Rus

Med syn på begge øya

er overskriften på et intervju med Ivar Johansen om rusomsorg i Maritastiftelsens blad. Det å bli fri fra stoff må være målet, men det er avhengig av mange forhold rundt misbrukeren. – For at behandlingen skal lykkes, må det finnes en sammenhengende kjede fra motivasjon til rehabilitering og til ettervern, sier han bl.a.
Det må ikke være lang ventetid fra avrusning til rehabilitering. Det er også viktig med god oppfølging etter endt behandling. Det å møte hverdagen uten å være ruset, krever mye av en. Det er først når de kommer ut av institusjonen at den virkelige utfordringen kommer; skolegang, arbeid, nettverk, bolig og å lære å fungere sosialt., sier Ivar Johansen til Maritastiftelsens blad.

Les intervjuet

Legg til kommentar