Rus

Utendørs værested for personer med rusproblemer. Fordeler og ulemper

Utendørs værested for personer med rusproblemer. Fordeler og ulemper

Nå foreligger utredningen bystyret har bedt om. «Bystyret ber byrådet levere en utredning, i tråd med de overordnede prinsippene i Strategisk plan for rusfeltet, som drøfter argumenter for og imot et værested for personer med rusavhengighet.»

Velferdsetaten har, etter oppdrag fra byrådet, levert en god og balansert utredning; "Utredning av værested for personer med rusproblemer. En kartlegging av fordeler og ulemper."

Etaten har hentet inn erfaringer og kunnskap fra personer med ruserfaring, samt bruker- og pårørendeorganisasjoner, fagfolk, forskning og erfaringer fra andre byer.

I utredningen belyses følgende spørsmål:

• Vil etablering av utendørs værested bidra til mindre stigmatisering, økt verdighet og bedre livskvalitet for personer med rusproblemer?

• Vil etablering av et utendørs værested skape mer trygghet for befolkningen ved at personer i de åpne russcenene har et eget sted?

Mitt syn er klart: Sett i gang, fortrinnsvis i det små, slik at vi kan få erfaringer.