Rus

Grønland Beboerforening: Er ikke våre barn like mye verdt som andre barn?

Grønland Beboerforening: Er ikke våre barn like mye verdt som andre barn?

Grønland Beboerforening er opptatt av rus i nærmiljøet:

"Det sies at Oslo har tre åpne rusmiljøer, to av disse ligger i boligområdet på Grønland, i tillegg til utallige barer og serveringssteder. Dette betyr at det å vokse opp på Grønland, betyr å bli daglig eksponert for rus, legal og illegal. Barna på Vahl skole passerer gjennom minst ett av de to åpne rusmiljøene på sin skolevei hver dag. De forteller at de ofte er redde på vei til eller fra skolen, flere ganger i uka. Narkisene eller narkotikerne som de ofte kaller dem opptrer ofte uberegnelig og noen ganger voldelig. Flere barn har observert slagsmål, med både kniv og slagvåpen. De har sett blødende og skadde folk. De opplever at mange er så rusa at de ikke kan ta vare på seg selv, at noen gjør sitt fornødende på gata. Mange av barna som bor i område, spesielt de som bor på Grønlands torg, opplever også mye hyling og skriking om natta når de skal sove.

Barna i vårt område er ikke så godt vant. Når det skjer dramatiske hendelser, som da en dame ble skutt og skadet av politiet en ettermiddag i gården Jensens Hage, da flere barn så en knivdrept mann på skoleveien eller da en person ble brutalt drept i en kommunal gård på Tøyen, ble det ikke satt i gang noen tiltak, eller tilbud til disse barna. Andre steder settes såkalt kriseteam og det sørges for at alle som har sett eller kjenner noen som har sett får god støtte og hjelp til å bearbeide sjokk og inntrykk. Sånn er det ikke på Grønland. Til det er kanskje volden for dagligdags, det er ikke godt å si, eller kanskje er ikke våre barn like mye verdt som andre barn," sier Berit Jagmann, leder av Grønland beboerforening.

Les hele hennes innlegg under "les mer."

 

Innlegg til seminar om åpne rusmiljøer, 8. april 2019

Berit Jagmann, leder Grønland beboerforening

I en rapport om boligleie på Grønland som nylig kom ut, går det fram at 46,7% av alle husholdninger på Grønland leier sin bolig. 40,5% av disse leier privat. I Norge er det 23,1 % av husholdningene som leier bolig. Resten eier. Det er en klar sammenheng mellom inntekt og boligeierskap. Blandt den fjerdedelen av norske husholdninger med lavest inntekt leier 52%, mens bare 7% av husholdninger med høyest inntekt leier.

Flertallet av barnefamilier på Grønland lever under fattigdomsgrensen, i hovedsak i leide boliger. Det betyr i praksis trangboddhet, en utrygg boligsituasjon, med mye flytting. 1/3 del av barna på Vahl skole slutter hvert år. De fleste på grunn av ufrivillig flytting. Dette forteller mye om en barnebefolkning som er sårbar, og som kan trenge ekstra trygge oppvekstvilkår rundt seg. Slik er det ikke. De som har minst og er mest utsatt, må forholde seg til det mest utfordrende boligmiljøet.

Det sies at Oslo har tre åpne rusmiljøer, to av disse ligger i boligområdet på Grønland, i tillegg til utallige barer og serveringssteder. Dette betyr at det å vokse opp på Grønland, betyr å bli daglig eksponert for rus, legal og illegal. Barna på Vahl skole passerer gjennom minst ett av de to åpne rusmiljøene på sin skolevei hver dag. De forteller at de ofte er redde på vei til eller fra skolen, flere ganger i uka. Narkisene eller narkotikerne som de ofte kaller dem opptrer ofte uberegnelig og noen ganger voldelig. Flere barn har observert slagsmål, med både kniv og slagvåpen. De har sett blødende og skadde folk. De opplever at mange er så rusa at de ikke kan ta vare på seg selv, at noen gjør sitt fornødende på gata. Mange av barna som bor i område, spesielt de som bor på Grønlands torg, opplever også mye hyling og skriking om natta når de skal sove.

Barna i vårt område er ikke så godt vant. Når det skjer dramatiske hendelser, som da en dame ble skutt og skadet av politiet en ettermiddag i gården Jensens Hage, da flere barn så en knivdrept mann på skoleveien eller da en person ble brutalt drept i en kommunal gård på Tøyen, ble det ikke satt i gang noen tiltak, eller tilbud til disse barna. Andre steder settes såkalt kriseteam og det sørges for at alle som har sett eller kjenner noen som har sett får god støtte og hjelp til å bearbeide sjokk og inntrykk. Sånn er det ikke på Grønland. Til det er kanskje volden for dagligdags, det er ikke godt å si, eller kanskje er ikke våre barn like mye verdt som andre barn.

