Rus

Rusavhengige og bolig: Hva er det gode liv?

Rusavhengige og bolig: Hva er det gode liv?

Det er viktig at hjelpeapparatet aksepterer at noen velger et liv som er veldig annerledes enn det hjelperne selv har valg, poengterer Katja Johannessen og Eldbjørg B. Solvoll i rapporten "Urbane nomader - om veien fra bostedsløshet" fra Velferdsetaten.

"Det er ikke gitt at en som har levd med rus og traumer hele sitt voksne liv får det godt i et rusfritt A4-liv. Når kommunen nå skal finne varige boliger til personer som lenge har levd uten bolig, er det derfor viktig å huske på at det ikke finnes et fasitsvar på hva et godt liv er. Noen mennesker lever et liv som er så kaotisk og vanskelig at det for en utenforstående kan være lett å tenke at disse menneskene får det bedre om de bare slutter å ruse seg, lærer seg å ta vare på boligen, slutter å låne penger og så videre. Slik er det ikke alltid.

For noen mennesker er dette livet de kjenner og mestrer, og det er viktig at også hjelpeapparatet aksepterer at noen velger et liv som er veldig annerledes enn det hjelperne selv har valgt. Det er ikke dermed sagt at hjelpeapparatet ikke skal stå klar hvis vedkommende ønsker endring, og heller ikke at de ikke skal motivere til det. Poenget her er at for dem som lever disse livene vil alle mislykkede forsøk på endring være nederlag og en påminnelse om at livet de lever er annerledes.

En ansatt i en frivillig organisasjon kalte de stadige forsøkene på å måle om folk har det bedre, om de ruser seg mindre og rydder mer, for «sniknormalisering». Hennes poeng var at for noen mennesker er ikke turer i skogen og jobb som barista, det de selv ønsker. I følge denne personen lever noen mennesker med så store traumer og psykiske lidelser at et rusfritt liv ikke nødvendigvis er bedre. Poenget hennes var at det hvert fall ikke er opp til hjelpeapparatet å vurdere dette på vegne av den enkelte.

Hvis man skal ta dette på alvor så betyr det at vi i arbeidet med å endre rusomsorgen fra institusjonsbasert til hjemmebasert,også bør utarbeide boligtilbud som tar hensyn til at noen lever liv som ikke nødvendigvis passer inn i en boligblokk med streite naboer," skriver de blant annet.

Kommentarer   

#1 Jon Storaas 19-05-2020 11:21
Veldig enig at det ikke finnes et fasitsvar på hva å leve et godt liv er. Jeg mener det er galt at de sluser flest mulig psykisk syke og rusavhengige ut i egne boliger. Helt sikkert bra for mange som har et nettverk og har et innhold i form av ulike aktiviteter. Mange vil ikke bo alene og har det bedre på institusjon. Fint hvis man klarer å eteblere et mangfoldig boligtilbud til rusavhengige og psykisk syke.
+1 #2 Tommy Husebye 19-05-2020 11:47
Jeg har til gode å treffe noen som synes det er OK å leve fullstendig uten struktur, fra dag til dag i et liv preget av vold og overgrep - og i en etablert rusavhengighet. Ingen skal trenge å bli "streite" om de ikke vil og visst er det mange måter å leve det gode liv på. Å ha ambisjoner på vegne av folk som ikke lenger orker å bli bedt om å velge, håper jeg vi aldri slutter med.
+2 #3 Gabriel Bjerke 19-05-2020 17:10
Jeg møter mennesker hver dag som sier at de ikke ville ha klart seg om de ikke hadde en arbeidsplass som kjenner til rus og tidligere sonings- historikk. Som er der og lytter og er villig til å legge opp arbeidsdagen deretter. Forstår at det kan være hardt og bli rehabilitert, stå opp hver dag tidlig osv. Vi som hjelper disse menneskene ut i arbeid, til bolig, nytt nettverk m.m. må forstå, lytte, og gi rom for at ikke alt går og er helt A4, om ikke så vil det ikke fungere!

Mvh

Gabriel Bjerke
2 Chance AS
+1 #4 rita@ritanilsen.no 19-05-2020 19:44
Vi må få mer fokus på OMSORG - ikke bare behandling - og soningsforhold. Det sosialfaglige må tyngre inn og ALLE må få boliger hvor både de og naboene kan følge seg trygge. Hvert enkelt menneske MÅ få hjelp til å komme dit dem ønsker og ikke kun utfra hjelpeapparatet - offentlig og privat sektor mener ( ufra deres rammer)
+1 #5 Mohammed Hersi 22-05-2020 10:49
Det er en hel gruppe med minoritetsbakgrunn
Med trumar fra krigen Eller flukt rute og rusmisbruker som også Vi Maa tenke hvorden Vi Kan hjelpe de. Behandling plassen slitter med aa Holde de I lengre tid. Og bolig I private merkede Kan Vi bare glemme. Og de alle fleste vit ikke hva har de Krav på. Eller hva slags hjlp som finnes.jeg snakke med en ung gutt som etter Lang tid I rus og fengsel men er som er I behandling naa.han viste ikke at det finnes system Der han Kan faa hjelpen Han trengte.

You have no rights to post comments