Rus

Hjelp - ikke straff

Hjelp - ikke straff

Kirkens Bymisjon er av de mange som har gitt kloke reaksjoner på rusreformen:- Kirkens Bymisjon er glad for at regjeringen legger fram et forslag til rusreform som legger opp til at brukere av rusmidler møtes på en human og kunnskapsbasert måte framfor med trussel om straff. Det kan bidra til redusert stigmatisering og marginalisering, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal.

Kirkens Bymisjon tror en slik reform kan gi positive ringvirkninger, blant annet gjennom endrede holdninger, slik at flere brukere med alvorlige rusmiddelproblemer vil oppleve å bli møtt med en åpen og ikke-dømmende holdning. Det kan muliggjøre tidlig forebygging av skadelig bruk eller utvikling av rusmiddelproblemer.

På to punkter er Kirkens Bymisjon kritisk: 

– Vi er sterkt kritiske til forslaget om å innføre gebyr for brudd på møteplikten. Vi frykter at bøtelegging for manglende oppmøte vil gjøre at mennesker i en allerede vanskelig situasjon får mer gjeld – ikke at de møter opp til oppfølgingsmøtet. Dette er slik vi ser det, bare en ny variant av økonomisk straff av folk som har lite fra før, sier Hvambsal. 

– Vi vil oppfordre Stortinget til å se nøye på rusreformutvalgets forslag til mengde narkotika som kan innehas til eget bruk, og deres modell for terskelverdier. Vi ser det som viktig at borgere kan inneha rusmidler til flere dagers bruk og at det må være en god margin for hvilke mengder som skal unngå straffereaksjon. Ved å ha to ulike terskelverdier, slik det skisseres i regjeringens modell, er vi bekymret for at det skapes lite forutsigbarhet, sier generalsekretæren og fortsetter: 

– Det aller viktigste er at Stortinget nå vedtar en rusreform som viser at vi anerkjenner at rusavhengighet først og fremst er en helseutfordring som ikke skal møtes med straff.

For egen del har jeg opprettet Facebookgruppa "Hjelp - ikke straff. Støttegruppe for rusreformen." I øyeblikket er det 4.500 deltakere, og det strømmer på med nye medlemmer. Jeg utfordrer deg til å bli medlem.

Kommentarer   

#1 Terje Gulbrandsen 27-02-2021 07:37
Helt fantastisk og om folk skulle bli tatt med så mye delt opp i små poser for eksempel de som pusher deg som vil trene alle de pengene det ville jo vært føkka hvis det ville blitt legalisert hasj avkriminalisert mellom what the f***. Det aller beste med dette er nok det at sol folk sitter hjemme og behøver ikke han å ja når du ringer på lenger,, hvis det er noen stavefeil så er det bare fordi at jeg snakker inn melding for jeg har problemer med å skrive meldinger. uansett hvis du har lyst til å ta en prat på telefon eller what ever hvis det er noe jeg kan gjøre som kan hjelpe flere det er bare å si fra for mitt liv de siste 15 år kanskje 20 og til jeg dør så har jeg en forpliktelse til å gjøre riktige ting gode ting hjelper folk være grei rett og slett gi tilbake, jeg vil veldig gjerne hjelpe hvis jeg kan hvis du tror det er så bare å ta kontakt hilsen Terje rev Gulbrandsen

You have no rights to post comments