Rus

Arild Knutsen har fått tilbake førerkortet...

Arild Knutsen har fått tilbake førerkortet...

Arild Knutsen har nettopp fått tilbake sitt førerkort, og som han skriver:

"Jeg har nylig fått tilbake førerkortet og det er jeg veldig glad for, men samtidig er det med en bismak. Både årsaken til at jeg ble fratatt førerkortet og måten jeg fikk det tilbake på vitner om et system som behandler rusmiddelbrukere på en måte som snarere øker trafikkfaren enn å gjøre den mindre. Jeg brøt ingen trafikkregel, men fram til for 3 år siden hadde jeg rusproblemer. Etter å ha vært innom flere avrusnings- og behandlingsopphold siden 2014 og stått åpent fram om situasjonen i flere år, søkte jeg meg til en klinikk i august 2017 fordi jeg var på tampen av siste nedtrapping og syntes det var vanskelig. Jeg fikk innvilget ett døgns opphold og det eneste de ville snakke med meg om før de sendte meg ut igjen var at de reagerte sterkt på at jeg hadde førerkort og varslet at de skulle sende en bekymringsmelding om dette.

Jeg mener åpenhet bør lønne seg og dersom førerkortinnehavere kvier seg for å be om helsehjelp i tilfelle det kan medføre at de mister førerkortet selv om de ikke har brutt noen trafikkregel, ja da får vi flere harde trafikanter med ubehandlede rusproblemer og ikke færre."

Les hele teksten nedenfor.

Her er hele teksten hans:

"Jeg har nylig fått tilbake førerkortet og det er jeg veldig glad for, men samtidig er det med en bismak. Både årsaken til at jeg ble fratatt førerkortet og måten jeg fikk det tilbake på vitner om et system som behandler rusmiddelbrukere på en måte som snarere øker trafikkfaren enn å gjøre den mindre. Jeg brøt ingen trafikkregel, men fram til for 3 år siden hadde jeg rusproblemer. Etter å ha vært innom flere avrusnings- og behandlingsopphold siden 2014 og stått åpent fram om situasjonen i flere år, søkte jeg meg til en klinikk i august 2017 fordi jeg var på tampen av siste nedtrapping og syntes det var vanskelig. Jeg fikk innvilget ett døgns opphold og det eneste de ville snakke med meg om før de sendte meg ut igjen var at de reagerte sterkt på at jeg hadde førerkort og varslet at de skulle sende en bekymringsmelding om dette.

Jeg mener åpenhet bør lønne seg og dersom førerkortinnehavere kvier seg for å be om helsehjelp i tilfelle det kan medføre at de mister førerkortet selv om de ikke har brutt noen trafikkregel, ja da får vi flere harde trafikanter med ubehandlede rusproblemer og ikke færre.Det tok nesten et halvt år fra bekymringsmeldingen ble sendt før jeg fikk varsel om inndragelse av førerkortet, det i seg selv er horribelt. Jeg sendte fra meg førerkortet i en ferdigfrankert konvolutt et halvt år etter at jeg sist brukte et rusmiddel. Heldigvis gjorde det liten forskjell, siden jeg ikke hadde sittet bak rattet på mange år. Likevel er det vanskelig å se at slik generaliserende praksis er bra for den såkalte rehabiliteringsperioden, for vellykketheten av behandling.

Å frata noen førerkortet på bakgrunn av rusmiddelbruk, uavhengig av funksjonsevne, holdninger og adferd er like urettferdig for enkeltindividene og uheldig for samfunnet som å påføre alle brukere av alternativer til alkohol straff istedenfor å tilby de som ønsker det hjelp. Førerkortet er utrolig viktig for mange. Kjøretillatelsen kan være avgjørende for å fungere sosialt og for å kunne stå i jobben sin. Er det noe vi alle er avhengige av og som er særlig viktig for de som har hatt rusproblemer, så er det å ha et sosialt liv og kunne ha en jobb. Den tidligere politimannen Knut Røneid har stått fram i en rekke medier og fortalt historien om da hans sønn Kristoffer tok sitt eget liv på dagen 3 uker etter at han ble fratatt førerkortet fordi han hadde prøvd cannabis noen ganger. I et avskjedsbrev hadde Kristoffer skrevet en innstendig bønn til politiet om å ikke lenger frata folk førerkortet fordi de har røykt marihuana noen få ganger.

