Rus

Rusomsorg: Absurd behandlingskø

Ventetiden for en langtids behandlingsplass for rusmisbrukere er nå i snitt 118 dager - nesten fire måneder. - Grotesk, sier byrådsleder Erling Lae til Aftenposten. Og det er jeg helt enig i.

Men jeg synes nok RIOs Jon Storaas har den mest treffende kommentaren:

"Ansvaret hviler ikke bare på spesialhelsetjenesten og dermed staten, men også kommunene. - Det er viktig at Lae retter fokus på ventelisten, men han må også gjøre noe med kommunens ansvar. Når det gjelder oppfølging etter at behandlingen er over, er alle kommunene dårlige, og Oslo er dårligst."

I Oslo er f.eks. ventetiden for å få kommunal bolig så lang at de fleste ikke engang blir satt på venteliste. Som byråden skriver i notat til bystyrets finanskomite; opp til 3 år, og da er det i følge byråden bedre å gi behovstrengende boligsøkere nei til bolig, framfor å sette dem på venteliste.

Den viktigste rusomsorgen skjer etter at den enkelte blir utskrevet fra institusjonsopphold, og der er Oslo kommune helt utilstrekkelig. Og uten egnet botilbud havner den enkelte i stedet på hospits eller hybelgårder uten tilsyn og booppfølging.

Les artikkelen i Aftenposten.
Les byrådets notat til finanskomiteen