Rus

Tvangsbehandling av narkomane

Hvis Unge Høyre ville gå i bresjen for hjelpetrengende rusmisbrukere kunne de, framfor å snakke om tvang og politi, sloss for å gi rusmisbrukere valgfrihet. Deres fremste valg vil være å slippe å stå i behandlingskø, få hjelp her og nå - når de er behandlingsmotivert. Hva med en ventelistegaranti om hjelp innen senest 3 måneder, og med en gjensidig rett og plikt om et skikkelig ettervernsopplegg etter institusjonsoppholdet?, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

«Unge Høyre mener narkomane i storbyene må sendes til sine hjemkommuner for å rehabiliteres. Det bør være mulig å bruke tvang for å sende de narkomane hjem, dersom det er nødvendig», sier Unge Høyres John-Ragnar Aarset til TV2-Nyhetene.

Det finnes ingen enkle løsninger på narkotikaspørsmålet. Evalueringsrapporter fra våre fremste behandlingsinstitusjoner som viser at hele 60 % av «klientene» fortsatt er på kjøret etter lange institusjonsopphold. Her trengs sannelig mangfold og alternativer. Og  som Unge Høyre understreker: storbyene alene kan ikke dra dette lasset alene. Alle landets kommuner har et ansvar.


Ungdomsorganisasjonen vektlegger ofte valgfrihetsperspektivet. Fritt skolevalg, fritt legevalg og fritt sykehusvalg. Og det jeg litt tendensiøst vil kalle friheten mellom å bruke en barnehageplass eller få kontantsstøtte fra staten til å betale en svart dagmamma.


Hvorfor snakker ikke Unge Høyre om valgfrihet og behandlingsgarantier for rusmisbrukere, men i stedet gir inntrykk av en nødvendighet til å måtte sende rusmisbrukere med håndjern og politi for å få til behandling? I storbyen, det Høyrestyrte Oslo, venter i øyeblikket 300 stoffmisbrukere på behandlingsplass. Gjennomsnittlig ventetid for behandling er 25-30 uker, enkelte steder oppunder 2 år.


Hvis Unge Høyre ville gå i bresjen for hjelpetrengende rusmisbrukere kunne de, framfor å snakke om tvang og politi, sloss for å gi rusmisbrukere valgfrihet. Deres fremste valg vil være å slippe å stå i behandlingskø, få hjelp her og nå - når de er behandlingsmotivert. Hva med en ventelistegaranti om hjelp innen senest 3 måneder, og med en gjensidig rett og plikt om et skikkelig ettervernsopplegg etter institusjonsoppholdet?


(replikk side 2 i Dagbladet  2. aug. 1998)

Legg til kommentar