Rus

Knallhard vinter for boligløse. Hva mener Fr.P?

Når en privat gårdeier vil kvitte seg med 50 hybler sloss Fr.P. for at «byrådet må gripe inn for å sikre at boligtilbudet blir bevart». Men så langt ser det ikke ut til at Fr.P. (og trolig heller ikke Høyre) vil legge to pinner i kors for å sikre at boligtilbudet til 200 sosialklienter i et kommunalt hybelhus ikke forsvinner. Dette er vel ikke helt konsekvent, Fr.P? spør Ivar Johansen.

To private hybelhus i Oslo sentrum som huser 50 bostedsløse sosialklienter og rusmisbrukere er til salgs fordi huseieren ikke finner at driften ikke lenger gir ham god nok profitt. Resultatet kan bli at Oslo mister disse plassene. Fr.P.s nestleder i bystyrets helse- og sosialkomite iler til og «mener byrådet må gripe inn for å sikre at botilbudet blir bevart» (Aftenposten 6. november). «Kommunen trenger ikke drive hyblene selv, men må sørge for å inngå leieavtaler så plassene ikke forsvinner. Driften kan så eventuelt settes ut til private», sier hun.

Dette er privatisering i sin praktiske konsekvens; når private, kommersielle aktører, mener det ikke er mer honning å hente ut av markedet er det fellesskapets skattepenger som skal brukes til å redde stumpene. 

Men et steinkast unna eier Oslo Kommune selv en større gård; St. Olavs plass 1. Stedet huser ABC-teateret, men også nærmere 200 hybler,- i hovedsak til sosialklienter. Byrådet har foreslått at hele gården skal selges, og at alle hyblene skal tømmes innen sommeren. Fr.P,s finanspolitikere har i media - prisverdig nok - aktivt slåss for å sikre ABC-teateret, men når det gjelder hyblene har Fr.P. vært tause.

Det er et skrikende behov for hybler og småleiligheter i sentrum for bostedsløse sosialklienter og rusmisbrukere. Som en konsekvens av dette har Aftenposten hatt overskrifter som «58 barn på hospits», «Krise for boligløse» og «Kommunale boligkonsulenter fortviler». Det sies at boligløse i Oslo kommer til å gå en knallhard vinter i møte.

Når en privat gårdeier vil kvitte seg med 50 hybler sloss Fr.P. for at «byrådet må gripe inn for å sikre at boligtilbudet blir bevart». Men så langt ser det ikke ut til at Fr.P. (og trolig heller ikke Høyre) vil legge to pinner i kors for å sikre at boligtilbudet til 200 sosialklienter i et kommunalt hybelhus ikke forsvinner. Dette er vel ikke helt konsekvent, Fr.P?

(artikkel i Aftenposten 12. des. 1996)

Legg til kommentar