Rus

Utendørs værested for personer med rusproblemer. Fordeler og ulemper

Utendørs værested for personer med rusproblemer. Fordeler og ulemper

Nå foreligger utredningen bystyret har bedt om. «Bystyret ber byrådet levere en utredning, i tråd med de overordnede prinsippene i Strategisk plan for rusfeltet, som drøfter argumenter for og imot et værested for personer med rusavhengighet.»

Velferdsetaten har, etter oppdrag fra byrådet, levert en god og balansert utredning; "Utredning av værested for personer med rusproblemer. En kartlegging av fordeler og ulemper."

Etaten har hentet inn erfaringer og kunnskap fra personer med ruserfaring, samt bruker- og pårørendeorganisasjoner, fagfolk, forskning og erfaringer fra andre byer.

I utredningen belyses følgende spørsmål:

• Vil etablering av utendørs værested bidra til mindre stigmatisering, økt verdighet og bedre livskvalitet for personer med rusproblemer?

• Vil etablering av et utendørs værested skape mer trygghet for befolkningen ved at personer i de åpne russcenene har et eget sted?

Mitt syn er klart: Sett i gang, fortrinnsvis i det små, slik at vi kan få erfaringer.

Kommentarer   

+2 #1 Olav Hindahl 06-09-2020 09:02
Et stOrt skritt med en utredning - så får vi håpe det skjer noe.

Fint at det er beskrevet tiltakene i Hamburg, men her kunne de med fordel summert opp i positive erfaringer bl.a. fra jernbanefolk, politiet, de ansatte helse- og sosialarbeidere pluss brukerne av DrobIn.

Av andres positive erfaringer er det mye å lære.

Savner en god beskrivelse av Frankfurt, Eastside er Europas (trolig verdens) største lavterskeltilbu d /værested med omfattende og gode tilbud til brukere i en fredelig atmosfære - hvor politiet er en positiv samarbeidspartner.
Jeg arrangerer gjerne en studietur til Frankfurt for Velferdsetaten, FHN og politikere om det er interesse for det.
0 #2 Else-Grete Lilleby 07-09-2020 12:00
Jeg blir egentlig provosert av denne problematikken. Og jeg er usikker på hva jeg skal mene. Hvorfor kan ikke folk med alvorlige rusproblemer og alvorlige psykiske lidelser få vær i fred!? Hvorfor skal de jages rundt? Vi syns det er ubehagelig å se dem. Vi vil vel helst ikke bli minnet om at de finnes? Men så lenge bolig- og behandlingstilb udet til denne gruppa er så dårlig som det er, så mener jeg i grunnen at det er bra at de er på steder der de synes. Kanskje det hadde vært best om de fikk en plass rett ved siden av Stortinget? For da blir det kanskje vanskeligere å påstå at "nu går alt så meget bedre!". Jeg ble utdannet sosionom i 1971. For meg er det helt UFATTELIG og SKAMMELIG at vi fremdeles behandler denne gruppa så dårlig. Oslo Bymisjon har gode tilbud. Men mye annet er helt forkastlig dårlig. Og slik holder vi på, til tross for all den kunnskapen som finnes om denne problematikken. Forstå det, den som kan!!!

Legg til kommentar