Rus

Aftenposten mener: De narkomanes vandring bør ta slutt

Aftenposten mener: De narkomanes vandring bør ta slutt

Aftenposten støtter på lederplass i dag et initiativ jeg har tatt, med støtte fra bystyrekollegeer: "Sommeren 1966 begynte noen få ungdommer å røyke hasj i Slottsparken. Dette var den spede begynnelsen på det som etter hvert fikk navnet «Oslos åpne russcene». I 50 år har miljøet flyttet seg, fra Nisseberget i Slottsparken via Spikersuppa og Egertorget til nedre del av Karl Johans gate og den berømte Plata. Politiaksjoner har vært medvirkende til at de tungt rusavhengige vært på vandring. Siden 2014 har miljøet hatt mer eller mindre permanent base i Brugata, blant annet på grunn av nærheten til hjelpetiltakene i Storgata.

Mange ganger har det vært signalisert at rusmiljøet skal brytes opp, med mål om at det skal forsvinne. Det har ikke skjedd. I stor grad er det politiet som har fått oppgaven med å håndtere problematikken.De har sine virkemidler som ordensmakt, som muligheten til å sanksjonere ulovlig adferd. Disse virkemidlene har først og fremst vist seg effektive for å flytte heller enn å løse problemet.

Derfor er det gledelig at et stort politisk flertall i bystyret i Oslo nå varsler en endring i tankegangen. De rusavhengige skal flyttes til et skjermet fristed med lettere tilgang til hjelp. Til og med de to mest ruskonservative partiene i Oslo, Høyre og KrF, signaliserer at de er med på tankegangen. Dette er et nytt utslag av den gradvise endringen av narkotikapolitikken, fra straff og justispolitiske virkemidler til skadereduksjon som bærende prinsipp. Et tidligere eksempel på denne tankegangen er åpningen av sprøyterommet i 2005, der rusavhengige kan injisere brukerdoser under oppsyn.

Det betyr likevel ikke at tilnærmingen er uten dilemmaer eller at den nødvendigvis vil lykkes. Et skjermet fristed må ha tydelige rammer. Dette innebærer også sanksjoner dersom rusavhengige ikke forholder seg til rammene, for eksempel dersom omsetning og injisering likevel finner veien ut av fristedet. Betegnende nok er det kun de rusavhengige selv som våger å foreslå noen konkret plassering av et slikt fristed i Aftenposten. Trolig er det nødt til å være sentrumsnært for å bli brukt, og det er naturlig at det også ligger i nærheten av eksisterende hjelpetiltak. Samtidig må det være et poeng å unngå å plassere et slikt fristed nær eksisterende bomiljøer.

Det gjenstår å se om et tilbud der rusavhengige får bruke og omsette narkotika fritt, og på samme tid få hjelp, blir en suksess. I beste fall kan det gi bedre hjelp og mer verdige forhold for byens rusavhengige, samtidig som ordensproblemene reduseres. I verste fall blir det omtrent som i dag.

Det er verdt et forsøk," skriver Aftenposten. Og for egen del vil jeg legge til: Dette er ikke et forslag om å opprette et lovtomt rom, men å skape verdige rammer som et alternativ til en uverdig praksis med jaging rundt i Oslos gater.

Kommentarer   

#1 Aina Stenersen 21-11-2018 15:14
Aina Stenersen Et meget godt initiativ! Og jeg er så glad for at vi alle kan stå sammen om dette. Det er flott at vi som landets hovedstads- politikere kan gi rusavhengige et løft de sårt trenger. Og veldig flott at Aftenposten og andre medier støtter forslaget vårt! Sammen er vi sterke!
+1 #2 Ragnar Andreas Audunson 21-11-2018 15:20
Og så kan det være et poeng at ikke alt som oppfattes som problematisk, plasseres på østkanten. Frogner er akkurat like sentrumsnært.
#3 Inger Bjørnsvik Larsen 22-11-2018 09:08
Når vi kan behandle alle mennesker med grunnleggende respekt og som om de var som oss selv. Ja, det blir virkelig et løft for hele samfunnet. En by som har jaktet rusavhengie som om de var skadedyr, er også umenneskelig for resten av byen.. Veldig glad for at at dette nå ser ut til å bli stoppet nå.
#4 Sandra Heidene 23-11-2018 17:04
La dem få bruke Fr.Nansensplass . God plass, også for sprøytebussen, politikerne kan få dem i tale, bli kjent med dem, lett vei til bussen på Rådhusplassen Sitteplasser.( Mange kan nesten ikke gå.) Ingen trafikk. Her er det perfekt for dem
#5 Ole Jørgen Lygren 24-11-2018 18:31
Jeg støtter helt ideen om et toleranseområde for brukerne,vi har jammen jaget dem nok no.
#6 Gro Bente Fallsen 26-11-2018 07:14
Veldig bra initiativ:) da har hjelpeaparatene som oppsøkende tjenester et sted di kan komme i kontakt med rusavhengige. Håper bare at stedet blir i nærheten av offentlig kommunikasjon:)

You have no rights to post comments