Rus

Medisinert verdighet?

Medisinert verdighet?

Rusavhengige må også kunne leve med medisinene, påpeker Trond Henriksen.

"Jeg er veldig oppgitt over at fokuset på overdoser handler om bare å bli bedre på medisinske tiltak. Vi har innført overdosespray, lavterskeltilbud i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), kampanjer for å få heroinavhengige til å røyke stoffet istedenfor å sette sprøyter. Vi snakker om utdeling av heroin og avkriminalisering som viktige verktøy til å redusere overdoser. Dessverre snakker svært få om rusmisbrukernes sin hverdag, som garantert ville ha gitt bedre resultat!

2013 var det året hvor Nasjonal overdosestrategi ble vedtatt i Stortinget. Norge skulle etter mange år med skyhøye dødstall komme med konkrete tiltak, som for eksempel Nalokson nesespray som skal føre til at flere overlevde. Hittil har resultatene uteblitt mens millionene renner ut.Det er nettopp visjonene som mangler hos dem som styrer vår overdosestrategi. Tanker om at disse menneskene kan unngå risikosituasjoner ved forandring er tydeligvis ikke diskutert? Den beste måten å unngå overdoser er å gi rusmisbrukerne verdighet og innhold i hverdagen. Man gir ikke folk en sjanse til å delta i samfunnet på kun et medisinsk grunnlag, man må også kunne leve med medisinene!" skriver Trond Henriksen blant annet.

Les hele hans artikkel nedenfor.

 

Medisinert verdighet?

Av Trond Henriksen

Jeg er veldig oppgitt over at fokuset på overdoser handler om bare å bli bedre på medisinske tiltak. Vi har innført overdosespray, lavterskeltilbud i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), kampanjer for å få heroinavhengige til å røyke stoffet istedenfor å sette sprøyter. Vi snakker om utdeling av heroin og avkriminalisering som viktige verktøy til å redusere overdoser. Dessverre snakker svært få om rusmisbrukernes sin hverdag, som garantert ville ha gitt bedre resultat!

2013 var det året hvor Nasjonal overdosestrategi ble vedtatt i Stortinget. Norge skulle etter mange år med skyhøye dødstall komme med konkrete tiltak, som for eksempel Nalokson nesespray som skal føre til at flere overlevde. Hittil har resultatene uteblitt mens millionene renner ut. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) viser hvor fraværende kunnskapen er hos våre politikere når hun vil ha større fokus på forebyggende arbeid og overdoser på andre stoff enn heroin. Tror hun det finnes spray som virker mot overdoser på GHB…? Realiteten er at det er stoffer i dag som det ikke finnes motgift mot.

Sosiolog Marit Edland-Gryt ved Folkehelseinstituttet har nylig publisert en rapport om prosessevalueringen av Nasjonal overdosestrategi. Hun mener prosjektet på mange måter har vært vellykket, selv om målsettingen om færre dødsfall ikke er nådd. Hun sammenlikner overdosearbeidet med jobben som er gjort for å begrense antall dødsfall i trafikken.

Jeg stiller meg undrende til at dette prosjektet er en suksess og for så vidt også hennes sammenligning? Viktigste grunnen til at det er færre dødsfall i trafikken er bedre veier og biler. Hadde man satset på rusmisbrukernes ”veier” og gitt dem et bedre ”kjøretøy”, så hadde kanskje færre kjørt i grøfta…? Man må slutte å tro at kun medisiner gjør deg til en bedre ”sjåfør” av livet.

Statssekretær i Helsedepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, sier til Bergens Tidene at de vil videreføre Nasjonal overdosestrategi og regjeringen vil gjøre flere endringer i dagens ruspolitikk for å hindre overdoser. Blant annet vil sprøyterommene åpne opp for andre stoffer enn heroin.

Igjen et undrende utsagn fra en med mye makt? Vil det faktisk dø færre hvis man tillater brukere av amfetamin å bruke sprøyterommet…? Eller en kork med GHB mens helsepersonelle observerer…? Dette virker lite gjennomtenkt og svært lite realistisk.

Det er nettopp visjonene som mangler hos dem som styrer vår overdosestrategi. Tanker om at disse menneskene kan unngå risikosituasjoner ved forandring er tydeligvis ikke diskutert..? Den beste måten å unngå overdoser er å gi rusmisbrukerne verdighet og innhold i hverdagen. Man gir ikke folk en sjanse til å delta i samfunnet på kun et medisinsk grunnlag, man må også kunne leve med medisinene!

