Rus

Medisinert verdighet?

Medisinert verdighet?

Rusavhengige må også kunne leve med medisinene, påpeker Trond Henriksen.

"Jeg er veldig oppgitt over at fokuset på overdoser handler om bare å bli bedre på medisinske tiltak. Vi har innført overdosespray, lavterskeltilbud i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), kampanjer for å få heroinavhengige til å røyke stoffet istedenfor å sette sprøyter. Vi snakker om utdeling av heroin og avkriminalisering som viktige verktøy til å redusere overdoser. Dessverre snakker svært få om rusmisbrukernes sin hverdag, som garantert ville ha gitt bedre resultat!

2013 var det året hvor Nasjonal overdosestrategi ble vedtatt i Stortinget. Norge skulle etter mange år med skyhøye dødstall komme med konkrete tiltak, som for eksempel Nalokson nesespray som skal føre til at flere overlevde. Hittil har resultatene uteblitt mens millionene renner ut.Det er nettopp visjonene som mangler hos dem som styrer vår overdosestrategi. Tanker om at disse menneskene kan unngå risikosituasjoner ved forandring er tydeligvis ikke diskutert? Den beste måten å unngå overdoser er å gi rusmisbrukerne verdighet og innhold i hverdagen. Man gir ikke folk en sjanse til å delta i samfunnet på kun et medisinsk grunnlag, man må også kunne leve med medisinene!" skriver Trond Henriksen blant annet.

Les hele hans artikkel nedenfor.

 

Medisinert verdighet?

Av Trond Henriksen

Jeg er veldig oppgitt over at fokuset på overdoser handler om bare å bli bedre på medisinske tiltak. Vi har innført overdosespray, lavterskeltilbud i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), kampanjer for å få heroinavhengige til å røyke stoffet istedenfor å sette sprøyter. Vi snakker om utdeling av heroin og avkriminalisering som viktige verktøy til å redusere overdoser. Dessverre snakker svært få om rusmisbrukernes sin hverdag, som garantert ville ha gitt bedre resultat!

2013 var det året hvor Nasjonal overdosestrategi ble vedtatt i Stortinget. Norge skulle etter mange år med skyhøye dødstall komme med konkrete tiltak, som for eksempel Nalokson nesespray som skal føre til at flere overlevde. Hittil har resultatene uteblitt mens millionene renner ut. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) viser hvor fraværende kunnskapen er hos våre politikere når hun vil ha større fokus på forebyggende arbeid og overdoser på andre stoff enn heroin. Tror hun det finnes spray som virker mot overdoser på GHB…? Realiteten er at det er stoffer i dag som det ikke finnes motgift mot.

Sosiolog Marit Edland-Gryt ved Folkehelseinstituttet har nylig publisert en rapport om prosessevalueringen av Nasjonal overdosestrategi. Hun mener prosjektet på mange måter har vært vellykket, selv om målsettingen om færre dødsfall ikke er nådd. Hun sammenlikner overdosearbeidet med jobben som er gjort for å begrense antall dødsfall i trafikken.

Jeg stiller meg undrende til at dette prosjektet er en suksess og for så vidt også hennes sammenligning? Viktigste grunnen til at det er færre dødsfall i trafikken er bedre veier og biler. Hadde man satset på rusmisbrukernes ”veier” og gitt dem et bedre ”kjøretøy”, så hadde kanskje færre kjørt i grøfta…? Man må slutte å tro at kun medisiner gjør deg til en bedre ”sjåfør” av livet.

Statssekretær i Helsedepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, sier til Bergens Tidene at de vil videreføre Nasjonal overdosestrategi og regjeringen vil gjøre flere endringer i dagens ruspolitikk for å hindre overdoser. Blant annet vil sprøyterommene åpne opp for andre stoffer enn heroin.

Igjen et undrende utsagn fra en med mye makt? Vil det faktisk dø færre hvis man tillater brukere av amfetamin å bruke sprøyterommet…? Eller en kork med GHB mens helsepersonelle observerer…? Dette virker lite gjennomtenkt og svært lite realistisk.

Det er nettopp visjonene som mangler hos dem som styrer vår overdosestrategi. Tanker om at disse menneskene kan unngå risikosituasjoner ved forandring er tydeligvis ikke diskutert..? Den beste måten å unngå overdoser er å gi rusmisbrukerne verdighet og innhold i hverdagen. Man gir ikke folk en sjanse til å delta i samfunnet på kun et medisinsk grunnlag, man må også kunne leve med medisinene!