Rus

Rusavhengige i Oslo sentrum: Til ettertanke

Rusavhengige i Oslo sentrum: Til ettertanke

Sentrumssamarbeidet er et samarbeidsorgan for kommunale, statlige og private aktører som jobber i forhold til rusmiljøet i Oslo sentrum. Fra referatet fra siste møte 4. februar refererer jeg følgende fra hva politiets representanter opplyste:

"Politiet opplyser at de har hatt fokus på daglig tilstedeværelse i Brugata og Vaterland.

Det har i løpet av 2019 ført til:

- 200 personer bortvist

- 25 personer bortvist mer enn en gang

- 7-8 personer vurderes oppholdsforbud i området over tid

- 65-70 personer pågrepet

Bortvisninger er knyttet til salg, ordensforstyrrelser, besittelse av våpen i hovedsak kniv. Det er gjennomført flere knivaksjoner i perioden. Politiet opplever større beslag av kniver i miljøet og generelt forhøyet aggresjon.

Politiets tilstedeværelse fører til at miljøet er mer spredt og i bevegelse. Konsekvens av dette kan være at miljøet etablerer seg andre steder er det et ønske om jevnlig dialog og samarbeid rundt dette. Spesielt er det knyttet bekymring til at miljøer etablerer seg østover i boligområder. Politiet understreker at det ikke er deres intensjon å flytte på miljøet.

Aktører i møtet kommenterer at det i perioder miljøet er i bevegelse vil det være hensiktsmessig å kunne kanalisere brukere til andre steder enn mot sentrum. Sett i lys av Tiltaksplan for sentrumsarbeidet 2018-2021 er det ønskelig med fortsatt fokus på etablering av desentraliserte tjenester for målgruppen. Det er tidligere diskutert «desentralisert- modell» med ulike mottakssentre hvor brukerne kan få tjenester knyttet nærmere til oppholdssted/bolig.

Velferdsetaten opplyser at dette er et pågående langsiktig arbeid som er igangsatt og at det krever noe tid å få etablert slike tjenester i bydelene. Dette krever samarbeid mellom flere aktører. Det bør også sees i sammenheng med at det i sentrum er rundt 50 ulike tiltak for målgruppen."

Dette gir grunn til ettertanke. Hva tenker du?

Kommentarer   

+1 #1 Linda K. Mathisen Johnsen 21-02-2019 18:20
Det er jo like gale I Bergen der har de lagt inn soner hvor de narkomane får oppholdeseg de har en gangtunnel ute på Laksevåg like I nærheten av Straxshuset. De stakkers rusavhengige kan fortelle at de ikke har kommer seg hjem flere ganger pgr av de bussene de skal ta ligger bl. a innen de forbudte sonene. Først som mangen sikkert husker ble de utestengt fra Nygsards parken og hvilket allternativ ga de dem for og hjelpe absulutt ingen hjelp og dette er en av de gruppen av mennesker man ikke kan trykke lengre ned. Pã tide at Norge tar vare på sine egne som trenger hjelp Visst vi kan gjøre noe for og hjelpe disse menneskene stiller jeg op med glede. Hvordan går jeg fram for og innvitere flere til gruppen????
0 #2 Kjell Christoffersen 22-02-2019 17:14
Bortvisning er en uting i mine øyne, men at man tar mennesker med kniv og får de bort er greit. Finn et egnet sted og et sted der man kan få hjelp(av sykepleiere på hjul, FHN og andre). Gi de(oss) som trenger det hjelp
0 #3 Anne Lind 27-02-2019 11:15
Ja jeg kjønner godt hva du mener... Jeg er dritt lei at Politiet skal jage oss hele tiden å plutselig kan sivilen stå der også, men man ser hva som er hva da ja å jeg har holdt på siden plata tiden å det er ihvertfall ikke noe bedre i dag... Hilsen en som sliter med rus å går igjennom L. A. R... Å har hjort det i 15 år..... Men alt bygger på seg med angst å nerver, depresjoner....

Legg til kommentar