkelen drøfter geografiske og sosiale forskjeller i antall tilfeller og tettere oppfølging av unge etter rusmiddelforgiftning, med bakgrunn i statistikk fra Legevakten.

I løpet av 2012 behandlet Legevakten i Oslo 2 923 akutte forgiftninger, hvorav 80 prosent var rusrelaterte. Antallet forgiftninger behandlet ved legevakten økte med 24 prosent fra 2008 til 2012. Byens befolkningsvekst var i samme periode 8 prosent.

Artikkelen beskriver sammenhenger mellom bosted, levekår og tilfeller av rusmiddelforgiftning i Oslo basert på statistikk fra legevakten. Antall tilfeller per 1000 av rusmiddelforgiftninger i løpet av et år var dobbelt så høy i bydelene med dårligst levekår som i bydelene med best levekår.

Prosjektet «Ungdom og rus» som startet i 2010, førte til at markant flere unge ble henvist til videre oppfølging.  Fra 2008 til 2012 ble 57 prosent flere i aldersgruppa 16–22 år henvist til videre oppfølging.

Les hele artikkelen av Legevaktens Odd Martin Vallersnes på linken nedenfor.

Kommentarer   

0 #1 Terje Fotland Løvik 04-05-2018 08:33
#TFLPoet
Politiet sin jobb er å knekke, lemleste, og i noen tilfeller ta livet av mennesker, som har fått et rusmisbruk fra opplevd overgrep i barndommen. Sosiale og økonomiske rammer, er stort sett årsaken til all kriminalitet i Norge også. I Sverige blir innsatte sett på som pasienter, hvor samfunnet et sted har feilet å gi dem det nødvendige.

Knekke, lemleste, og i noen tilfeller ta livet av mennesker.
Dette er fordi, dem skal ha informasjonen som leder til svarene, på hvem de skyldig er ?
Det er samfunnet sin måte å si,
at vi trenger noe annet å lene oss på ?
Et veldig press å legge på de minst sannsynlige,
til å kunne vite bedre ?

Imens så sier politifolkene,
at de skal bære sårene vi fortsatt har.

"Den jobben skal jeg ta på meg,
fordi samfunnet behøver at noen gjør den."

#AvkriminaliserNarkotika #StoppKrigenMot Narkomane #IngenVilkårlig Varetekt #MindreBrukAvVa retekt #StoppDenKlinis keTorturen
0 #2 Terje Fotland Løvik 04-05-2018 09:20
HVA SAMFUNNET BEHØVER
Politiet sin jobb er å knekke, lemleste, og i noen tilfeller ta livet av mennesker, som har fått et rusmisbruk fra opplevd overgrep i barndommen. Sosiale og økonomiske rammer, er stort sett årsaken til all kriminalitet, også i Norge. I Sverige blir innsatte sett på som pasienter, hvor samfunnet et sted har feilet å gi dem det nødvendige.

Knekke, lemleste, og i noen tilfeller ta livet av mennesker.
Dette er fordi, dem skal ha informasjonen som leder til svarene,
på hvem de skyldig er.
Samfunnet sin måte å si,
at vi trenger noe annet å lene oss på ?
Et veldig press å legge på de minst sannsynlige, til å kunne vite bedre ?

Imens så sier politifolkene,
at de skal bære sårene vi fortsatt har.

"Den jobben skal jeg ta på meg,
fordi samfunnet behøver at noen gjør den."

#AvkriminaliserNarkotika #StoppKrigenMot Narkomane #IngenVilkårlig Varetekt #MindreBrukAvVa retekt #StoppDenKliniskeTorturen

#TFLPoet

tflpoet.com/.../...

tflpoet.com/.../...
0 #3 Terje Fotland Løvik 27-06-2018 15:35
URO I POLITIET
nrk.no/.../... s-legaliseringspolitikk-1.14101991

Politimester Sjøvold i Politiet, er bekymret for ungdomspartiene s legaliseringspo litikk. De vil i en så kritisk fase, ikke ha uttalelser i media fra noen mellomledere. Det bes om lydighet, frem til oppstandelsen er over. Derfor sier det fra toppen av næringskjeden : "Politiet mener."
Murringen fra egen ungdom, trakk løven ut av hiet sitt. . .
"Noen av de politiske tankene i Norge, skulle man ikke ha?", sies etterpå, musestille, hvor som helst i gangene ?
Eventuelt man må tilføre "hvitstøy", for å trygt kunne delta i slike møter.