Kommentarer   

0 #1 Ole Jørgen Lygren 19-08-2018 15:57
Og endre sprøyteromsfors kriften til å gjelde bruk av alle rusmidler er et svært viktig tiltak for å bringe verdighet og trygghet i brukernes hverdag,skal noen bli rusfrie må de først overleve,i så måte er et samfunn som inkluderer og gir trygge verdige omgivelser for rusinntak et viktig steg på veien,sånn som situasjonen er i tunnellen på Damsgård i dag,øker bare avstanden mellom samfunn og brukere.Selv om det ikke er en motgift tilgjengelig mot GHB o.d så kan personalet motivere til å ta mindre om gangen og dermed redde liv.
0 #2 Trond Henriksen 19-08-2018 16:24
Dette blir småplukk fra regjeringen når man vet at rusomsorgen trenger et milliardløft. Man burde heller snakke om utfordringene med å fange opp og følge opp motivasjonen til den enkelte, både når det gjelder å komme i behandling, men også å komme inn med tilpassede og egnede boligtiltak.Her burde kommunene vektlegge avstand til et aktivt rusmiljø og en viss kvalitet ved boligen, slik at den kan gi en opplevelse av et normalisert liv. Ved å normalisere livet til en rusmisbruker, desto mindre sjanse for overdoser.
0 #3 Jonatan Hansen 20-08-2018 12:02
Man bør vel også arbeide for flere og fortsatt gode behandlingsplas ser, så køen er betydelig kortere når man først søker hjelp for å komme ut av rusmisbruket.
+2 #4 Carl Eliassen 20-08-2018 15:52
Det er da ingen motsetning i å forsøke å normalisere livet til rusavhengige og det å drive skadereduserend e tiltak som å endre sprøyteromsfors kriften. Det å øke livskvalitet både hos aktive brukere og og de som er under rehabilitering er like viktig . Kan man ikke ha så mye kontakt med forskjellige brukere mens de inntar stoffet sitt mister helsevesenet en mulighet til å påvirke brukerne. Det burde vært laget en helhetlig ruspolitikk som inkluderer alle brukerne og hvor alt fra HAB til bedre boliger blir garantert av regjering .
0 #5 Trond Henriksen 20-08-2018 20:28
Jeg er ikke i mot skadereduserend e tiltak, men jeg er i mot at skadereduserend e tiltak tydeligvis er det eneste tiltaket mot overdoseproblem atikken. Veldig snevert og har heller ikke gitt noen avkastning. Det er vanskelig for meg som gammel narkoman og tro at helsepersonell skal få meg til å ta en mindre dose av heroin, amfetamin eller GHB. Den eneste grunnen til at jeg brukte sprøyterommet i Oslo, var fordi jeg slapp å sitte på en dass på Østbanen. 5 minutter etter skuddet var jeg ute. Hva pokker skal du med helsepersonell når du får overdosen en time senere...?
-1 #6 Siri Anmarkrud 16-09-2018 06:14
Et "verdig liv" ja... Var det vi skulle få da jeg ble lurt til å begynne med metadon for 20 år siden. Det ble sagt å skulle være et substitutt for heroin. Det betyr jo at det skal fungere 100% på samme vis. Dengang ei! Metadonen har foreløpig stjålet 20 år av livet mitt. Ødelagt meg både fysisk og psykisk. Jeg har ikke tall på hvor mange venner og bekjente som har tatt livet sitt etter at de ble "LAR-fanger"... For min del var det "bedre da det var værre". Det er så mye jeg ønsker å si vedr. støtteapparat, tiltak, verdighet, og uendelig mye mer ang. den feilslåtte ruspolitikken (hater forøvrig å bruke ordet 'rus') og komme med saklige og matnyttige forslag og idéer til sårt tiltrengt hjelp. Men til min fortvilelse klarer jeg ikke å uttrykke meg slik jeg ønsker, da jeg har blitt totalt stigmatisert etter så mange år som LAR-fange. Ikke kun av metadonen selvom den et hovedårsaken. Men også av "systemet" - dvs. mangel på system. Er så jeg vurderer å slette det jeg har skrevet nå, da jeg syns og føler at det jeg har sagt her er altfor ldumt og uintelligent : (

Legg til kommentar