I ettertid undersøkte politiet Kristoffer Røneids PC og fant at han hadde begynt å google “lost all hope - suicide” den dagen vedtaket kom fra politiet. Sånt hadde han ikke googlet tidligere. Nederlaget, skammen og følelsen av å ha blitt urettferdig behandlet, gjorde en frisk gutt syk og var medvirkende til en tragedie. Dette kan du lese mer om her: https://www.aftenposten.no/…/kun-den-som-har-mistet-et-barn… Praksisen med å behandle generell bruk av cannabis og andre ulovlige stoffer på linje med å utgjøre en fare i trafikken er dypt urettferdig. Man må dessuten ha graverende problemer med alkohol for å bli behandlet på samme måte. Innsatsen for å frata brukere av alternative rusmidler førerkortet, har økt i takt med at bruk og besittelse har blitt nedkriminalisert. Det fremstår som en praksis for å tviholde på moralismen og fordømmelsen som rår på på dette samfunnsområdet.

For å få førerkortet tilbake, måtte jeg dokumentere rusfrihet ved å levere urinprøver annenhver uke i et halvt år. Og det er det eneste, ingen i helsevesenet har vurdert helsetilstanden eller stabiliteten i livet mitt under disse månedene. De som stadig har problemer med å avstå fra rusmidler, kan likevel få tilbake førerkortet ved å avstå fra cannabis (som kan påvises i urinen mange uker etter inntak og som skaper langt mindre trafikkfare enn bruk av alkohol) og heller bruke alkohol, tyngre rusmidler og syntetiske stoffer. De stoffene går enten ut av kroppen på få dager eller de kan ikke påvises i det hele tatt. Urinprøver er falsk sikkerhet, pengene bør overføres fra laboratoriene for kroppsvæskeprøver og til helse- og sosialfaglige som holder kontakt og har kompetanse til å bedømme. Etter første runde med prøver får man midlertidig førerkort mot å levere månedlige prøver i 1 år for å få førerkortet permanent, også da uten helsevesenets observasjon. Gjeldende praksis bør revurderes, først og fremst fordi det handler om din og min trafikksikkerhet.

Kommentarer   

+1 #1 Bjørn Holmen 12-08-2020 10:32
Gratulerer med førerkortet Arild.
Jeg har vært i samme situasjon og fikk det tilbake tidligere i sommer. Jer er i LAR så det er muligens ikke sammenlignbart men jeg måtte levere u prøver to g PR uke i mer enn et år.
LAR praktiserer forskjellige regler ut i fra hvor i landet man er ogFylkesmannens regler for førerkort i disse situasjonene er mildt sagt uoversiktlig. Når jeg begynte å tenke på å ta førerkortet igjen, kontaktet jeg Fylkesmannen flere ganger og fikk flere forskjellige svar fra forskjellige personer på samme spm. Info om dette på nettsiden deres var ikke enkel å tolke i følge legen min.
+2 #2 Jonas Bech 12-08-2020 10:52
Er ikke alltid enig med Arild Knutsen, men her treffer han blink, de erfaringene jeg har etter å ha vært i rusomsorgen er det mange som har kviet seg for å søke hjelp akkurat på det grunnlaget.
+1 #3 Hilde T Askildsen 12-08-2020 12:50
Her er det også forskjeller:
Jeg måtte levere lappen min inn etter en overdose. Var en del år etter det i behandling i et år. Etter et halvt år ute fra endt behandling fikk jeg lappen tilbake;
Jeg måtte da i 3 år få lappen midlertidig for 1 år omgangen med urinprøver minimum 6g. i året. (Reglene sier minst en gang i kvartalet, men her er det opp til fastlegen)
Nå etter 3 år har jeg fått den for 5 år. Slipper urinprøver. Etter disse årene er gått skal jeg få lappen tilbake for alltid.
+1 #4 Monica Evelyn Karlsen 12-08-2020 17:09
Takk. Det føles som en straff for å søke hjelp når man ikke får kjøre bil før et halvt år etter behandling uansett. Jeg har sett voksne mennesker gråte. Noen har mistet jobben fordi de ble nødt til å være uten sertifikat selvom de ikke hadde kjørt i påvirket tilstand.
#5 Gudrun Wiik Larsen 12-08-2020 17:24
Er enig med Jonas Bech i at heller ikke jeg alltid er på linje med Arild Knudsen.
Her har Knutsen noen gode og viktige poeng, blant annet at enkelte kvier/ drøyer med å søke behandling/ hjelp for rusrelaterte problemer, grunnet risiko for å bli fratatt førerkortet.
Riktignok, burde det vært mere nyanserte ,differensierte og individuelle vurderinger når det gjelder inndragelse av førerkort og ved tilbakeførelse av førerkort. Høres slitsomt og for mye styr og mye fokus kun på urinprøver. Burde også være annen oppfølging/ « observasjon» utover det med urinprøver. Det bør absolutt gjøres noen grep i forhold til bedre førerkort ordninger for personer i rusbehandling/ med rusrelatert problematikk.
-6 #6 Åse Prestvk 13-08-2020 08:51
Den praksisen og saksbehandlinge n Arild Knutsen beskriver her, gjenspeiler overhodet ikke gjeldende retningslinjer eller vår praksis. Det er synd om denne historien skremmer flere fra å oppsøke behandling. Vi gjør individuelle vurderinger, og det er ikke slik at en automatisk mister førerkortet idet en oppsøker hjelp.
-5 #7 Tore Bareksten 13-08-2020 08:55
Det sies at min frihet slutter der naboens begynner. I følge politiet finner det stadig spor av rusmisbruk ved trafikkulykker ved å teste levende og døde. Det gjelder både alkohol og cannabis. Cannabis nedsetter dømmekraft og reaksjonsevne. Å reagere noen sekunder saktere kan lett påføre andre skader hvis du kjører i 80 km.

