Rus

Arild Knudsen: Nå må det opprettes et fristed for det tunge rusmiljøet i Oslo sentrum. Nok er nok

Arild Knudsen med brannfakkel: Nå må det opprettes et fristed for det tunge rusmiljøet i Oslo sentrum. Nok er nok

I Danmark fikk de bukt med rusmiljøet på gateplan. Det skjedde etter at Aarhus kommune og politiet gikk sammen og ga de sprøytenarkomane et godt tilrettelagt fristed, skriver Arild Knutsen.

"At Oslo-politiet nå skal slå til igjen, med nok en intensivert politiaksjon er bare trist. Og det er i utakt med politiske føringer. Vi er midt under en rusreform, det går mot avkriminalisering og åpnes for større valgfrihet i rusbehandlingen. Den politiske prosessen er kommet i gang nettopp som følge av reaksjonene på politiaksjonene mot rusmiljøene i storbyene og medias fokus på dette.

Dersom Olav Thon ønsker en bedring av situasjonen i Oslo, anbefaler jeg at han krever av kommunen og politiet at de jobber hensiktsmessig. Det var altså rett før byggingen av Thon-hotellet ved Oslo S. at miljøet ble jaget fra Plata. Nå opplever Thon-selskapet sjenanse rundt deres virksomheter igjen. Det vi trenger i Oslo er et fristed som de har i Aarhus, toleranse og en slutt på plagingen og jagingen av hovedstadens vanskeligst stilte.

Forrige uke besøkte jeg Center for Misbrugsbehandling i Aarhus. Aarhus har et minimalt åpent rusmiljø på gateplan, som ikke på noen måte er til sjenanse for næringslivet. Men det har de hatt før! Da gikk kommunen og politiet sammen og ga dem et fristed. Et stykke fra handelsstrøkene, inngjerdet, med båser med tak over og med sprøyteavfallsdunker. Godt tilrettelagt. Politiet lar de tyngste brukerne være i fred! Det er nettopp denne toleransen som har medført at de har fått bukt med de verste konsekvensene der, de har en mer human narkotikapolitikk," skriver Arild Knutsen blant annet.

Les hele hans artikkel nedenfor. Her er meningen sikkert delte. Hva mener du?

 

Nå må det opprettes et fristed for det tunge rusmiljøet i Oslo sentrum. Nok er nok

Av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk og med i Sentrumsprosjektet i Oslo kommune.

Alle arrestasjonene, bøteleggingene og bortjagingene har kun vært nedverdigende og provoserende. Befolkningen har reagert, det har alltid vært aktive motstemmer i debatten. Politiaksjoner mot rusmiljøet virker mot sin hensikt.

Politiet i Oslo brukte drøyt tjue år på å flytte det største åpne markedet for illegale rusmidler fra Slottsparken og til Christian Frederiks Plass på sjøsiden av Oslo S. Plassen fikk tilnavnet Plata, inspirert av tilnavnet til Sergels Torg i Stockholm, «Plattan».

Politiets aksjoner mot Plata

I 2004 gjennomførte politiet i Oslo den såkalte Plata-aksjonen. Dette var en reintensivering av en kontinuerlig politiaksjon som medførte at det største åpne rusmarkedet ble flyttet opp til Skippergata, som da ble omdøpt SkipperPlata. Det ble hevdet den gang at aksjonen kom i gang som følge av at Olav Thon skulle bygge hotell like ved.

Næringslivet i Skippergata ble da rammet og politiet intensiverte igjen. Etter noen runder fram og tilbake i Skippergata, flyttet markedet seg til Jernbanetorget. Dette var langt nok unna forretningenes dørstokker til at politiet trappet ned til jevnlige aksjoner på normalen, markedet ble værende der i noen år.

I 2011 reintensiverte de nok en gang. Da flyttet markedet seg til Brugata/Storgata, et område som også tiltrakk seg mye kriminalitet.  Egentlig har det alltid blitt tiltrukket masse kriminalitet i randsonen av narkomarkedet, som politiblikket i mindre grad fanger opp.

Siden 2011 har rekrutteringen til rusmiljøet økt, det samme har tilstrømmingen til lavterskeltiltakene. Tidligere måtte man gå ut fra det normale miljøet i Sentrum og bort til et rusmiljø i utkanten, for å kjøpe stoffer. Nå er det flere kvartaler man knapt kan bevege seg gjennom uten å tilbys illegale stoffer av pågående selgere.

