Rus

Handikap-ungdommer vil ut og ta en øl som andre ungdommer

Handikap-ungdommer vil ut og ta en øl som andre ungdommer

Det er herlig å se når Alna bydelsutvalg tverrpolitisk og enstemmig vedtar ønske om at skjenkebevillinger kun skal gis til steder som er universelt utformet:

"Bydelsutvalget krever at Oslo kommune tar inkluderingen av funksjonsnedsatte på alvor, og at alle fremtidige skjenkebevillinger kun blir gitt til utesteder som imøtekommer kravene til universell utforming. Dersom kommunen ønsker å være seriøse når det kommer til å skape en by der alle kan delta, mener vi det er riktig og viktig at det blir stilt konkrete krav til aktører som ønsker å etablere utesteder.

Universell utforming betyr at alle skal ha tilgang og bruke fasilitetene uten spesiell tilrettelegging. Dette innebærer at det settes inn ramper og/eller heiser for å få tilgang både til og innenfor lokalet. At det er lett å bevege seg og bruke lokalene er like viktig som å komme seg inn. Blant annet må der være bord som er lave nok til at rullestolbrukere kan bruke det, og bord som er høye nok til at personer med sitteproblemer kan stå ved det. Det må være HC-toalett, teleslynge og menyer skrevet med punktskrift.

Når Oslo kommune innvilger skjenkebevilling til utesteder som ikke er universelt utformet mener Alna bydelsutvalg at det brytes mot FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge ratifiserte i 2013. Vi vil særlig trekke frem artiklene 9, 19 og 30. Ved å knytte skjenkebevilling til universell utforming vil ikke Oslo kommune kun imøtekomme disse artiklene, men også konvensjonens artikkel 8 om bevissthet.

En stor del av det kulturelle bytilbudet er knyttet til utestedene. For at alle byens borgere skal kunne ha glede av tilbudene, må de også være tilgjengelige for alle. Dessverre er mye av Oslos bebyggelse utilgjengelig for mange. Ved etablering av nye skjenkesteder, oppstår en mulighet til å legge til rette for at alle kan få tilgang og bruke fasilitetene. Dette er en mulighet som Oslo kommune må benytte seg av.

Bydelsutvalget vil:

- at bystyret vedtar at det ikke innvilges skjenkebevilling til etablissementer som bryter med prinsippene for universell utforming;

- at bevisstheten rundt FN-konvensjonen i Oslo kommune økes;

- at bystyret ikke fatter vedtak som bryter med CRP."

Bydelsutvalgets vedtak er flott fordi det setter fokus på et viktig spørsmål. Dessverre gir ikke lov og forskrifter kommunene mulighet til å stille et slik krav, men den utfordringen bør da gå til lovgivende myndighet: Stortingsrepresentantene.

Kommentarer   

0 #1 Magnhild Sørbotten 07-11-2018 07:25
Flott initiativ frå bydelsutvalget i Alna!
0 #2 Truls Thirud 08-11-2018 23:59
Flott med fokus på,tilgjengelig het og deltakelse for Oslos funksjonshemmed e. Her er det mye å gjøre. Hurra for Alna som tar et tak.

En artig øvelse man kan gjøre er å prøve å kjøre i rullestol - eller rullator -f.eks. fra Majorstua til Egertorget. Det er ikke få hindringer du må forsere, Høye fortauskanter, hull i fortau eller i fotgjengeroverg anger, Brostein. Sterkt sidehellende fortau. Renner for regnvann som hjulene setter seg fast i. Trapper inn i butikker og kafeer.

Det er flott at syklister får økt fremkommelighet i byen. Men hvorfor er bevisstheten om tilgjengelighet for funksjonshemmed e så lav? Hvorfor ikke inkludere funksjonshemmed e i det fargerike fellesskapet? Hvorfor skal de hindres i å være aktive borgere?
0 #3 Torleif Kahrs 09-11-2018 08:19
Kjempegodt poeng, Truls: Mangfoldsbegrep et er for ensidig knyttet til etnisitet. Uten at alle funksjonsnivåer også er inkludert, kan vi ikke snakke om ekte mangfold.

Legg til kommentar