På tradisjonelt vis skal patriarkene sette sine poter skikkelig i grunnen, der dem muligens ikke enser hvor ute av plass dette virker, fordi disse har holdt på med sine føringer uavbrutt og uten reell motstand i snart 50 år : "Kunne blitt helt paff, når mannen skjønte hvor lite sannsynlig, han er til å svare på de spørsmålene ?", at man må prikke på skulderen og henvise til tverrfaglige utvalg. . . Verdens helse organisasjon ? Forente nasjoner ?

#TFLPoet

– Mange har et kontrollert forhold til det, men det er verdt å beskytte ulovlig bruk når en del havner i elendigheten. Regulering, få det kjøpt og solgt over disk gjør ikke rusproblemet mindre, sier Sjøvold.

"Jo, fordi det ikke lenger er ulovlig. Om ikke en politimester skjønner stigmatiseringe n man blir påført av å gjøre en ulovlig handling, så er man vel korrekt da ?", akkurat som det noensinne har vært en debatt, heller et "Munnkløveri", for andre påtalemyndighet er å skulle ta seg tid til ?

"Men herregud, vi har svart på dette før ? Se på lidelsen ? Narkotika ?! Vi vil sanksjonere, i verste fall straffe dere! Bare for å ytre noe annet? Skal kun få lov å være med dem etterhvert, sånn som du holder på."

#TFLPoet

Mener man er disponibel i kriminelle miljøer
Etter en voldsom økning i kriminalitet og grovere vold blant de yngste lovbryterne, innrømmet politiet

KRIGEN MOT NARKOTIKA

"Politiet kommer til å bli husket, som vanlig, for den overordnet rollen, de tok ovenfor både domstoler, sivilombudsmenn , og folkevalgte, også i tiden rundt endringen av politikken, hvor det ble opplyst deres evne til å se sin egen posisjon i dette spørsmålet før skifte kom. Der de har ført en krig mot mennesker. som har vanskelig for å klare seg i det hele tatt.", *sitat* og med tanke på at målgruppen politiet forfølger er rusbrukere, kan vi forvente en strukturell skjevhet i hvem som har tid, ressurser og psyke til å ta saken sin til retten.

Den eneste mulige vei videre er pinlig enkel: Politiet må følge loven.

www.dagbladet.no/.../68389893
0 #4 Terje Fotland Løvik 28-06-2018 17:53
URO I POLITIET

Politimester Sjøvold i Politiet, er bekymret for ungdomspartiene s legaliseringspo litikk. De vil i en så kritisk fase, fra politiet sine mellomledere, ikke ha uttalelser i media. Det bes om lydighet, frem til oppstandelsen er over. Derfor sier det fra toppen av næringskjeden : «Politiet mener.»

"Murringen fra egen ungdom, trakk bjørnen ut av hiet sitt. . ."

Se en kommunalt ansatt bli vurdert for forfremmelse etter å ha uttalt seg positivt om legalisering av narkotika ? Dette stammer fra demokratiske prosesser ? Det er en "General", som sier hvordan alle skal oppføre seg, ellers hva da ?

«Noen av de politiske tankene i Norge, skulle man ikke ha?», hviskes etterpå, musestille, hvor som helst i gangene.
Eventuelt man må tilføre «hvitstøy», for å trygt kunne delta i slike møter.
Risikoen er å bli et mål for utvidet fullmakter servert til politiet, på et sølvfat, metoder man ikke har forsket på effekten av, da løpende rundt hvor som helst nærmest uten bånd.

"Fordi metodene skal være hemmelige, er oppsyn fra overordnede vanskelig, slik at vi stoler en del på dem.", tillit til alle stillingene hos påtalemyndighet ene, er positivt ? Ifølge forskningen gjort, så er ikke tillit bedre plassert hos ansatte i politiet, enn noe annet sted i samfunnet, mens virkemidlene deres er vi som sagt ikke sikre på effekten av, fordi metodene i seg selv er ikke forsket på.

"Fenomenalt at noen tar på seg en slik tyngde, av en oppgave ?", der målet må være ganske overordnet, for at man kan se bort fra så mange faktorer et samfunn først og fremst ville ha tenkt, at var blant våre formål. Uten å vite effekten av hva man gjør, så blir det "kun" resultatet man er ute etter. Poenget kan ikke være i helsesektoren, NAV, en type rehabilitering av vanskeligstilte mennesker ?