Danskene har en mer human narkotikapolitikk

Forrige uke besøkte jeg Center for Misbrugsbehandling i Aarhus. De har et stort senter i sentrum av byen, der mennesker med rusproblemer kan få rusbehandling svært raskt. De rammes ikke av kutt, slik rusomsorgen i Oslo gjør. Terapeutisk, sosial og medisinsk hjelp med enten subutex eller metadon startes opp innen få dager. De har også rusfrie oppholdssteder som Oslo enda bare kan drømme om. Og de har noe som heter halvveishus, der folk som har vært til institusjonsbehandling kan bo og oppta aktiviteter i hjemkommunen før de flytter for seg selv igjen.

De har også sprøyterom som tillater røyking og sniffing av stoffer. De ekskluderer ikke stoffbrukere som ikke bruker heroin der, slik de gjør i Oslo. De ekskluderer heller ikke de som kommer fra andre kommuner, slik Oslo gjør. Dessuten har de en heroinklinikk som også kan vise til gode resultater.

De har et minimalt åpent rusmiljø på gateplan, som ikke på noen måte er til sjenanse for næringslivet. Men det har de hatt før! Da gikk kommunen og politiet sammen og ga dem et fristed. Et stykke fra handelsstrøkene, inngjerdet, med båser med tak over og med sprøyteavfallsdunker. Godt tilrettelagt. Politiet lar de tyngste brukerne være i fred! Det er nettopp denne toleransen som har medført at de har fått bukt med de verste konsekvensene der, de har en mer human narkotikapolitikk.

Intensiverte politiaksjoner er bare trist

At politiet nå skal slå til igjen, med nok en intensivert politiaksjon er bare trist. Og det er i utakt med politiske føringer. Vi er midt under en rusreform, det går mot avkriminalisering og åpnes for større valgfrihet i rusbehandlingen. Den politiske prosessen er kommet i gang nettopp som følge av reaksjonene på politiaksjonene mot rusmiljøene i storbyene og medias fokus på dette.

Dersom Olav Thon ønsker en bedring av situasjonen i Oslo, anbefaler jeg at han krever av kommunen og politiet at de jobber hensiktsmessig. Det var altså rett før byggingen av Thon-hotellet ved Oslo S. at miljøet ble jaget fra Plata. Nå opplever Thon-selskapet sjenanse rundt deres virksomheter igjen. Det vi trenger i Oslo er et fristed som de har i Aarhus, toleranse og en slutt på plagingen og jagingen av hovedstadens vanskeligst stilte.

(publisert i Vårt Oslo)

Kommentarer   

#1 Pernille Pennylane Pascual 02-04-2018 08:22
Det er hånende og flaut at de ikke har fått egen plass. Jeg tenker på de avhengige som må til å sette ett skudd før de får abstinenser, jeg snakker om de som har gått så langt for det skuddet at det hender at de sovner. For hva skjer om de sovner? Det å gi ett fristed er noe som kan skape trygghet, da det er snakk om mye nasking og styggheter mot hverandre på de plassene de ikke blir sett.

Ellers må Norge ha ett litt bedre felt innenfor hva som er rus, og ikke rus. Lol. Det visste vi ifra før. Det gikk litt opp for meg da jeg reiste til en nederlandsk lege for å få medisinsk cannabis, da skjønte jeg hvor nøtteskall Norge er. Legen min så veldig lite fornøyd ut da jeg forklarte systemet på hvordan folk blir behandlet i Norge. å komme inn på ett legekontor i Norge å snakke om "rus" kan være noe ufattelig vanskelig, så det skulle gjerne vært ett lokale ved samme fristed der de kunne fått flere å prate med, rådføre seg. For brukere drar også på årene, gjerne fortere. I mitt øye starter det ofte hos legen eller i tidlig alder, og da er det ikke rusen som er problemet Nr 1, men helsetjenesten og tilbudet som faller bort. Det kunne hende at de tjenestene kunne plukket dem opp for lengst, men vi legger ikke nok i det. Ihvertfall ikke nok penger..

Vi gir dem ikke det tilbudet innenfor helse de trenger, da skal vi søren meg greie å gi dem ett fristed så de ihvertfall ikke stryker med fortere, det er det minste vi kan gjøre for å ikke gjemme bort syke mer.
#2 Arve Edvardsen 02-04-2018 09:52
Spennende tanker. Vi lever imidlertid i et demokrati hvor Stortinget lager lover. Politiet kan ikke ignorere at Stortinget har vedtatt en legemiddellov med straffebestemme lsert for bruk og besittelse. Skal noe gjøres må derfor denne loven først endres.
#3 Marit Hoberg 02-04-2018 10:26
JA - det er på høy tid! Arild Knudsen har jobbet for dette i årevis - flott at du støtter ham!
#4 Terje Fotland Løvik 03-04-2018 05:34
Veldig vanskelig å lage og opprettholde et slikt tilbud. Møter et NAV som ikke er egnet til problemstilling en med kobling av bo og oppholdssted for tunge rusmisbrukere når det er private utleiere som tilbyr. Saksgangen til NAV er overhodet ikke laget for rusmisbrukere, men lar konsekvent sakene deres ligge for lenge eller hvor kravene frafaller pga manglende oppfølgning fra dem selv, slik at det går videre til bo på hospits eller at dem finner andre løsninger, men samtidig som kommunen skriker etter behovet for flere boenheter til akkurat det formålet.