Rus skaper utrygghet, enten den er forårsaket av legale eller illegale rusmidler. Rusmiljøene i vårt område ser ut til å vokse. Politiet sier de gjør en stor innsats, men befolkningen opplever dem som fraværende.

De åpne rusmiljøene i sentrum er en arena for rekruttering av sårbar ungdom til kriminelle miljøer. På grunn av trangboddhet, fattigdom, dårlig integrering, mangelfulle norskkunnskaper er det mange foreldre som ikke evner å ivareta barna sine godt nok. Det fører til at mange barn og unge reker gatelangs uten tilsyn av voksne. De er lette ofre for å rekrutteres inn i kriminell virksomhet. I følge politiet er Grønland, Tøyen, Vaterland og Brugata Norges største og mest kjente område for omsetning av narkotika på gateplan.

Grønland beboerforening har i mange år kjempet for å få flyttet de åpne rusmiljøene ut av vårt område. Frelsesarmeens har hatt et lavterskeltilbud i Urtegata 16 hvor Fyrlyset ligger i dag siden 1894. Fyrlyset er et viktig lavterskeltilbud til rusmisbrukere og bostedsløse frahele byen. Etter at Plata ble ryddet, har stedet endret seg til å bli et sted for tunge rusmisbrukere som i stor grad henger rundt stedet på gata. Det omsettes og brukes åpenlyst rusmidler.

Barna i den åpne barnehagen i Urtehagen, kan ikke gå ut før det er plukket sprøyter. Det samme gjelder for området rundt Vahl skole. Fyrlyset har de siste 10-15 årene utviklet seg til å være en stadig større belastning for nærområdet på Grønland. Mange barn i området får ikke lov til å gå ut, utenom skolen, fordi foreldrene frykter hva som kan skje. De ble ikke bedre av at kommunen kjøpte opp Obos utleieboliger i nabobygget for å gjøre dem om til kommunale boliger. Hvem andre en rusavhengige ønsker å bo i et åpent rusmiljø?

Grønland beboerforening ønsker at Oslo kommune skal tilby Frelsesarmeen andre lokaler til drift av Fyrlyset. Vi tror det er den eneste måte å få flyttet stedet og bedret miljøet i boligområdet.

I tillegg til det åpne rusmiljøet rundt Fyrlyset, har det etablert seg et rusmiljø, langs Akerselva under brua på Vaterland/Grønland. Dette er vel kjent av Velferdsetaten som har skrevet en rapport ”Under brua”. Dette miljøet, som i hovedsak har bestått av unge menn, er nå i ferd med å endre seg, og blir mer aggressivt. Det har særlig vært merkbart fra i fjor sommer. Mens det før var mest selgere i miljøet, er det nå flere som er åpenlyst rusa selv.

Det har vært kommet til åpne konfrontasjoner mellom beboere og personer fra dette miljøet. Det er regelmessige slagsmål, ofte med kniv, og miljøet trekker mer inn i bebyggelsen på Grønlands torg. Mange av de som bor her, teller på knappene om det fortsatt skal bli boende. Disse miljøene tiltrekker seg ikke bare lokale sårbare ungdommer, men også ungdommer fra hele byen og utfor Oslo.

Sameiene her bruker mange millioner kr. hvert år på vaktselskap for å skape en form for trygget for beboerne. Vaktselskapet er ofte i konfrontasjon med rusmisbrukere, de løser opp slagsmål, hindrer tyveri fra butikker, beskytter beboere, etc. På mange måter gjør de politioppgaver som ikke politiet har kapasitet, eller vilje til å gjøre. De opplever stor frustrasjon, fordi politiet ofte ikke stiller opp når de blir bedt om å komme. Stadige knivepisoder skaper utrygghet ikke bare for barn og unge, men også for voksne.

Men det er ikke bare de illegale rusmiljøene som skaper problemer. Da puben Star Gate måtte stenge på grunn av skjenking til mindreårige ble lokalene umiddelbart leid ut igjen av Sporveien, til et nytt likt skjenkested. Da skjenkebevillingen skulle behandles i bydelsutvalget var Beboerforeningen raskt ute med å lage et opprop mot fornyet skjenkebevilling. Vi klarte å få støtte fra bydelsutvalget som stemte nei til ny skjenkebevilling. Nå ligger avgjørelsen hos Næringsetaten. Utrolig nok er det slik at selv om kommunen satser i området gjennom områdeløftet, går det å få ny skjenkebevilling til et slikt sted på autopilot. Verken politiet eller kommunen hadde noen innvendinger på forhånd mot ny skjenkebevilling. Jeg skal lese fra en epost som ble sendt til et av sameiene på Grønland, etter at Star Gate ble stengt, fra objektleder til vaktselskapet på Grønlands torg.