"Man skal ha informasjonen og samarbeidsvilje n, til menneskene berørt, samme hva det gjør med dem og deres nærmeste."

#TFLPoet

"Fordi politiet ba om det.", er sittende regjering eneste uttalelse på hvorfor de går på tvers, av tverrfaglig utvalg med representanter fra også alle etater i politiet, sine konklusjoner, samtidig som dem uten lov dramatisk endrer praksis for hvilket innsyn det offentlige har i deres aktiviteter, mens de "skal endre loven for hvordan man burde fattet et lovverket rundt akkurat dette".

Aldri før har påtalemyndighet ene hatt større innsyn i våre borgere sine bevegelser. Også er det uhørt, altså før utenkelig, at det offentlige, folket, skal ha så lite innsyn rundt hva de folkevalgte i regjeringen foretar seg.

"Hvem vi møter og prater med, har ikke andre noe med."

Mvh Terje Fotland Løvik

Bamsefar gjør som han skal, og responderer når det er fare for splittelse blant mannskapet sitt. Likt oppgaven var under okkupasjonen til en fremmed makt, så er posisjonen satt til å opprettholde den nødvendige funksjonen påtalemyndighet ene har, uansett politisk styring. Han er på ingen måte ment til å skulle irettesette den politiske kontrollen i dette landet.

Blir personell mindre samlet om oppgaven de skal utføre, så er sjansene større for ineffektivitet og misforståelser, også på gateplan, som i verste fall kan lede til fare for liv eller helse. Miste autoritet blant befolkningen, er også en demper på oppgaven folket ønsker av politiet sitt.

"En empatisk og snill leder, lar seg villede til å uttale seg i media, angående tema hvor konsekvent ikke utvalgene satt til å vurdere, får slippe til med kunnskapen og konklusjonene de kommer frem til."

#TFLPoet
0 #5 Terje Fotland Løvik 10-08-2018 01:33
Overganger kan være smertefulle.


***************************************
Bryte en lov, er å utsette hele lovverket? Slike holdninger blant ungdommer, over til steget der noen faktisk bryter loven, er hva politiet er satt til å forhindre (forebygging).

Debatten som er idag, under sterkt press fra FN og Verdens Helse Organisasjon, angående en liberalisering av narkotika politikken, skaper et usunt klima, fordi det tar så lang tid.

Problemstilling undergraver demokratiet, hvor man fortsatt ikke vil regulere et marked, som kriminaliserer våre ungdommer.

Hvor de som hadde tatt i bruk hvilke som helst rusmidler, heller ikke får lindring og hjelp, men blir strafferettslig forfulgt.
"Sniffe lim er utbredt blant gatebarn, over hele verden?"

Hvordan politiet sin aktivitet, deres oppgave, påvirker formålet til NAV og Helse Norge, er umulig å si. Fordi metodene deres, fremgangsmåtene som brukes, har ikke siden 80-tallet, blitt forsket på hvordan påvirker mennesker.

Vi gir dermed fortsatt blaffen i hvilken behandling enkelte mennesker får, om under gitte sosioøkonomiske rammer hvor vi vet enn større andel vil få en adferd,
man også kan stemple narkotika på.

Økt bruk av varetekt, vilkårlig bruk av varetekt, for mennesker med opplevde traumer, som har ført dem inn i et rusmisbruk. Hvordan påvirkes disse, når utsatt for frihetsberøvels e, satt i isolasjon, og avhørt av samme mennesker som står bak ? Stortinget setter rammene for norske forhold, ikke innsatte i norske fengsler.

Lager vi de tyngste narkomane ?
Med tanke på bruk av rusmidler, hvordan er den prognosen hos gjengangere ?

Hva gjør folk, det første de absolutt skal, etter endt soning ?
"Dette blir aller siste gang, jeg lover."


Fordi alle må tilpasse seg de demokratiske prosessene, er dets sikre steg, noe som ikke bør være forhastede beslutninger, om mest mulig skånsomme. Derfor takk Norge, for at vi i likhet med oljen, har brukt sunt bondevett, også i dette spørsmålet.


Mvh Terje Fotland Løvik
0 #6 Terje Fotland Løvik 11-04-2020 20:18
Bange ganger, - mer skremmende enn noensinne, OG utenfor rekkevidde? Fanta rammer i en god stol for eldre menn eller slitne gutter etter å ha gitt fra seg et ord eller to til media. . Dem man egentlig skal være redd!? De som følger med! På mye, men sjelden det.

#TFLPoet

Legg til kommentar