Å ta fra cannabis brukere og svaksynte førerkortet for å redde deres egne og andres liv fra trafikkskader, invaliditet og død bør være en selvfølge. Cannabisbilføre re er en fare både for seg selv og andre. De tror de har full kontroll, men har det ikke.
+1 #8 Lene Susann Gjølberg 13-08-2020 20:58
Det må da være helt feil ruspolitikk, tenk så mange som da ikke vil oppsøke hjelp, man kan da risikere å miste jobben i tillegg til det sosiale.
+2 #9 Terje Jenssen 18-08-2020 08:42
Det er et veldig viktig sak Arild belyser her, og masse kred til han for det. Jeg har selv bekjente som har mistet førerkort etter å ha søkt om hjelp for sitt rusproblem. Personene jeg tenker på gjorde ikke noe straffbart for uten om å ruse seg. Dette var personer som lot bilen stå, og oppførte seg ansvarlig. Søker man hjelp, bør man få hjelp, og ikke slike konsekvenser.
#10 Anders Botten 28-08-2020 20:51
Dette skjer automatisk om du søker hjelp for et rusproblem. Har selv snakket med de som jobber på avrusing/utredn ing i Tromsø, og de bekreftet dette. Satt på nevnte avd for å forsøke å slutte med subutex, møtte der enn mann i 60 årene som hadde vært alkoholiker i 40 år. Ifølge han selv hadde han aldri kjørt etter å ha drukket. Når han la seg inn frivillig for å prøve å leve lenger, så gikk det ca 14 dgr før brevet om at hannes førerkort var inndratt p. Ga. Manglende edruelighet.
Kjenner alt for mange som ønsker hjelp med rusproblem, men vil ikke gi fra seg sertifikatet, og søker derfor ikke nevnte hjelp. Dette er mennesker som aldri kjører påvirket(de fleste iallefall). Men blir straffet som kriminell for å søke hjelp for et problem. Dette problemet kan være narko eller alko, ingen forskjell. Går du til fastlegen din og sier du har et rusproblem, så er han Pliktig til å gi beskjed videre, som e der med at du mister "lappen". Hvordan skal vi klare å få bukt med problemet med rus og bilkjøring, når det å søke hjelp koster så mye? Og til dere som leser i avisa om at det er funnet spor av rusmiddel etter ulykker, vet dere hvorlenge etter rusen er borte, og du er "edru" de sporene vises.... Kan være dager, uker og måneder etter inntak. Alt etter hvilket stoff og hvor ofte du bruker det.

You have no rights to post comments