"Hei,Vedrørende når Stargate stengte var det en merkbar endring i området rundt der Stargate ligger og Olafiagangen. Som dem fleste i området vet var det mye bråk knyttet til den aktuelle plassen og politiet måte dit nesten daglig. (Merk min kommentar: til tross for dette hadde politiet ingen anmerkninger til ny skjenkebevilling) Da det var åpent var det også mer problemer i Olafiagangen å nærliggende plasser rundt torget men det roet seg betraktelig allerede etter første dagen det stengte.

I perioden før Stargate stengte var det mye vold rundt denne og baren som i dag heter Baronen, det var slåsskamper og ofte uheldige hendelser der, det er vanskelig for meg å si hva som er nøkkelfaktoren rundt dette men rett etter stenging var det en helt annen atmosfære rundt plassen, det ble også observert da det var åpent at det var et mulig tilholdssted for selgere som sto i Olafiagangen.

Jeg forstår det som at Stargate prøver og gjenåpne igjen, uten å vite hva som vil skje etter en gjenåpning kan det tenkes at Stargate vil kunne møte de samme problemene som var der tidligere rundt vold og andre hendelser. Dette kan også påvirke nærliggende plasser som blant annet Olafiagangen på en negativ måte.

(Med vennlig hilsen

Objektleder | Security | Mobil Oslo)"

I dette nærområdet ønsker en Foreningen for Human narkotikapolitikk, å etablere et såkalt værested for rusavhengige. Vi i beboerforeningen og beboere i området blir neste på gråten av slike forslag. Elgsletta er et av de få grønne områdene på Grønland/Nedre Tøyen.  Fotballklubben Sterling, ønsker fotballbane for ungdom der. Skolene i området, Vahl og Hersleb, som bare ligger 200 m unna bruker området innimellom i gym/fritimer. Området er en del av Akerselva miljøpark. Vi er ikke i tvil om at et værested for rusavhengige på Elgsletta vil øke belastningen i vårt boligområde. Det vil med stor sannsynlighet øke bruken av Fyrlyset, noe som vil gi økt belastningen på nærmiljøet. Det vilogså bli et økte marked for selgerne rundt elva. Flere av de unge brukerne vil trekke inn i miljøet. Vi kan forvente mer vold og kriminalitet, knyttet til et slikt værested, særlig fordi det vil ligge så nær allerede etablerte åpne rusmiljøer.

Som nevnt ligger Elgsletta bare 200 meter fra en grunnskole og en videregående skole, 50 meter unna en barnehage og 150 meter lenger ned i Akerselva bygges det, nå nesten ferdigstilt en skatepark for ungdom. Rett foran skateparken ligger Star Gate, som forhåpentligvis forblir stengt og kan brukes til et aktivitets hus for barn og unge i området. Ny bruk av Star Gate, kan bidra til å løfte området. På andre siden av gata, ligger Riverside ungdomshus. Det er mulig å tenke seg at hele dette området langs elva kan brukes på en positiv måte av lokalbefolkningen, og særlig barn og unge. Det vil bidra til at rusmiljøene ikke lenger kan opptre uforstyrret slik det stort sett er i dag. Det er dette vi trenger, ikke et værested for rusavhengige, eller en opphopning av brune puber. Kommunen må ta ansvar også for en ansvarligskjenkepolitikk.

Beboerforeningen mener at rusavhengige skal behandles med respekt og verdighet. Det er ingen god politikk og jage dem fra sted til sted. Men Grønland er belastet på så mange måter. Vi vil alltid være et sentrumsområde, noe som vil medføre press i forhold til både rusbruk og kriminalitet. Vi er også et område med mye fattigdom, dette gjelder særlig barnefamilier.

Vi vil ikke finne oss i at rusmiljøet for hele Oslo skal holde til på Grønland. Det å vokse opp og bo i et slikt miljø, gjør at sårbare barn og unge lettere blir rekruttert inn i gjenger, hvor voldshandlinger, også grov vold blir enkelt. Respekten for liv og tro på en framtid er liten. Det er mange frivillige organisasjoner som har sine hjelpetiltak og lavterskeltilbud i vårt området. For oss som bor her ser det ofte ut til at omsorgen for rusavhengige er større enn for barn og unge i bydelen. Beboerforeningen ønsker at de få grønne lungene og plasser som er i området ikke skal preges av rusavhengige og dermed ekskludere bruken for beboere i området. Det er stor mangel på møteplasser for barn og unge som innbyr til fysisk aktivitet. Vi som bor på Grønland skal ta vare på alle som bor her, men vi kan ikke være et fristed for hele byen.

Legg til kommentar