Rus

Oslostandard for rusfaglig arbeid

Sykepleie på hjul

I Oslo kommune jobbes det med en Oslostandard for rusfaglig arbeid.

I utkastet som p.t. foreligger heter det dette om hvorfor det er ønskelig med en slik standard:

"Hovedmålsettingen for Oslostandard for rusfaglig arbeid er å bidra til likeverdige tjenester av god kvalitet til personer med rusproblemer, uavhengig av hvilken bydel man bor i og hvilke medarbeidere man møter i tjenestene.

I russtrategien peker Byrådet på at det er et mål at personer med rusproblemer skal kunne benytte seg av både helse- og sosiale tilbud i bydelen der de bor. Enten ved at egnede tilbud bygges opp, eller ved at den enkelte ser seg tjent med å benytte tilbudene i bydel.

Oslostandarden for rusfaglig arbeid beskriver relevante tiltak for medarbeiderne i tjenestene."

Les gjerne utkastet og kom med innspill.

You have no rights to post comments