Rus

Kari Lossius: Norge mot en ny rusreform

Kari Lossius: Norge mot en ny rusreform

En ny rusreform står på trappene.

"Selv om det lenge siden rusmiddelavhengige havnet i fengsel på grunn av en brukerdose eller to, er den forstående avkriminaliseringen mye mer enn bare symbolpolitikk. Samfunnet erkjenner med et slikt taktskifte at ruslidelser ikke handler om dårlig moral eller vond vilje, men om lidelser som krever avansert psykologisk, sosial og medisinsk behandling.

Ingen vet ennå helt sikkert hvordan reformen vil materialisere seg i praktisk arbeid. Utfordringene er mange, blant annet er avkriminalisering ikke det samme som legalisering av narkotiske stoffer. Så hvordan skal samfunnet forholde seg til mennesker som blir tatt med illegale rusmidler? Skal vi ignorere bruken av rusmidler som i prinsippet er ulovlig? Skal de få en bot eller skal de få valget mellom fengsel eller behandling?  Velger vi det siste alternativet kan vi risikere å tvangsbehandle mennesker som ikke har en alvorlig avhengighet, og i så fall er dette en riktig måte å anvende knappe helseressurser på?" spør Kari Lossius blant annet.

Les hele teksten nedenfor.

 

Norge mot en ny rusreform

Av Kari Lossius

En ny rusreform står ”på trappene”. De fleste politiske partiene er nå enige om at rusmiddelavhengighet skal behandles ikke straffes. Dette er godt nytt for de rusmiddelavhengige, deres pårørende, venner, kollegaer, politi, helsearbeidere og samfunnet generelt.

Selv om det lenge siden rusmiddelavhengige havnet i fengsel på grunn av en brukerdose eller to, er den forstående avkriminaliseringen mye mer enn bare symbolpolitikk. Samfunnet erkjenner med et slikt taktskifte at ruslidelser ikke handler om dårlig moral eller vond vilje, men om lidelser som krever avansert psykologisk, sosial og medisinsk behandling.

Ingen vet ennå helt sikkert hvordan reformen vil materialisere seg i praktisk arbeid. Utfordringene er mange, blant annet er avkriminalisering ikke det samme som legalisering av narkotiske stoffer. Så hvordan skal samfunnet forholde seg til mennesker som blir tatt med illegale rusmidler? Skal vi ignorere bruken av rusmidler som i prinsippet er ulovlig? Skal de få en bot eller skal de få valget mellom fengsel eller behandling?  Velger vi det siste alternativet kan vi risikere å tvangsbehandle mennesker som ikke har en alvorlig avhengighet, og i så fall er dette en riktig måte å anvende knappe helseressurser på?

Ulike modeller diskuteres, både brukere, fagfolk og politikere er engasjert. Norge er på rett vei og det er bra for oss. Men kanskje på lengre sikt, er vårt syn på rus og kriminalitet ennå viktigere for fattige kvinner og barn i de latinamerikanske landene.

På en internasjonal konferanse påpekte en forsker fra Mexico, noe vi egentlig visste, men ikke orker å tenke på, at i krigen mot narkotika – ”the war against drugs” er det fattige kvinner og barn som bærer den tyngste børen.

Narkotikasmugling har god fortjeneste, men kan gi lange fengselsstraffer mellom 8 og 20 år hvis du blir tatt. En forsker fortalte om krigens kyniske spill og eksemplifiserte det med mannen som hadde 6  ”koner” og 20 barn. Kvinnene og barna ble satt til å smugle narkotikaen, og mannen påpekte videre at:

”Du kan tåle å miste både noen barn og koner hvis du har mange nok å ta av og dessuten, i fengsel får du mat hver dag og en seng”.

I dag sitter mange kvinner i de latinskamerikanske fengslene og soner ofte lange narkotikarelaterte fengselsstraffer. I denne krigen får kvinner ødelagte liv i fengsler og barn mister kontakt med mammaen sin.

Vi kan nå lage en ruspolitikk som reduserer lidelsene til våre rusmiddelavhengige medborgere, og som kanskje på sikt også redusere lidelsene til våre medmennesker utenfor våre grenser?

For mange kan det være en krevende øvelse å tenke at krigen mot narkotika er tapt. Vi har ingen garantier for at et eventuelt legalt marked ikke vil medført en økning av rusmiddelavhengige og helseplager i vårt eget nabolag, men med tanke på et etisk regnskap bør vi kanskje vurdere alternative strategier der byrdene blir mer rettferdig fordelt.

Kommentarer   

#1 charlie 27-02-2019 08:49
Det blir neppe aktuelt å "avkriminaliser e" bruk og besittelse og omsetning av narkotika siden vi har gjort FN sin Barnekonvensjon til norsk lov. Det som blir det nye er måten vi reagerer på overfor rusgiftavhengig e. Reaksjon med fengsel er kanskje ikke det mest hensiktsmessige tiltaket overfor rusgiftavhengig e narkomane. Behandling og resosialisering er kanskje en bedre vei å gå. Dette vil koste - det er ikke billig å ha et velfungerende behandlingsappa rat på beina. Tilnærmingen til narkotikaproble met må hovedsakelig ta sikte på å forebygge at noen blir rusgiftbruker. Tiltak må settes inn i nærmiljøet. Skoler må beskyttes mot pushere. Ungdommen må få grundig innføring i rusgiftenes skadevirkninger . Det er en oppgave for alle å skaffe seg kunnskap om rusgiftene og deres skadevirkninger . I USA har man enkelte steder løsnet på restriksjoner overfor visse narkotiske stoffer. Skadevirkningen e er allerede følbare. Slike skadevirkninger vil vi ikke ha i Norge.

You have no rights to post comments