Rus

Rusavhengige: Hjelp, ikke straff

Rusavhengige: Hjelp, ikke straff

Jeg bruker nå om dagen mye tid på rusreformen. Dette er en svært viktig sosialpolitisk reform hvor man går fra å straffe til å hjelpe folk som har et problematisk forhold til rus. Jeg har tatt initiativ til Facebookgruppa: "Hjelp - ikke straff. En støttegruppe for rusreformen." Gruppa har i løpet av få dager fått svært stor deltakelse: 12.000, og det strømmer til 1.000 nye hver dag. Her er det gode og kunnskapsrike diskusjoner, ikke minst med mange bidrag fra de rusavhengige selv. Du er også velkommen.

Jeg synes professor Willy Pedersen formulerer det godt i Aftenposten i går under overskriften: "Skal vi straffe rusmisbrukere «for sikkerhets skyld»?" Og som han presiserer:

"Bruk av narkotika skal fortsatt være ulovlig. Narkotika skal ikke legaliseres. Omsetning skal fortsatt straffes. Politiet skal ha hjemmel for å gripe inn overfor brukerne. De skal kunne konfiskere stoff. Dette er svært langt fra rusliberalisme. Men brukerne skal ikke straffes. De skal få hjelp.

Hva sier utvalget om hva straff «egentlig» er? Jo, det innebærer at staten påfører sine borgere «en tilsiktet lidelse». Derfor må vi være varsomme med å straffe. Finnes det i det hele tatt gode begrunnelser for å straffe brukere av narkotika? I utgangspunktet kan hele ideen synes merkelig. Man straffer sjelden folk for skader de påfører seg selv.

Men kanskje kan det å fjerne straff innebære at forbruket av narkotika øker? I et grundig 50-siders kapittel går utvalget gjennom erfaringer fra andre land. Konklusjonen er at avkriminalisering ikke ser ut til å påvirke forbruket i særlig grad. Kriminaliseringen reduserer neppe forbruket. Vel så alvorlig er det at den rammer skjevt: Det er de svakeste som rammes av straff og kriminalisering. Som påføres skam og stigma."

Meld deg inn i Facebookgruppa!

Kommentarer   

#1 rarvidr@gmail.com 05-03-2021 08:50
En god, human og viktig reform.

You have no rights to post comments