"Nei, du får ikke penger hos oss, fordi du ikke har utfylt kravene våre.", sies mens de selv unnlater å følge regjeringens retningslinjer, fordi dem ikke strekker til. Klarer ikke mer enn 1,5 dags arbeid pr.dag, hverken som ansatt i NAV, eller som tung rusmisbruker.

Det skulle ha vært en portal hvor man selv kunne la seg bli klassifisert som "ekstra trengende" ovenfor NAV systemet, da rettet mot private utleiere, og hvor dialog mellom NAV og utleiere ble tatt via den portalen. Man kunne la seg klassifisere, ved å selv levere inn journaler fra gjeldende etater og institusjoner som behøvdes.

"Faller mellom to stoler på tross av maksimal innsats."

Litt høyere leiesats pga ekstra risiko\eller slitasje, også et sted hvor man kan søke om midler til rette opp i "uforutsigbare ting", slik at utenom et depositum klarer å holde prosjektet gående når ting til stadighet går i stykker. Ting som til stadighet blir ødelagt er ikke nødvendigvis et problem for utleiere, men da må NAV ha mulighet til å følge opp, uten at dialogen nødvendigvis baserer seg på den vanskeligstilte sin innsats eller utbetalinger. En trygghet for private utleiere, hvor dialogen også blir i klartekst for dem, fordi de møter et NAV\Portal med kompetanse på akkurat de tingene der (litt problemer med utskiftende personal som heller ikke er spesialisert i den nisjen av problemstilling er).

"Det er fortsatt mye billigere for NAV å følge opp vanskeligstilte som bor hos private utleiere, enn utgifter til boenheter som NAV velger for dem.", folk klarer seg stort sett bedre selv.
#5 Øyvind Hansen 03-04-2018 05:35
Jaging rundt har ingen hensikt. Men det er vel ikke bare behov for et sted å være, men rusmisbrukerne har behov for en markedsplass, der kjøp og salg av narkotika kan foregå. Et offentlig fristed der omsetning av narkotika kan foregå uforstyrret er vel helt uaktuelt. Det er jo i folkets interesse at politiet griper inn der narkotika omsettes.
#6 Håvar Bruvold Hojem 03-04-2018 05:36
Bra jobba Arild. Har sagt det før, men sier det gjerne igjen. Hvert skritt du tar gjør veien lettere for tusenvis av mennesker som kommer etter. Folk som oftest ikke har ressurser eller energi til å påvirke utviklingen.
#7 Thore Stensholt 03-04-2018 05:38
Bra jobba,- solid håndverk, og som alltid godt basert kunnskap. Heia Arild
#8 Sandra Heidene 09-04-2018 12:22
Jeg støtter Arild !! Og mens jeg har anledning her benytter jeg sjansen til å si: kjemp også IMOT kontantfritt samfunn. Mange rusmisbrukere klarer ikke å ta vare på bankkort og mobilene sine. Noen må tale deres sak i den anledning.
#9 Terje Fotland Løvik 01-05-2018 13:13
20 % av befolkningen vår har røykt hasj noen ganger. De og deres omgangskrets, er da altså åpen for spanere vi ikke har særlig med oppsyn over, og som har metoder vi ikke har forsket på hva gjør med folk, samtidig som de er spesialister på tvang og vold også oppimot de vanskeligstilte i samfunnet vårt ? I praksis, så er dem over alt, og gjør hva som helst. Vi har ingen anelse om hva dem driver med, eller hvilken effekt deres metoder egentlig har. Hvorfor skal en 16 åring bli møtt med et slikt apparat, bare fordi hun eller han er på en fest, eller nede på bedehuset ?

tflpoet.com/.../...

fhi.no/.../...
#10 Terje Fotland Løvik 02-05-2018 14:59
#11 Terje Fotland Løvik 02-05-2018 15:01
#TFLPoet
«Man får en truck 16, har sluttet å ruse seg, og får det verre enn noensinne», dette er når man kun slutter med rusmisbruk, så hvordan fungerer metodene politiet bruker, spesialister på tvangsbruk og vold, satt til å fungere som en hær, imot en vanskeligstilt som avruses, under tvang ?

tflpoet.com/.../...

You have no rights to post comments